• česky
  • english

FR-TI1/227 - *Výzkum přírodních stimulantů pro zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin (2009-2012, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI1/227
Důvěrnost údajůC - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné
Název v původním jazyce*Výzkum přírodních stimulantů pro zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborCC - Organická chemie
Vedlejší oborGC - Pěstování rostlin, osevní postupy
Zahájení řešení1.7.2009
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory5.4.2012
Číslo smlouvyFR-TI1/227
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 264 tis. Kč3 597 tis. Kč3 597 tis. Kč3 597 tis. Kč14 055 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 509 tis. Kč5 002 tis. Kč4 894 tis. Kč4 850 tis. Kč19 255 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2009/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyce*V roce 2008 byl ohlášen významný objev nových rostlinných hormonů odvozených od karotenoidů. Jde o tepelně nestabilní přírodní látky působící již v nepatrných koncentracích, s velkým potenciálem využití v zemědělské výrobě (účinky na tvorbu postranních větví, tedy na tvar rostlin a množství biomasy, ale i na klíčení semen i spor půdních hub) při minimální zátěži prostředí. Účinnou složkou molekul všech známých druhů těchto látek, jak přírodních tak i jejich syntetických analogů, je tzv. D-ring. Cílem projektu je prozkoumat možnosti jeho získání (syntézou či extrakcí) a stabilizaci s výstupem do produktu využitelného v zemědělské výrobě.
Klíčová slova v anglickém jazyceSynthesis; extraction; sesquiterpene lactones; stimulants; agricultural production
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyCíle a věcná náplň předmětného projektu byly splněny ve stanoveném rozsahu a termínech.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MPO-FR-U/02:2
Datum dodání záznamu14.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu2
PříjemceVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Michal Bartoš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466823900; vedidk: 6879004)
Další účastník projektuRADANAL s.r.o.
Řešiteldoc. Ing. Aleš Horna, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 466651171; vedidk: 2620324)
Další účastník projektuBotanický ústav AV ČR, v. v. i.
ŘešitelRNDr. Marcela Kovářová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7465661)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2009201020112012
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.2 534 tis. Kč2 844 tis. Kč2 741 tis. Kč2 700 tis. Kč
RADANAL s.r.o.575 tis. Kč659 tis. Kč653 tis. Kč650 tis. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.1 400 tis. Kč1 500 tis. Kč1 500 tis. Kč1 500 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2009201020112012
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 495 tis. Kč1 615 tis. Kč1 615 tis. Kč1 615 tis. Kč
RADANAL s.r.o.369 tis. Kč482 tis. Kč482 tis. Kč482 tis. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.1 400 tis. Kč1 500 tis. Kč1 500 tis. Kč1 500 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV3
Výsledek druhu FRIV/60108975:_____/13:#0000174 - Stimulant klíčení semen a regulátor růstu rostlin (2013)
Výsledek druhu FRIV/60108975:_____/13:#0000176 - Stimulant klíčení semen a regulátor růstu rostlin (2013)
Výsledek druhu ZRIV/60108975:_____/12:#0000175 - Výroba macerátu křídlatky (2012)