• česky
  • english

GA13-11456S - Sochařská dílna období baroka ve střední Evropě (2013-2016, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGA13-11456S
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceSochařská dílna období baroka ve střední Evropě
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.2.2013
Ukončení řešení31.12.2016
Datum posledního uvolnění účelové podpory26.3.2015
Číslo smlouvy13-11456S
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2013201420152016celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč0 tis. Kč1 334 tis. Kč
Celkové uznané náklady384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč0 tis. Kč1 334 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA0201300005 - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazycePředmětem studia je fenomén sochařské dílny období baroka ve střední Evropě – v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, Německu a Rakousku. Základní oporou sochařské práce byla v tomto období vedle osobní invence mistra a jeho tovaryšů dílenská sbírka modelů. V jejich rámci byly vždy nejvíce oceňovány prvé plastické skici (bozzetti), zachycují sochařovo hledání a nalézání kompozičního řešení. Zásadní rozdíly mezi skicami a důkladněji provedenými modely ve smyslu pokročilého tvůrčího procesu se nedají vždy systematicky sledovat vinou individuálních pracovních návyků umělců i krajových zvyklostí. Ve svém úhrnu a propojení s fondem kreslených návrhů širokého spektra kostelního mobiliáře mohou však podat relativně přesný obraz každodenní praxe barokního sochařského ateliéru. Za pomoci studia relevantního materiálu, uloženého v domácích a evropských státních sbírkách, bude možné detailně popsat fungování takovéhoto pracovního kolektivu.
Klíčová slova v anglickém jazyceCentral Europe. Baroque sculpture workshop. Everyday practice. Sketches, models and drawn designs
Rok dodání údajů do CEP2016
Systémové označení dodávky datCEP16-GA0-GA-R/02:2
Datum dodání záznamu26.4.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelTomáš Hladík (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4961110)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč0 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze384 tis. Kč285 tis. Kč665 tis. Kč0 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013201420152016
Národní galerie v Praze0 tis. Kč0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV1
Výsledek druhu JRIV/00023281:_____/14:#0000660 - Průzkum a analýza barokních keramických sochařských skic (2014)