• česky
  • english

FT-TA2/014 - Výzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě doplňků stravy. (2005-2008, MPO/FT)

Údaje o projektu
Identifikační kódFT-TA2/014
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVýzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě doplňků stravy.
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFT - TANDEM (2004-2010)
Kategorie VaVPV - Průmyslový výzkum
Hlavní oborFB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Vedlejší oborCE - Biochemie
Zahájení řešení1.3.2005
Ukončení řešení31.12.2008
Datum posledního uvolnění účelové podpory23.5.2008
Číslo smlouvyFT-TA2/014
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2005200620072008celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 155 tis. Kč3 865 tis. Kč3 760 tis. Kč3 870 tis. Kč14 650 tis. Kč
Celkové uznané náklady5 256 tis. Kč6 468 tis. Kč6 916 tis. Kč7 861 tis. Kč26 501 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO200500008 - Veřejná soutěž (MPO/FT)
Cíle řešení v původním jazyceVýzkum bioaktivních látek z chmelového odpadu a jejich využití ve formě doplňků stravy. Zbytek po extrakci není zatím plně využíván, přestože je bohatým zdrojem polyfenolů, zejména prenylovaných flavonoidů. Cílem projektu je určit tyto látky, zjistit jejich složení, vypracovat extrakční postup z odpadového materiálu (chmele po provedení předchozího stupně extrakce), stanovit optimální podmínky extrakce, její procesní parametry s odhadem na cílené látky a ekonomiku celého projektu.
Klíčová slova v anglickém jazycehops; hops extraction; prenylflavonoids; hops body scrap; food supplement; biological availability; micronization
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyByly vyvinuty přípravky s vysokou nutriční hodnotou. U těchto přípravků byla ověřena jejich bezpečnost.
Rok dodání údajů do CEP2009
Systémové označení dodávky datCEP09-MPO-FT-U/02:2
Datum dodání záznamu14.4.2010
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu6
PříjemceFAVEA a.s.
ŘešitelPharmDr. Milan Krajíček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 553796201; vedidk: 6482139)
Další účastník projektuChmelařský institut s.r.o.
ŘešitelIng. Karel Krofta, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9814299)
Další účastník projektuFLAVEKO, s.r.o.
ŘešitelVladimír Šturma (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4754786)
Další účastník projektuRADANAL s.r.o.
ŘešitelIng. Aleš Horna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2620324)
Další účastník projektuVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6879004)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta
Řešitelprof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8738394)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická
Řešiteldoc. Ing. Michal Holčapek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4329082)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20072008
FAVEA a.s.3 697 tis. Kč5 657 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.460 tis. Kč460 tis. Kč
FLAVEKO, s.r.o.228 tis. Kč180 tis. Kč
RADANAL s.r.o.163 tis. Kč104 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 449 tis. Kč941 tis. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta800 tis. Kč400 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická120 tis. Kč120 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008
FAVEA a.s.1 710 tis. Kč2 280 tis. Kč
Chmelařský institut s.r.o.240 tis. Kč240 tis. Kč
FLAVEKO, s.r.o.100 tis. Kč100 tis. Kč
RADANAL s.r.o.120 tis. Kč60 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.670 tis. Kč670 tis. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta800 tis. Kč400 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická120 tis. Kč120 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV7
Výsledek druhu DRIV/49813994:_____/08:#0000011 - Analysis of phenolic compounds in various matrices (2008)
Výsledek druhu DRIV/49813994:_____/08:#0000008 - Coularray detekce a její využití pro hodnocení kvality potravin (2008)
Výsledek druhu MRIV/60318287:_____/08:#0000015 - Pilotní 90ti denní studie izomerizovaného chmelového extraktu na potkanech (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216275:25310/08:00007496 - Studium metabolizmu xenobiotik (2008)
Výsledek druhu DRIV/14864347:_____/07:#0000153 - Aspects of breeding aroma hops (2007)
Výsledek druhu DRIV/14864347:_____/07:#0000149 - The contents of xanthohumol and desmethylxanthohumol in genetic sources of hop (Humulus Lupulus L.) (2007)
Výsledek druhu DRIV/14864347:_____/07:#0000160 - Šlechtění chmele (Humulus lupulus L.) pro biomediciální a farmaceutické účely. (2007)