• česky
  • english

FR-TI1/238 - *Výzkum izolačních technik vedlejších složek z chemických produktů a přírodních surovin za účelem přípravy jejich standardů. (2009-2011, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI1/238
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*Výzkum izolačních technik vedlejších složek z chemických produktů a přírodních surovin za účelem přípravy jejich standardů.
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborCB - Analytická chemie, separace
Vedlejší oborDN - Vliv životního prostředí na zdraví
Zahájení řešení1.3.2009
Ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění účelové podpory11.5.2011
Číslo smlouvyFR-TI1/238
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období200920102011celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu4 072 tis. Kč4 769 tis. Kč4 709 tis. Kč13 550 tis. Kč
Celkové uznané náklady6 776 tis. Kč7 836 tis. Kč7 849 tis. Kč22 461 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2009/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*Výzkum zaměřený na vývoj separačních a hodnotících postupů vedoucích k izolaci vedlejších látek chemických produktů nutných pro jejich testování dle nařízení REACH a bioaktivních látek z přírodních zdrojů za účelem přípravy těchto látek ve formě analytických standardů.
Klíčová slova v anglickém jazyceAnalytical standards; REACH Regulation; biologically active compounds; isolation; preparative HPLC; R standard characterization.
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyVyvinutá metodika izolace vedlejších složek ze vzorku s vužitím preparativní chromatografie byla použita pro přípravu standardů bioaktivních látek a složek chemických produktů. Postup izolace získaných 14látek byl posouzen z ekonomického hlediska.
Rok dodání údajů do CEP2012
Systémové označení dodávky datCEP12-MPO-FR-U/03:3
Datum dodání záznamu11.9.2012
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu2
PříjemceVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466823900; vedidk: 6879004)
Další účastník projektuRADANAL s.r.o.
Řešiteldoc. Ing. Aleš Horna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2620324)
Další účastník projektuFAVEA a.s.
ŘešitelPharmDr. Milan Krajíček (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6482139)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník200920102011
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.4 151 tis. Kč5 173 tis. Kč5 191 tis. Kč
RADANAL s.r.o.720 tis. Kč660 tis. Kč651 tis. Kč
FAVEA a.s.1 905 tis. Kč2 002 tis. Kč2 007 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník200920102011
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.2 460 tis. Kč3 060 tis. Kč3 000 tis. Kč
RADANAL s.r.o.388 tis. Kč421 tis. Kč421 tis. Kč
FAVEA a.s.1 224 tis. Kč1 288 tis. Kč1 288 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV2
Výsledek druhu ZRIV/60108975:_____/12:#0000170 - Poloprovozní jednotka laboratorní preparativní chromatografie (2012)
Výsledek druhu GRIV/60108975:_____/11:#0000171 - Analytické standardy (2011)