• česky
  • english

FT-TA3/008 - Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. (2006-2008, MPO/FT)

Údaje o projektu
Identifikační kódFT-TA3/008
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVýznam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy.
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFT - TANDEM (2004-2010)
Kategorie VaVPV - Průmyslový výzkum
Hlavní oborFB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Vedlejší oborCE - Biochemie
Zahájení řešení1.3.2006
Ukončení řešení31.12.2008
Datum posledního uvolnění účelové podpory23.5.2008
Číslo smlouvyFT-TA3/008
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období200620072008celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu2 412 tis. Kč2 248 tis. Kč2 465 tis. Kč7 125 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 951 tis. Kč5 091 tis. Kč5 652 tis. Kč15 694 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO200600002 - Veřejná soutěž (MPO/FT)
Cíle řešení v původním jazyceOddenky z vytipovaného klonu křídlatky s vysokým obsahem biologicky aktivních látek budou extrahovány lihovou extrakcí. Cílem projektu je určit látky získané extrakcí, zjistit jejich složení, vypracovat extrakční postup, stanovit optimální podmínky extrakce, její procesní parametry s ohledem na cílené látky a ekonomiku. Dalšími cíli projektu bude ověřit známý či doposud nepopsaný biologický účinek těchto látek "in vitro", zejména na primárních buněčných kulturách.
Klíčová slova v anglickém jazyceresearch; development
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyDosažené výsledky a jejich vyhodnocení bylo pečlivě evidováno, za jednotlivé tematické okruhy byly ročně vydávány zprávy. Výsledky odpovídají zpracovaným plánům.
Rok dodání údajů do CEP2009
Systémové označení dodávky datCEP09-MPO-FT-U/02:2
Datum dodání záznamu14.4.2010
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu4
PříjemceFAVEA a.s.
ŘešitelPharmDr. Milan Krajíček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 553796201; vedidk: 6482139)
Další účastník projektuRADANAL s.r.o.
ŘešitelIng. Aleš Horna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2620324)
Další účastník projektuVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6879004)
Další účastník projektuBotanický ústav AV ČR, v. v. i.
ŘešitelMgr. Miroslav Vosátka, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5174260)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta
Řešitelprof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8738394)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20072008
FAVEA a.s.1 262 tis. Kč1 728 tis. Kč
RADANAL s.r.o.258 tis. Kč180 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 632 tis. Kč1 359 tis. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.1 500 tis. Kč2 000 tis. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta440 tis. Kč385 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008
FAVEA a.s.503 tis. Kč670 tis. Kč
RADANAL s.r.o.150 tis. Kč100 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.615 tis. Kč590 tis. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.540 tis. Kč720 tis. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta440 tis. Kč385 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV4
Výsledek druhu JRIV/67985939:_____/11:00369513 - Effect of clone selection, nitrogen supply, leaf damage and mycorrhizal fungi on stilbene and emodin production in knotweed (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985939:_____/10:00341453 - Factors influencing the production of stilbenes by the knotweed, Reynoutria bohemica (2010)
Výsledek druhu DRIV/49813994:_____/08:#0000011 - Analysis of phenolic compounds in various matrices (2008)
Výsledek druhu DRIV/49813994:_____/08:#0000008 - Coularray detekce a její využití pro hodnocení kvality potravin (2008)