• česky
  • english

FR-TI2/319 - *Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu (2010-2013, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI2/319
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*Výzkum a vývoj briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na bázi vedlejších produktů z výroby elektrotaveného korundu
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborJG - Hutnictví, kovové materiály
Vedlejší oborJP - Průmyslové procesy a zpracování
Zahájení řešení1.4.2010
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory15.4.2013
Číslo smlouvyFR-TI2/319
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2010201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 825 tis. Kč5 225 tis. Kč5 340 tis. Kč5 360 tis. Kč19 750 tis. Kč
Celkové uznané náklady5 779 tis. Kč7 891 tis. Kč8 061 tis. Kč8 088 tis. Kč29 819 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2010/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*Výzkum a vývoj nové technologie zpracování korundových prachů a kalů vznikajících jako vedlejší produkty v procesu výroby elektrotaveného korundu. Cílem projektu je vyvinout technologii výroby a aplikace ekologicky nezávadných korundových ztekucovadel ocelářských strusek ve formě briket, která budou svými ztekucujícímí a rafinačními účinky použitelná jako náhrada za ekologicky škodlivá ztekucovadla, zvláště metalurgický kazivec.
Klíčová slova v anglickém jazycecorundum; fluorspar; recycling; processing; briquetting; metallurgy; steel; slag; fluxing agent
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyVýsledkem výzkumu je ověřená technologie zpracování korundových prachů a kalů do formy briket vhodných ke ztekucení ocelářských strusek jako náhrada za ekologicky škodlivá ztekucovadla, zvláště metalurgický kazivec.
Rok dodání údajů do CEP2014
Systémové označení dodávky datCEP14-MPO-FR-U/02:2
Datum dodání záznamu17.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
PříjemceJAP TRADING, s. r. o.
ŘešitelIng. Petr Styrnal (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 558340100; vedidk: 4277066)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
ŘešitelIng. Ladislav Socha, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 597325144; vedidk: 7743564)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2010201120122013
JAP TRADING, s. r. o.5 028 tis. Kč7 141 tis. Kč7 311 tis. Kč7 338 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství750 tis. Kč750 tis. Kč750 tis. Kč750 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2010201120122013
JAP TRADING, s. r. o.3 075 tis. Kč4 475 tis. Kč4 590 tis. Kč4 610 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství750 tis. Kč750 tis. Kč750 tis. Kč750 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
JAP TRADING, s. r. o.0 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV30
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86090593 - Evaluation of influence of briquetted synthetic slags on slag regime and process of steel desulphurization (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86091817 - Evaluation of the slag regime and desulphurization of steel with synthetic slag containing Cr2O3 (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86090599 - Hodnocení odsíření oceli při aplikaci ztekucovadel obsahujících Cr2O3 v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86092375 - Porovnání chování ztekucujících přísad strusek v průběhu zpracování oceli v elektrické obloukové peci. (2014)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/13:86088543 - Briketované ztekucovadlo ACM 55 (2013)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/13:86088542 - Briketované ztekucovadlo ACM 65 (2013)
Výsledek druhu GRIV/48398233:_____/13:#0000012 - Briketované ztekucovadlo ACM 75 (2013)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/13:86088571 - Briketované ztekucovadlo ACMC 55-5 (2013)
Výsledek druhu GRIV/48398233:_____/13:#0000016 - Briketované ztekucovadlo ACMC 65-3 (2013)
Výsledek druhu GRIV/48398233:_____/13:#0000015 - Briketované ztekucovadlo ACMC 65-5 (2013)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/13:#0000029 - Evaluation of Fluxing agents Effect on Desulphurization in Secondary Metallurgy under Plant Conditions. (2013)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/13:#0000033 - Evaluation of Influence of Fluxing Agents based on Al2O3 on Slag Mode and Process of Steel Desulphurization in EAF (2013)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/13:#0000031 - Hodnocení struskového režimu při použití briketovaných ztekucovadel ve slévárně UNEX a.s. (2013)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/13:#0000028 - Optimisation of the slag mode in the ladle during the steel processing of secondary metallurgy (2013)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/13:#0000032 - Syntetické strusky a jejich význam při rafinace oceli v pánvi (2013)
Výsledek druhu ZRIV/48398233:_____/13:#0000011 - Technologie zpracování druhotných korundových surovin ve formě prachu a kalu do formy briket (2013)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/13:#0000030 - Vliv struskotvorných a dezoxidačních přísad na průběh mimopecního zpracování oceli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s. (2013)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/12:#0000027 - Evaluation of influence of fluxing agents for slags and way of desoxidation on efficiency of steel desulphurization (2012)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/12:#0000034 - Evaluation of Slag Regime in Ladle during Utilization of Briquetted Synthetic Slag in VHM a.s. (2012)
Výsledek druhu ORIV/61989100:27360/12:86082879 - Evaluation of Slag régime in Ladle during Utilization of Briquetted Synthetic Slag in VHM a.s. (2012)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/12:#0000023 - Evaluation of steel desulphurization in the ladle during the utilization of briquetting fluxing agents for slags (2012)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/12:#0000024 - Porovnání chování ztekucujících přísad strusek v průběhu zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie (2012)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/12:#0000026 - Provozní zkušenosti s mimopecním odsířením oceli pomocí briketovaných ztekucovadel v podniku VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. (2012)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/12:#0000025 - Vliv briketovaných ztekucovadel na odsíření oceli při mimopecním zpracování (2012)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/11:#0000020 - Assessment of influence of briquetted fluxing agents on refining slags at steel treatment by secondary metallurgy (2011)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/11:#0000021 - Modification of Slag in the Ladle by the Help of Briquetted Fluxing Agents (2011)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/11:#0000022 - Vliv briketovaných ztekucovadel na odsíření oceli při mimopecním zpracování (2011)
Výsledek druhu DRIV/48398233:_____/11:#0000019 - Vliv briketovaných ztekucovadel ocelářských strusek na efektivitu mimopecní rafinace oceli (2011)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/10:4/229#03 - Recycling of Steel and Foundry Fly Ash in Electric Arc Furnaces and Cupola Furnaces (2010)
Výsledek druhu JRIV/48398233:_____/10:#0000018 - Research and development concept of fluxing agents based on corundum raw materials for secondary metallurgy (2010)