• česky
  • english

FR-TI3/288 - Výzkum metod zjišťování účinků nanomateriálů na reprodukci vodních organismů. (2011-2013, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI3/288
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVýzkum metod zjišťování účinků nanomateriálů na reprodukci vodních organismů.
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Vedlejší oborDN - Vliv životního prostředí na zdraví
Zahájení řešení1.1.2011
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory5.4.2013
Číslo smlouvyFR-TI3/288
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 785 tis. Kč1 726 tis. Kč1 738 tis. Kč5 249 tis. Kč
Celkové uznané náklady2 998 tis. Kč2 905 tis. Kč3 014 tis. Kč8 917 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2011/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyceVýzkum, zavedení a validace potřebných ekotoxikologických metod pro testování různých typů nanomateriálů. Studium efektů nanomateriálů na reprodukci vodních organismů.
Klíčová slova v anglickém jazyceNanoparticles; nanomaterials; ecotoxicity; aquatic organisms; reproduction
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyByly vyvinuty a zavedeny dvě nové modifikované testovací metody v oblasti ekotoxikologie pro studium vlivu nanomateriálů na reprodukční schopnosti a vývoj vodních organismů.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-MPO-FR-U/02:2
Datum dodání záznamu17.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Petra Plodíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466823900; vedidk: 2580462)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická
ŘešitelIng. Miloslav Pouzar, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5358361)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník201120122013
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.2 538 tis. Kč2 505 tis. Kč2 599 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická460 tis. Kč400 tis. Kč415 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník201120122013
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 325 tis. Kč1 326 tis. Kč1 323 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická460 tis. Kč400 tis. Kč415 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.0 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Fakulta chemicko-technologická0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV6
Výsledek druhu JRIV/00216275:25310/13:39894758 - A Study of Silver Nanoparticles Behavior in Liquid Media for Ecotoxicity Tests (2013)
Výsledek druhu NRIV/60108975:_____/13:#0000182 - Daphnia magna reprodukční test - testování nanočástic. (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216275:25310/13:39896919 - Působení nanočástic stříbra na plůdek kapra, hodnocení jejich postupné agregace (2013)
Výsledek druhu JRIV/00216275:25310/13:39896042 - Vliv aglomerace stříbrných nanočástic na výsledky testů ekotoxicity na vodních organismech (2013)
Výsledek druhu NRIV/60108975:_____/13:#0000181 - Zkouška krátkodobé toxicity na rybím embryu a váčkovém plůdku - testování nanočástic. (2013)
Výsledek druhu DRIV/00216275:25310/12:39894715 - A STUDY OF SILVER NANOPARTICLE BEHAVIOR IN LIQUID MEDIA FOR ECOTOXICITY TESTS (2012)