• česky
  • english

GAP409/12/0133 - Antonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie (2012-2014, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGAP409/12/0133
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceAntonín Pelc – dílo jako zrcadlo dějin, politiky a ideologie
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení31.12.2014
Datum posledního uvolnění účelové podpory28.4.2014
Číslo smlouvyP409-12-0133
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201220132014celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu743 tis. Kč797 tis. Kč1 376 tis. Kč2 916 tis. Kč
Celkové uznané náklady743 tis. Kč797 tis. Kč1 376 tis. Kč2 916 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA02012GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceProjekt detailně zpracuje život a dílo výtvarníka Antonína Pelce (1895–1967). Zaměří se na jeho interpretaci v širším kontextu s důrazem na sledování role umělce ve společnosti a postižení vztahů výtvarné tvorby s politikou a ideologií. Pelc byl jedním z nejvýznamnějších českých karikaturistů, který zásadně ovlivnil podobu tohoto žánru doma i v cizině. Kromě toho vytvořil dosud málo známé malířské a kresebné dílo. Práce se bude opírat o podrobný výzkum primárních i sekundárních pramenů, v prvé řadě o Pelcovu pozůstalost uloženou v Národní galerii v Praze. Dílo bude interpretováno pomocí aktuálních umělecko-historických metod v sociokulturním kontextu doby jeho vzniku. Výstupem bude monografie, která postihne všechny aspekty Pelcovy mnohostranné tvorby
Klíčová slova v anglickém jazyceAntonín Pelc fine arts caricature politics monograph
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyPo dodání publikace oborová komise změnila hodnocení na splněno.
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu22.5.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelPhDr. Anna Pravdová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1188283)
Další účastník projektuÚstav dějin umění AV ČR, v. v. i.
ŘešitelPhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7348142)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201220132014
Národní galerie v Praze314 tis. Kč344 tis. Kč996 tis. Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.429 tis. Kč453 tis. Kč380 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201220132014
Národní galerie v Praze314 tis. Kč344 tis. Kč996 tis. Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.429 tis. Kč453 tis. Kč380 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník20132014
Národní galerie v Praze0 tis. Kč0 tis. Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV5
Výsledek druhu CRIV/68378033:_____/14:00428519 - Zrození, smrt a ztracené iluze karikaturisty. Tři případy Antonína Pelce (2014)
Výsledek druhu ERIV/00023281:_____/13:#0000533 - Antonín Pelc – Balzakovy Ztracené iluse (2013)
Výsledek druhu DRIV/68378033:_____/13:00391572 - Černoši a automobil (2013)
Výsledek druhu CRIV/00023281:_____/12:#0000454 - Artistes tchèques, La France pour refuge (2012)
Výsledek druhu DRIV/00023281:_____/12:#0000456 - Czech artists who fled to France during Second World War and their Cultural Resistance in Paris (2012)