• česky
  • english

GAP204/10/1169 - Nový katalyzátor pro vodíkový palivový článek s polymerní membránou: CNT pokryté tenkou vrstvou Pt-CeO2 (2010-2013, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGAP204/10/1169
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceNový katalyzátor pro vodíkový palivový článek s polymerní membránou: CNT pokryté tenkou vrstvou Pt-CeO2
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborBM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Vedlejší oborCA - Anorganická chemie
Další vedlejší oborBL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Zahájení řešení1.1.2010
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory12.6.2013
Číslo smlouvyP204-10-1169
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2010201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu817 tis. Kč597 tis. Kč597 tis. Kč583 tis. Kč2 594 tis. Kč
Celkové uznané náklady841 tis. Kč597 tis. Kč597 tis. Kč583 tis. Kč2 618 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA02010GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceProjekt navazuje na předchozí vývoj nových materiálů pro palivové články s polymerní membránou (PEMFC). Práce vychází z výzkumu (Patent: T. Mori, V. Matolin et al. 2007-216867, Japan) nových katalyzátorů na bázi nanoprášků oxidu ceru dopovaných Pt a Sn. Bylo ukázáno, že platina ve formě Pt kationtů podstatně zvyšuje tvorbu protonického vodíku v porovnání s platinou Pt0. Tenké vrstvy oxidu ceru dopované Pt obsahují pouze Pt2+,4+. Uhlíkové nanotrubky pokrývané magnetronově deponovanými katalyzátory Pt-CeO2 vykazují výborné vlastnosti jakožto katalytický nosič v PEMFC. Anody připravené tímto způsobem dosahují o několik řádů vyššího specifického výkonu (W/mgPt) než standardní PEMFC (Patent: V. Matolin, PV 2008-630, CZ).  V rámci projektu budou dále zkoumány naprašované katalyzátory CeO2 s aktivními kovy s cílem vyvinout stabilní katalyzátory vhodné pro praktické využití v účinných PEMFC při výrazném snížení výrobních nákladů. Nalezení vhodných dopantů, vysoká aktivita a dobrá tolerance katalyzátorů vůči CO umožňující využívat vodík připravený reformingem uhlovodíků, budou hlavními cíli projektu. Pozornost bude věnována rovněž růstu CNT metodou CVD přímo na difúzních vrstvách článku, což povede k lepšímu přenosu elektronů a zvýšení měrného povrchu anody.
Klíčová slova v anglickém jazycefuel cell CeO2 Pt hydrogen carbon nanotubes magnetron sputtering
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyVýsledky řešení projektu odpovídají deklarovaným záměrům projektu. Bylo dosaženo řady hodnotných výsledků při studiu nových palivových článků založených na CNT s vrstvou Pt-CeO2. Výsledky jsou adekvátní rozpočtu projektu a velikosti řešitelského kolektivu. Výsledky byly publikovány ve 12 článcích v impaktovaných časopisech. Finanční prostředky byly čerpány v rámci pravidel GAČR.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-GA0-GA-U/01:1
Datum dodání záznamu1.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta
Řešitelprof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8636303)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2010201120122013
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta841 tis. Kč597 tis. Kč597 tis. Kč583 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2010201120122013
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta817 tis. Kč597 tis. Kč597 tis. Kč583 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV14
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192028 - Au-CeO2 nanoporous films/carbon nanotubes composites prepared by magnetron sputtering (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192083 - Copper-ceria interaction: A combined photoemission and DFT study (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10191893 - Deposition of Pt and Sn doped CeOx layers on silicon substrate (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192095 - Electro-Oxidation Activity of Pt-CeOx Carbon Supported Catalysts (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192024 - Growth of nano-porous Pt-doped cerium oxide thin films on glassy carbon substrate (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192086 - Nanostructured Pt-CeO2 thin film catalyst grown on graphite foil by magnetron sputtering (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/13:10192091 - Practical chemical analysis of Pt and Pd based heterogeneous catalysts with hard X-ray photoelectron spectroscopy (2013)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11320/12:10130594 - Comment to: "Meliorated oxygen reduction reaction of polymer electrolyte membrane fuel cell in the presence of cerium-zirconium oxide" by B. Yamini Sarada, KS Dhathathreyan, and M. Rama Krishna (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10130656 - Nanoporous Ptn+-CeOx catalyst films grown on carbon substrates (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10129669 - On the interaction of Mg with the (111) and (110) surfaces of ceria (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/12:10128329 - Synchrotron radiation photoelectron spectroscopy study of metal-oxide thin film catalysts: Pt-CeO2 coated CNTs (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/11:10108225 - Pt-CeO(2) Coating of Carbon Nanotubes Grown on Anode Gas Diffusion Layer of the Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10070058 - Methanol Adsorption and Decomposition on Pt/CeO2(111)/Cu(111) Thin Film Model Catalyst (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11320/10:10071382 - Thermodynamic, electronic and structural properties of Cu/CeO2 surfaces and interfaces from first-principles DFT+U calculations (2010)