• česky
  • english

GA13-17156S - František Tkadlík (1786-1840) (2013-2016, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGA13-17156S
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceFrantišek Tkadlík (1786-1840)
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.2.2013
Ukončení řešení31.12.2016
Datum posledního uvolnění účelové podpory8.4.2014
Číslo smlouvy13-17156S
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období2013201420152016celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu497 tis. Kč456 tis. Kč521 tis. Kč1 035 tis. Kč2 509 tis. Kč
Celkové uznané náklady497 tis. Kč456 tis. Kč521 tis. Kč1 035 tis. Kč2 509 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA0201300005 - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceZáměrem projektu je publikování vědecké monografie malíře Františka Tkadlíka (1786–1840), jehož dílo díky svým vazbám na dobovou filosofii, estetiku i historicko-nacionalisticky formované uvažování o umění z něj činí postavu důležitou v kontextu evropského pozdního klasicismu a nazarenismu. Jeho tvorba představuje podstatný moment vývoje akademické malby raného 19. století a východisko pro další vývoj výtvarného umění v době národního obrození. Z hlediska dnešního stavu poznání se jeví jako podstatné studium širšího domácího i evropského kontextu a vazeb, v nichž Tkadlíkovo dílo vznikalo a k nimž poskytuje recentní bádání řadu podnětů. Na základě spolupráce předních odborníků na danou problematiku si projekt klade za cíl nově prozkoumat Tkadlíkovu tvorbu a relevantní materiály (archivní prameny a dobové texty, nově objevené malby a kresby, restaurátorské průzkumy), sestavit souborný katalog díla a představit ho v kontextu současného výzkumu evropské malby 19. století a jejího ideového pozadí.
Klíčová slova v anglickém jazycepainting of 19th century, neoclassicism
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-GA0-GA-R/01:1
Datum dodání záznamu9.2.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelPhDr. Šárka Leubnerová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1709895)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze497 tis. Kč456 tis. Kč521 tis. Kč1 035 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze497 tis. Kč456 tis. Kč521 tis. Kč1 035 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV0