• česky
  • english

GA203/07/0886 - Rozpustnost polycyklických aromatických heterocyklů ve stlačené horké vodě: podkladová data pro extrakční aplikace (2007-2009, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGA203/07/0886
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceRozpustnost polycyklických aromatických heterocyklů ve stlačené horké vodě: podkladová data pro extrakční aplikace
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborCB - Analytická chemie, separace
Vedlejší oborCF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Další vedlejší oborBJ - Termodynamika
Zahájení řešení1.1.2007
Ukončení řešení31.12.2009
Datum posledního uvolnění účelové podpory22.4.2009
Číslo smlouvy203/07/0886
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období200720082009celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu645 tis. Kč430 tis. Kč438 tis. Kč1 513 tis. Kč
Celkové uznané náklady645 tis. Kč430 tis. Kč438 tis. Kč1 513 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA02007GA-ST - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceRostoucí důraz na trvale udržitelné "zelené" procesy šetrné k životnímu prostředí vede k rostoucímu využívání stlačené horké vody (PHW) jako rozpouštědla nebo reakčního média. Účelem této přihlášky je přispět k pochopení solvatačních vlastností PHW prostřednictvím tří vzájemně souvisejících cílů: 1) Získat nová experimentální data o vodných rozpustnostech tuhých polycyklických aromatických heterocyklů (sirná a dusíkatá analoga anthracenu, fenanthrenu a fluorenu) a aromatických karbonylových sloučenin (např. xanthon). Měření budou provedena dynamickou saturační metodou. 2) Převést údaje o rozpustnostech na hodnoty aktivitních koeficientů aromatických heterocyklů v nasycených roztocích v PHW. 3) Vyvinout prediktivní korelaci rozpustnosti tuhých polycyklických aromatických sloučenin v PHW v závislosti na teplotě a tlaku. Korelace by měla zahrnout co nejširší okruh látek, tedy kromě rozpustností heterocyklů a karbonylových sloučenin zjištěných v rámci navrhovaného projektu také předchozí
Klíčová slova v anglickém jazycesolubility; pressurized hot water; aromatic heterocycles; thermodynamic model
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyNavrhovatel a jeho pracovní skupina byli mimořádně produktivní publikačně (celkem 8 publikací v IF časopisech) a všechny ve zprávě uváděné publikace odpovídají projektu. Získaná data jsou aktuální a nová.
Rok dodání údajů do CEP2010
Systémové označení dodávky datCEP10-GA0-GA-U/02:2
Datum dodání záznamu22.1.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceÚstav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Řešiteldoc. RNDr. Michal Roth, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 541 212 113; vedidk: 9638490)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník200720082009
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.645 tis. Kč430 tis. Kč438 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník200720082009
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.645 tis. Kč430 tis. Kč438 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV11
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/10:00341687 - Analýza polyfenolů v pivovarských surovinách s využitím PSE (Pressurized Solvent Extraction) – tlakové extrakce rozpouštědlem a metodou HPLC s CoulArray detekcí (2010)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/10:00341759 - Group contribution correlation for aqueous solubilities of solid aromatics, heterocycles, and diamondoids over a 200 K temperature interval (2010)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/10:00346237 - Solubility of solid ferrocene in pressurized hot water (2010)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/09:00326863 - Distribution of organic solutes in biphasic 1-n-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate-supercritical CO2 system (2009)
Výsledek druhu DRIV/68081715:_____/09:00326768 - Measurement and modeling of solubility of organic solids in pressurised hot water (2009)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/09:00324388 - Solubilities of oxygenated aromatic solids in pressurized hot water (2009)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/08:00099106 - Simple first-order group contribution scheme for solubilities of solid polycyclic aromatic hydrocarbons and solid polycyclic aromatic heterocycles in pressurized hot water (2008)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/08:00306227 - Solubilities of adamantane and diamantane in pressurized hot water (2008)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/08:00098849 - Solubilities of triptycene, 9-phenylanthracene, 9,10-dimethylanthracene, and 2-methylanthracene in pressurized hot water at temperatures from 313 K to the melting point (2008)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/07:00078815 - Aqueous solubility data for pressurized hot water extraction for solid heterocyclic analogs of anthracene, phenanthrene and fluorene (2007)
Výsledek druhu JRIV/68081715:_____/07:00083862 - Limiting partition coefficients of solutes in biphasic trihexyltetradecylphosphonium chloride ionic liquid-supercritical CO2 system: measurement and LSER-based correlation (2007)