• česky
  • english

FR-TI4/278 - *VÝZKUM A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE REMEDIACE KOMPLEXNĚ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN (2012-2015, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI4/278
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*VÝZKUM A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE REMEDIACE KOMPLEXNĚ KONTAMINOVANÝCH ZEMIN
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborDK - Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
Vedlejší oborCE - Biochemie
Zahájení řešení1.4.2012
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory18.4.2014
Číslo smlouvyFR-TI4/278
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu4 901 tis. Kč6 143 tis. Kč8 714 tis. Kč7 742 tis. Kč27 500 tis. Kč
Celkové uznané náklady6 198 tis. Kč7 892 tis. Kč11 476 tis. Kč9 705 tis. Kč35 271 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2012/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*Projekt je zaměřen na výzkum a ověření technologie remediace zemin, která tailor-made způsobem řeší odstranění kontaminantu, který je komplexem širokého spektra organických a anorganických polutantů. Řešení projektu je spojeno s realizací dekontaminace konkrétní zeminy zasažené dlouhodobým depozitem ropného kalu, který představuje zmíněný komplexní polutant s vysokým obsahem těžkých kovů. Nová technologie bude zaměřena na výzkum nové metody zpracování kontaminovaných matric spojený s aplikací cíleně připraveného biologického činitele, chemické předúpravy a využití synergického působení cíleně připraveného biosurfaktantu/preparátů huminových látek.
Klíčová slova v anglickém jazyceremediation technology; organic and inorganic polutants; biodegraders; chemical pretreatments; biosurfactants; humic compounds (HS); rhamnolipids; AOP Advanced Oxidation Processes; ROS Reactive Oxygen Species
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MPO-FR-R/03:3
Datum dodání záznamu15.12.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu2
PříjemceMikroChem LKT spol. s r.o.
ŘešitelMgr. Zdeněk Kozlíček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 384 391 263; vedidk: 5127432)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta životního prostředí
ŘešitelIng. Josef Trőgl (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 475284158; vedidk: 4859995)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníTechnická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
ŘešitelIng. Dr. Miroslav Černík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6226043)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
MikroChem LKT spol. s r.o.3 045 tis. Kč4 199 tis. Kč6 176 tis. Kč4 879 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta životního prostředí1 207 tis. Kč1 502 tis. Kč1 890 tis. Kč1 300 tis. Kč
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace1 946 tis. Kč2 192 tis. Kč3 409 tis. Kč3 526 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
MikroChem LKT spol. s r.o.2 220 tis. Kč2 950 tis. Kč4 140 tis. Kč3 580 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta životního prostředí1 000 tis. Kč1 300 tis. Kč1 610 tis. Kč1 100 tis. Kč
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace1 681 tis. Kč1 893 tis. Kč2 964 tis. Kč3 062 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
MikroChem LKT spol. s r.o.0 tis. Kč0 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta životního prostředí0 tis. Kč0 tis. Kč
Technická univerzita v Liberci / Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
J - Článek v odborném periodiku2
D - Článek ve sborníku2
P - Patent1
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno1
W - Uspořádání (zorganizování) workshopu1
O - Ostatní výsledky nezařaditelné do žádného z výše uvedených druhů výsledku2
Počet výsledků v RIV7
Výsledek druhu JRIV/46747885:24620/15:00002100 - Impact of peroxydisulphate on disintegration and sedimentation properties of municipal wastewater activated sludge (2015)
Výsledek druhu ZRIV/49060007:_____/15:#0000014 - Jednotka pro produkci biosurfaktantu - bioreaktor se separačním modulem (2015)
Výsledek druhu ZRIV/49060007:_____/15:#0000015 - Ověření přínosu homogenizačních technik v bioremediaci kontaminovaných zemin (2015)
Výsledek druhu ORIV/46747885:24620/14:#0000622 - Groundwater Remediation by in Situ Chemical Oxidation - Advantages and Pitfals (2014)
Výsledek druhu NRIV/46747885:24620/14:#0000621 - Stanovení obsahu uhlovodíků C10-C40 metodou GC-FID (2014)
Výsledek druhu JRIV/44555601:13520/13:43885022 - A single-parameter logistic equation for fitting concentration-response curves from standard acute ecotoxicity assays (2013)
Výsledek druhu ORIV/46747885:24620/13:#0000379 - Metabolic pathways of Pseudomonas fluorescens ICT in the perspective of groundwater remediation (2013)