• česky
  • english

GAP208/11/0161 - Dynamika solvatovaných elektronů v molekulových klastrech: experiment a teorie (2011-2013, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGAP208/11/0161
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceDynamika solvatovaných elektronů v molekulových klastrech: experiment a teorie
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Vedlejší oborDG - Vědy o atmosféře, meteorologie
Zahájení řešení1.1.2011
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory7.6.2013
Číslo smlouvyP208-11-0161
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu2 265 tis. Kč2 004 tis. Kč1 992 tis. Kč6 261 tis. Kč
Celkové uznané náklady2 265 tis. Kč2 004 tis. Kč1 992 tis. Kč6 261 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA02011GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceSolvatovaný elektron hraje důležitou roli v radiační chemii, fyzice i biologii vodných roztoků. Nedávnou vlnu zájmu vzbudily nové objevy, podle nichž solvatovaný elektron sehrává klíčovou úlohu jak v atmosférické chemii při vzniku ozonové díry, tak při radiačním poškození DNA. V tomto projektu navrhujeme studium solvatovaných elektronů v klastrech a nanočásticích jak experimentálními, tak i teoretickými metodami. Experiment bude prováděn v molekulových paprscích s klastry ve vakuu, které budou studovány interakcí s UV laserovým zářením a různými metodami hmotnostní spektrometrie. Navrhujeme studium klastrů vody i jiných rozpouštědel. Klastry budou rovněž dopovány molekulami atmosférických polutantů (např. freony) a budou zkoumány jejich reakce se solvatovaným elektronem. Tento experiment napodobuje atmosférické procesy v laboratorních podmínkách. Proces vzniku solvatovaného elektronu a jeho reaktivita budou v návaznosti na experiment studovány pokročilými teoretickými metodami.
Klíčová slova v anglickém jazycesolvated electron atmospheric chemistry radiation chemistry clusters and nanoparticles molecular beams theoretical chemistry
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyPřínosem projektu jsou nové experimentální metody a přístroje pro studium nanočástic atmosférického významu, objasnění dynamiky solvatovaného elektronu a mechanismů v nanočásticích, a vývoj nových simulačních technik. Z 18 publikací nutno zmínit dvě publikace v prestižních časopisech Science a Nature Chemistry. Pravidla byla dodržována.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu1.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceÚstav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
ŘešitelMgr. Michal Fárník, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1866877)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská
Řešiteldoc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1781073)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201120122013
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.1 954 tis. Kč1 668 tis. Kč1 656 tis. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská311 tis. Kč336 tis. Kč336 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201120122013
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.1 954 tis. Kč1 668 tis. Kč1 656 tis. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská311 tis. Kč336 tis. Kč336 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV21
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/14:00425118 - Atmospheric processes on ice nanoparticles in molecular beams (2014)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/14:00394141 - Caging of Cl atoms from photodissociation of CF2Cl2 in clusters (2014)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/14:00427157 - Irregular Shapes of Water Clusters Generated in Supersonic Expansions (2014)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/13:43895772 - Energy and charge transfer in ionized argon coated water clusters (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/13:43895777 - On the nature and origin of dicationic, charge-separated species formed in liquid water on X-ray irradiation (2013)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894062 - A Fully Size-Resolved Perspective on the Crystallization of Water Clusters (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894090 - FOTODYNAMIKA VODY VYVOLANÁ IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM: MOLEKULÁRNÍ POHLED (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894089 - Hydrogen bond dynamics in the excited states: Photodissociation of phenol in clusters (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894061 - Nucleation of Mixed Nitric Acid-Water Ice Nanoparticles in Molecular Beams that Starts with a HNO3 Molecule (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00376443 - Oxidation of sterols: Energetics of C–H and O–H bond cleavage (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894088 - Short review on the acetylene photochemistry in clusters: photofragment caging and reactivity (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894091 - Size resolved infrared spectroscopy of Na(CH3OH)(n) (n=4-7) clusters in the OH stretching region: unravelling the interaction of methanol clusters with a sodium atom and the emergence of the solvated electron (2012)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/12:43894060 - Transforming Anion Instability into Stability: Contrasting Photoionization of Three Protonation Forms of the Phosphate Ion upon Moving into Water (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/12:00384301 - Uptake of atmospheric molecules by ice nanoparticles: Pickup cross sections (2012)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00371733 - Cluster cross sections from pickup measurements: Are the established methods consistent? (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360228 - Fotostabilita života pohledem molekulové fyziky (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43870061 - Novel Covalent Bond in Proteins: Calculations on Model Systems Question the Bond Stability (2011)
Výsledek druhu JRIV/61388955:_____/11:00360624 - Photochemistry of hydrogen bonded heterocycles probed by photodissociation experiments and ab initio methods (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43881500 - Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. I. Photoabsorption (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43882861 - Simulations of light induced processes in water based on ab initio path integrals molecular dynamics. II. Photoionization (2011)
Výsledek druhu JRIV/60461373:22340/11:43878726 - Simulations of photoemission and equilibrium redox processes of ionic liquids: the role of ion pairing and long-range polarization (2011)