• česky
  • english

FR-TI4/331 - *Vývoj kitu pro stanovení plazmatických metanefrinů (2012-2014, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI4/331
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*Vývoj kitu pro stanovení plazmatických metanefrinů
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborCB - Analytická chemie, separace
Vedlejší oborFB - Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
Zahájení řešení1.1.2012
Ukončení řešení31.12.2014
Datum posledního uvolnění účelové podpory22.4.2014
Číslo smlouvyFR-TI4/331
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201220132014celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu2 577 tis. Kč3 108 tis. Kč3 148 tis. Kč8 833 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 119 tis. Kč4 996 tis. Kč5 048 tis. Kč14 163 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2012/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*Při diagnostikování feochromocytomu se používá laboratorní metoda stanovení katecholaminů a jejich metabolitů, zejména metanefrinu a normetanefrinu v moči a v plazmě, nejběžněji metoda HPLC, kterou si jednotlivé laboratoře sami vyvíjejí a validují, jelikož v EU cenově dostupný kit pro stanovení plazmatických metanefrinu nikdo nevyrábí. Projekt je návrhem vývoje nového kitu pro HPLC stanovení plazmatických metanefrinů. Certifikovaná metoda stanovení bude respektovat interferující efekty léčiv a jejich metabolitů v plazmě a variabilitu matričních efektů.
Klíčová slova v anglickém jazycekit; metanephrines; plasma; plasma metanephrines; katecholamines
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyByl vyvinut KIT pro stanovení volných plazmatických metanefrinů pomocí HPLC-ED.Souprava pro předúpravu vzorků krevní plazmy určená ke stanovení metanefrinů byla ochráněna užitným vzorem. Výsledky použití metody a kitu byly presentovány na řadě konferencí
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MPO-FR-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu2
PříjemceVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466823900; vedidk: 6879004)
Další účastník projektuRADANAL s.r.o.
Řešiteldoc. Ing. Aleš Horna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466651171; vedidk: 2620324)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta
ŘešitelRNDr. Alice Vránková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2203278)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201220132014
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.2 190 tis. Kč2 780 tis. Kč2 806 tis. Kč
RADANAL s.r.o.1 495 tis. Kč1 783 tis. Kč1 809 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta434 tis. Kč433 tis. Kč433 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201220132014
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 180 tis. Kč1 553 tis. Kč1 580 tis. Kč
RADANAL s.r.o.963 tis. Kč1 122 tis. Kč1 135 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta434 tis. Kč433 tis. Kč433 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník20132014
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.0 tis. Kč0 tis. Kč
RADANAL s.r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
J - Článek v odborném periodiku1
D - Článek ve sborníku1
F - Užitný nebo průmyslový vzor1
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa1
Počet výsledků v RIV3
Výsledek druhu NRIV/60108975:_____/15:#0000216 - Stanovení volných metanefrinů metodou HPLC s elektrochemickým detektorem. (2015)
Výsledek druhu FRIV/60108975:_____/14:#0000217 - Souprava pro předúpravu vzorků krevní plazmy určených ke stanovení volných metanefrinů (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11110/13:10210260 - PLASMA FREE METANEPHRINES AS DIAGNOSTIC MARKERS OF PHEOCHROMOCYTOMA (2013)