• česky
  • english

FR-TI1/299 - *Vývoj aplikačních technologií strigolaktonů (STRGL) pro agrotechnické využití (2009-2012, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI1/299
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*Vývoj aplikačních technologií strigolaktonů (STRGL) pro agrotechnické využití
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborGC - Pěstování rostlin, osevní postupy
Vedlejší oborGD - Hnojení, závlahy, zpracování půdy
Zahájení řešení1.7.2009
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory9.5.2012
Číslo smlouvyFR-TI1/299
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu4 578 tis. Kč5 350 tis. Kč5 763 tis. Kč5 684 tis. Kč21 375 tis. Kč
Celkové uznané náklady6 069 tis. Kč7 002 tis. Kč7 358 tis. Kč7 205 tis. Kč27 634 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2009/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*Vývoj unikátního způsobu získávání a aplikace strigolaktonů (látek umožňujících větvení vláken mykohrizních hub, klíčení semen parazitických rostlin a kontrolujících postranní větvení) v kombinaci s mykorhizními houbami jako přírodní agrochemii pro pěstování plodin. Cílem je příprava tržního bioproduktu s obsahem strigolaktonů (STRGL) ve vhodné formě včetně směsi s mykorhizním inokulem, s ověřenými optimálními způsoby aplikace, jehož účinky na rostliny budou ověřené při různé hladině živin (dostupnost fosforu ovlivňuje jak rozvoj mykorhizy, tak produkci strigolaktonů). Pokud budou identifikovány levné zdroje těchto STRGL, pak by jejich aplikace měla významným způsobem přispět k produktivitě a ekologizaci výroby vybraných zemědělských komodit i zvýšení efektivity komerční produkce mykorhizních biopreparátů.
Klíčová slova v anglickém jazyceAgrotechnical practices; biotechnology; ecological agriculture; isolation techniques; mycorrhiza; organic farming; phytohormones; soil phosphorus; strigolactones; symbiosis; synthetic analogues; implemental preparation; separation procedures.
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyKlíčovými výsledky jsou certifikovaná metodika "Stanovení vybraných strigolaktonů metodou LC/MS/MS" a podaná metodika k certifikaci "Trvale udržitelné agrotechnické postupy: zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu".
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MPO-FR-U/02:2
Datum dodání záznamu14.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu2
PříjemceBotanický ústav AV ČR, v. v. i.
ŘešitelRNDr. Miroslav Vosátka, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 271015332; vedidk: 5174260)
Další účastník projektuSymbiom, s.r.o.
ŘešitelIng. Petr Kotyza (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 465322517; vedidk: 7812833)
Další účastník projektuVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466823900; vedidk: 6879004)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2009201020112012
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.2 180 tis. Kč2 700 tis. Kč2 740 tis. Kč2 820 tis. Kč
Symbiom, s.r.o.1 068 tis. Kč1 511 tis. Kč2 087 tis. Kč1 816 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.2 821 tis. Kč2 791 tis. Kč2 531 tis. Kč2 569 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2009201020112012
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.2 180 tis. Kč2 700 tis. Kč2 740 tis. Kč2 820 tis. Kč
Symbiom, s.r.o.785 tis. Kč1 096 tis. Kč1 541 tis. Kč1 334 tis. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 613 tis. Kč1 554 tis. Kč1 482 tis. Kč1 530 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV3
Výsledek druhu NRIV/67985939:_____/13:00422684 - Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985939:_____/13:00432716 - Development of arbuscular mycorrhizal biotechnology and industry: current achievements and bottlenecks (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985939:_____/12:00385604 - Dual Inoculation with Mycorrhizal and Saprotrophic Fungi Applicable in Sustainable Cultivation Improves the Yield and Nutritive Value of Onion (2012)