• česky
  • english

GA13-11456S - Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě (2013-2015, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGA13-11456S
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceSochařská dílna období baroka ve střední Evropě
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.2.2013
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory25.4.2013
Číslo smlouvy13-11456S
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč1 334 tis. Kč
Celkové uznané náklady384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč1 334 tis. Kč
Typskutečně čerpanépřidělenéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA0201300005 - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazycePředmětem studia je fenomén sochařské dílny období baroka ve střední Evropě – v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Německu a Rakousku. Základní oporou sochařské práce byla v tomto období vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů dílenská sbírka modelů. V jejich rámci byly vždy nejvíce oceňovány prvé plastické skici (bozzetti), zachycují sochařovo hledání a nalézání kompozičního řešení. Zásadní rozdíly mezi skicami a důkladněji provedenými modely ve smyslu pokročilého tvůrčího procesu se nedají vždy systematicky sledovat vinou individuálních pracovních návyků umělců i krajových zvyklostí. Ve svém úhrnu a propojení s fondem kreslených návrhů širokého spektra kostelního mobiliáře mohou však podat relativně přesný obraz každodenní praxe barokního sochařského ateliéru. Za pomoci studia relevantního materiálu, uloženého v domácích a evropských státních sbírkách, bude možné detailně popsat fungování takovéhoto pracovního kolektivu.
Klíčová slova v anglickém jazyceCentral Europe. Baroque sculpture workshop. Everyday practice. Sketches, models and drawn designs
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-GA0-GA-R/02:3
Datum dodání záznamu8.9.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelTomáš Hladík (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4961110)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201320142015
Národní galerie v Praze384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník201320142015
Národní galerie v Praze384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV0