• česky
  • english

FR-TI4/353 - *Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu (2012-2014, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI4/353
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVVV - Vývoj
Hlavní oborJQ - Strojní zařízení a nástroje
Vedlejší oborJE - Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení31.12.2014
Datum posledního uvolnění účelové podpory21.6.2014
Číslo smlouvyFR-TI4/353
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201220132014celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 115 tis. Kč3 747 tis. Kč4 688 tis. Kč11 550 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 772 tis. Kč5 575 tis. Kč7 025 tis. Kč17 372 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2012/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*Z řady aplikací různých provedení kotlů Gemos firma GEMOS CZ vidí několik směrů k zlepšení, které mohou značně zvýšit jejich uplatnění na trhu v ČR i zahraničí. Stávající koncepce kotlů bude zachována. Dosavadní vývojbyl veden ryze empiricky, praktickými zkušenostmi. Je velice málo podepřen měřením. Je i řada námětů, jak zefektivnit proces zplyňování, hoření úpravou režimu ve zplynovacím, spalovacím prostoru. Záměrem je detailně zmapovat i energetické ztráty systému a navrhnout technické úpravy k jejich snížení. Důležitou oblastí, která by vedla k zefektivnění systému zplyňování a spalování, je zdokonalení řidícího systému jednotek. Samostatnou problematikou bude řešení technických úprav režimů v zplynovacím, spalovacím prostoru při použití paliv o vlhkosti 40 - 45 % a velmi jemné zrnitosti.
Klíčová slova v anglickém jazyceboilers on bio-fuels; gasification; gasification chamber; combustion; fuel feeder
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyStanovené cíle, tj. zhotovení funkčního vzorku EKOGEM 180, a podání užitného vzoru byly dosaženy.
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MPO-FR-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu3
PříjemceGEMOS CZ, spol. s r.o.
ŘešitelIng. Bořivoj Pražský (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 326993389; vedidk: 2513986)
Další účastník projektuRADANAL s.r.o.
Řešiteldoc. Ing. Aleš Horna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466651171; vedidk: 2620324)
Další účastník projektuVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466823900; vedidk: 6879004)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství
ŘešitelIng. Martin Lisý, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 541143345; vedidk: 6273432)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201220132014
GEMOS CZ, spol. s r.o.1 652 tis. Kč2 028 tis. Kč2 504 tis. Kč
RADANAL s.r.o.1 230 tis. Kč1 388 tis. Kč1 391 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 029 tis. Kč1 033 tis. Kč1 699 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství860 tis. Kč1 125 tis. Kč1 431 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201220132014
GEMOS CZ, spol. s r.o.930 tis. Kč1 200 tis. Kč1 470 tis. Kč
RADANAL s.r.o.800 tis. Kč897 tis. Kč903 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.525 tis. Kč525 tis. Kč884 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství860 tis. Kč1 125 tis. Kč1 431 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník20132014
GEMOS CZ, spol. s r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
RADANAL s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
F - Užitný nebo průmyslový vzor1
G - Prototyp, funkční vzorek1
Počet výsledků v RIV6
Výsledek druhu GRIV/25065238:_____/15:#0000002 - Spalovací zařízení (2015)
Výsledek druhu FRIV/25065238:_____/15:#0000001 - Spalovací zařízení (2015)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26210/14:PU109351 - THE COMPARISON OF WOOD CHIPS AND COCOA SHELLS COMBUSTION (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26210/14:PU108029 - EXPERIMENTAL DEVICE FOR MULTISTAGE COMBUSTION OF VERY WET BIOMASS (2014)
Výsledek druhu GRIV/00216305:26210/14:PR28174 - Spalovací technologie EKOGEM 180 kW (2014)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26210/12:PU99708 - Microcogeneration Unit for Small Industry Applications (2012)