• česky
  • english

FR-TI1/143 - Výzkum v oblasti certifikovaných ekotoxikologických metod pro Nařízení EU - REACH (2009-2012, MPO/FR)

Údaje o projektu
Identifikační kódFR-TI1/143
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVýzkum v oblasti certifikovaných ekotoxikologických metod pro Nařízení EU - REACH
PoskytovatelMPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
ProgramFR - TIP (2009-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborCI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
Vedlejší oborDN - Vliv životního prostředí na zdraví
Zahájení řešení1.3.2009
Ukončení řešení31.12.2012
Datum posledního uvolnění účelové podpory4.4.2012
Číslo smlouvyFR-TI1/143
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2009201020112012celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu1 836 tis. Kč3 048 tis. Kč3 058 tis. Kč3 058 tis. Kč11 000 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 717 tis. Kč6 116 tis. Kč6 218 tis. Kč6 116 tis. Kč22 167 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMPO2009/01 - Veřejná soutěž (MPO/FR)
Cíle řešení v původním jazyceVýzkum, validace a zavedení potřebných zkušebních ekotoxikologických metod do praxe a posléze jejich implementace do certifikovaného systému Správné laboratorní praxe. Komplexní plnění požadavků REACH.
Klíčová slova v anglickém jazyceecotocicity; certified testing methods; chemical substances; REACH; Good Laboratory Practice
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Zhodnocení výsledků řešení českyCíle a věcná náplň předmětného projektu byly splněny ve stanoveném rozsahu a termínech.
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MPO-FR-U/02:2
Datum dodání záznamu14.7.2014
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceVýzkumný ústav organických syntéz a.s.
ŘešitelIng. Viktor Mejstřík, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 682462975; vedidk: 9388249)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2009201020112012
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.3 717 tis. Kč6 116 tis. Kč6 218 tis. Kč6 116 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2009201020112012
Výzkumný ústav organických syntéz a.s.1 836 tis. Kč3 048 tis. Kč3 058 tis. Kč3 058 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV2
Výsledek druhu NRIV/60108975:_____/12:#0000173 - Daphnia Magna reprodukční test (2012)
Výsledek druhu NRIV/60108975:_____/12:#0000172 - Zkouška krátkodobé toxicity na rybím embryu a váčkovém plůdku (2012)