• česky
  • english

GAP409/12/1625 - Václav Hollar: Kreslířské dílo (2012-2016, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGAP409/12/1625
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVáclav Hollar: Kreslířské dílo
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení31.12.2016
Datum posledního uvolnění účelové podpory8.4.2014
Číslo smlouvyP409-12-1625
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období20122013201420152016celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč1 763 tis. Kč3 291 tis. Kč
Celkové uznané náklady382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč1 763 tis. Kč3 291 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA02012GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceVáclav Hollar: Kreslířské dílo. Cílem projektu je monografické zpracování kompletního kreslířského díla Václava Hollara ze světových sbírek. Po dobu trvání projektu budou postupně ověřovány a srovnávány kresby Václavu Hollarovi již připsané dříve Franzem Sprinzelsem v komparaci s nově nalezenými listy, zároveň proběhne průzkum nových možných určení, vše v přímém kontaktu s díly a posléze na základě fotografií. Výstup monografická publikace, by obsahovala umělcův životopis na základě nových průzkumů a zjištění, nové zhodnocení Hollarova díla v kontextu doby a ve srovnání s teoriemi o umění, a třetí částí bude plně obrazově doprovázený soupis jeho kreseb, chronologicky řazený, se všemi základními údaji.
Klíčová slova v anglickém jazyceHollar drawing monograph
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-GA0-GA-R/01:1
Datum dodání záznamu9.2.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelPhDr. Alena Volrábová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7693893)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20122013201420152016
Národní galerie v Praze382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč1 763 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník20122013201420152016
Národní galerie v Praze382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč382 tis. Kč1 763 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV3
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/13:#0000517 - Africké dobrodružství Václava Hollara (2013)
Výsledek druhu JRIV/00023281:_____/13:#0000518 - Stijn Alsteens - Freyda Spira (eds), Dürer and Beyond. Central European Drawings in the Metropolitan Museum of Art, 1400-1700 (2013)
Výsledek druhu ORIV/00023281:_____/12:#0000436 - Václav Hollar / Čtvero ročních období (2012)