• česky
  • english

GA13-07247S - Norbert Grund (1717-1767) (2013-2017, GA0/GA)

Údaje o projektu
Identifikační kódGA13-07247S
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceNorbert Grund (1717-1767)
PoskytovatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
ProgramGA - Standardní projekty (1993-…)
Kategorie VaVZV - Základní výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Zahájení řešení1.2.2013
Ukončení řešení31.12.2017
Datum posledního uvolnění účelové podpory8.4.2014
Číslo smlouvy13-07247S
Poslední stav řešeníB - Běžící víceletý projekt, tj. takový, že byl řešen již v předcházejícím roce a bude řešen i v následujícím roce a v příslušném roce sběru dat jsou na něj poskytnuty finanční prostředky
Finance projektu
Období20132014201520162017celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu584 tis. Kč527 tis. Kč433 tis. Kč413 tis. Kč1 250 tis. Kč3 207 tis. Kč
Celkové uznané náklady584 tis. Kč527 tis. Kč433 tis. Kč413 tis. Kč1 250 tis. Kč3 207 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělenéplánovanéplánované
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSGA0201300005 - Veřejná soutěž (GA0/GA)
Cíle řešení v původním jazyceMonografická studie by měla zhodnotit Grundovu návaznost na domácí tradici barokní malby a zařadit umělce do širšího (středo)evropského kontextu s důrazem na soudobou malbu rakouskou (vídeňskou) a italskou (benátskou). Pokusí se stanovit vývojovou chronologii jeho tvorby, která je problematizovaná mistrovými opakovanými návraty ke starším motivům. Práce dále zaměří pozornost na Grundův mimořádně široký námětový i stylistický rejstřík, odrážející nejrůznější inspirační zdroje jeho tvorby (např. francouzský galantní žánr, holandský vesnický žánr aj.), které se v malbách odrazily ve formě přímých citací i volných variant. Studie rovněž postihne otázku popularity Grundových obrazů, které byly graficky reprodukovány Janem Jiřím Balzerem. O jejich vysoké oblibě svědčí také záznamy v inventářích sbírek a četná díla napodobitelů, kopistů a pokračovatelů, jejichž problematika dosud nebyla řešena. Součástí monografie bude i zhodnocení vlivu Norberta Grunda na formování a vývoj české krajinomalby 19. století.
Klíčová slova v anglickém jazyceNorbert Grund, Rococo, painting, graphic art
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-GA0-GA-R/01:1
Datum dodání záznamu9.2.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní galerie v Praze
ŘešitelMgr. Marcela Vondráčková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5153506)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20132014201520162017
Národní galerie v Praze584 tis. Kč527 tis. Kč433 tis. Kč413 tis. Kč1 250 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník20132014201520162017
Národní galerie v Praze584 tis. Kč527 tis. Kč433 tis. Kč413 tis. Kč1 250 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku1
Počet výsledků v RIV0