• česky
  • english

ED0040/01/01 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum (2010-2013, MSM/ED)

Údaje o projektu
Identifikační kódED0040/01/01
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceRegionální materiálově technologické výzkumné centrum
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
ProgramED - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (2008-2015)
Kategorie VaVIF - Infrastruktura výzkumu a vývoje
Hlavní oborJG - Hutnictví, kovové materiály
Vedlejší oborBM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Další vedlejší oborJL - Únava materiálu a lomová mechanika
Zahájení řešení1.1.2010
Ukončení řešení31.12.2013
Datum posledního uvolnění účelové podpory31.1.2012
Číslo smlouvy0040/01/01
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2010201120122013celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu30 347 tis. Kč43 218 tis. Kč23 045 tis. Kč5 407 tis. Kč102 017 tis. Kč
Celkové uznané náklady202 307 tis. Kč288 120 tis. Kč153 630 tis. Kč36 050 tis. Kč680 107 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu Regionálního materiálově technologického výzkumného centra je vybudovat laboratoře a týmy, které budou vyvíjet, připravovat, zkoumat a optimalizovat pokročilé materiály a technologie jejich přípravy pro aplikační sféru. Činnost RMTVC bude zaměřena na přípravu vysoce čistých materiálů, speciálních slitin, biomedicínských materiálů, vývoj materiálů pro vysokoteplotní aplikace a energetiku, přípravu materiálů progresivními technologiemi práškové metalurie (magnetické materiály, frikční materiály, kompozitní materiály, apod.), přípravu nanokrystalických materiálů na bázi neželezných kovů, jejich slitin a ocelí přopravených extrémní platickou deformací, výzkum pochodů v tekuté fázi probíhajících v reaktorech majících vliv na užitné vlastnosti materiálů, fyzikální a matematické modelování procesů tváření materiálů včetně kování a aplikace získaných poznatků na výzkum a vývoj technologie tváření komponent pro zařízení jaderné energetiky.
Klíčová slova v anglickém jazycenew advanced materials; traditional structural materials
Rok dodání údajů do CEP2013
Systémové označení dodávky datCEP13-MSM-ED-R/15:14
Datum dodání záznamu2.7.2015
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu1
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
Řešitelprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6608787)
Další účastník projektuMATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
ŘešitelIng. Jaroslav Pindor, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7887108)
Další osoba podílející se na řešeníprof. Ing. Karel Matocha, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5950449)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2010201120122013
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství185 182 tis. Kč182 429 tis. Kč96 768 tis. Kč22 743 tis. Kč
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.17 125 tis. Kč105 691 tis. Kč56 862 tis. Kč13 307 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2010201120122013
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství27 778 tis. Kč27 364 tis. Kč14 490 tis. Kč3 402 tis. Kč
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.2 569 tis. Kč15 854 tis. Kč8 555 tis. Kč2 005 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník2013
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV618
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/14:86087860 - A fuzzy based decision model for nontraditional machining process selection (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/14:86091416 - Agglomeration of ZnS nanoparticles without capping additives at different temperatures (2014)
Výsledek druhu BRIV/61989100:27350/14:86091980 - Characterisation of surface topography for abrasive waterjet technology and its control (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86089632 - Comparison of the adhesives used in the pull-off test Mo layer of railway axle (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86087146 - Continously cast bloom with internal defect - FEM model optimization (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/14:86091975 - Core/shell CdS/ZnS nanoparticles: Molecular modelling and characterization by photocatalytic decomposition of Methylene Blue (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86091232 - CORROSION BEHAVIOUR OF SELECTED HIGH MANGANESE AUSTENITIC STEELS (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092106 - Credibility of various plastometric methods in simulation of hot rolling of the steel round bar (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86092337 - Defects and particles in laboratory hot rolled steel of C-Mn-Cr-Nb type (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86089742 - Determination of solidus and liquidus temperatures for S34MnV steel grade by thermal analysis and calculations (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86090242 - Dielectric Relaxation and Magnetic Characteristics of the Bi0.5La0.5MnO3 Ceramics (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092142 - Dynamic recrystallization of the alloy Fe-40at.%Al-Zr-B (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092307 - The effect of crystallization conditions on tantalum distribution in molybdenum and tungsten during electron beam zone melting (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/14:86091447 - The Effect of Magnet Magnetization Vector Orientation in Halbach Arrays on the Effectiveness of Separation (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092418 - Effect of Ti2AlC particles on the microstructure and elevated-temperature-deformation properties of gama-TiAl alloys (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86090534 - Electrodeposition of the Calcium Phosphate Coatings on the Mg-Al-Zn Alloys Surfaces (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86092195 - Evaluation leaching of Fine-Grained converter Sludges stabilized by Portland slag cement (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86089248 - Evaluation of Degradation Causes of the Forged Rotors made of NiCrMo Steel Grade (2014)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/14:#0000374 - Evaluation of Degradation Causes of the Forged Rotors made of NiCrMo Steel Grade (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27640/14:86091522 - Experimental demonstration of anomalous nonreciprocal optical response of 1D periodic magnetoplasmonic nanostructures (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/14:86088663 - Experimental study of surface roughness of wood plastic composites after turning (2014)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/14:#0000330 - Failure Analysis of the Rail (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86091206 - Hardness od different manganese steel types in relation to processing (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86088836 - HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF DUPLEX STEEL TESTED USING SLOW STRAIN RATE TEST (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86091213 - Hydrogen response of 304 SS and Ti weld realised by explosion (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27740/14:86091965 - Identification and Prediction of Surface Topography with Regard to Variable Conditions of Cold Rolling Process (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86087444 - Imperfectly geometric shapes of nanograting structures as solar absorbers with superior performance for solar cells (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86092336 - Influence of cooling rate on final properties of laboratory rolled products (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86089808 - Influence of Fe2O3 on alloying and magnetic properties of Fe-Al (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/14:86090522 - Influence of magnetostriction on cross-sectional magnetic properties in bilayered ribbons (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092417 - In-situ neutron diffraction study of thermal phase stability in a gamma-TiAl based alloy doped with Mo and/or C (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092327 - Interfacial tension at the interface of a system of molten oxide and molten steel. (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86087443 - Investigation of optical absorptance of one-dimensionally periodic silicon gratings as solar absorbers for solar cells (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092305 - Investigation of physical properties of tungsten-based single crystals using an ultrasonic method (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27690/14:86092036 - Local characteristics of ductile fracture surface in spheroidized steels (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27690/14:86093342 - Local characteristics of ductile fracture surface in spheroidized steels (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86090310 - Magnetic Anisotropy in Case-Carburized Surfaces after Hard Turning (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86089527 - Magnetically Modified Tea for Lead Sorption (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86091214 - Mechanical and phase analysis of bonding area explosively welded Ti-Cr/Ni steel in as-received state and after heat treatment using synchrotron (BW-5) (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/14:86091963 - Method of Maintaining the Required Values of Surface Roughness and Prediction of Technological Conditions for Cold Sheet Rolling (2014)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/14:#0000375 - Metodika hodnocení velkých vměstků v kordových ocelích (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86089225 - Microstructural Stability of P23/P91 Dissimilar Welds during Creep at 500°C (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86089221 - Minor Phase Evolution in Homogeneous T24 Welds (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/14:86091952 - Mjerenje fizikalnih svojstava poliuretanske žbuke (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/14:86091448 - Model for thermodynamic point identification in laser cutting (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/14:86091520 - Mueller matrix optical and magneto-optical characterization of Bi-substituted gadolinium iron garnet for application in magnetoplasmonic structures (2014)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/14:#0000378 - New Austenitic Creep Resistant Steels for Superheaters of USC Boilers (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092300 - Nickel alloys in directionally solidified state – characterisation of microstructure and phase composition of the alloys (2014)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/14:#0000341 - Non-Traditional Use of Torsion Plastometer in Physical Simulation of Steel Production (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/14:86086511 - Oxyhumolite influence on adsorption and desorption of phosphate on blast furnace slag in the process of two-stage selective adsorption of Cu(II) and phosphate (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86091209 - PHASE ANALYSIS EXPLOSIVE WELDED Ti-Cr/Ni STEEL IN AS-RECEIVED STATE AND AFTER HEAT TREATMENT USING SYNCHROTRON (BW-5) (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/14:86091449 - Physico-mechanical Properties and Electrical Conductivity of Conductive Plastic Materials (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86091208 - PLASTICITY OF STEEL X50MnAl27-7 WITH NICKEL AND COPPER ADDITION (2014)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/14:#0000395 - Prostřihovadlo SPT vzorků z planžet nepřevyšujících tloušťku 0,65 mm (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86092024 - Structural characteristics of cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures containing pore-forming organovermiculite (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86092025 - Structural variability of high purity cordierite/steatite ceramics sintered from mixtures with various vermiculites (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092201 - Study of fracture feature of Titanium based alloys for biocompatible implants after removal from human body. (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86090533 - Surface magnetic domains dynamic in machined steel (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86093406 - Synthesis and Properties of Lamellar Aggregates of Globular Fullerene Nano-Aggregates (2014)
Výsledek druhu ZRIV/25870807:_____/14:#0000408 - Technologie elektroerozivního jiskření hřebenů pro automobilový průmysl (2014)
Výsledek druhu ZRIV/25870807:_____/14:#0000409 - Technologie obrábění kulového skořepinového nástroje pro odběrové zařízení (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092304 - Using of ultrasonic methods for determination of the elastic moduli on the Ti-Ni based alloys (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86092326 - Verification of mathematical models for calculation of viscosity of molten oxide systems. (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/14:86092097 - Vibrational spectroscopy of acid treated vermiculites (2014)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/14:#0000397 - Zkoušeky vysokocyklové únavy schodnic eskalátorů (2014)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/14:#0000401 - Zkušební těleso pro zkoušky únavy ohybem za rotace nerovnaných kordových drátů. (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/14:86090930 - Влияние низкотемпературных отжигов на структуру и гистерезисные свойства магнитов Nd-Fe-B, полученных из гидридсодержащих порошковых смесей (2014)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/14:86087640 - Диэлектрическая релаксация и магнитные характеристики керамики Bi0.5La0.5MnO3 (2014)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089102 - A comparison of textural, petrographic and coking characteristics in different types of coal (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087853 - A fuzzy based decision support model for non-traditional machining process selection (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86087859 - A New Approach to Surface Tension According to the Surface Topographical Features in Laser Cutting Technology (2013)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27360/13:86088664 - A New Procedure for the Determination of the Main Technology Parameters of Rolling Mills (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86084683 - A proposal for simplifying the method of evaluation of uncertainties in measurement results (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088480 - Activation energy in hot forming and recrystallization models for magnesium alloy AZ31 (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088415 - Activities of the Department of materials preparation in the Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087930 - Analysis of acoustic emission emerging during hydroabrasive cutting and options for indirect quality control (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087429 - Analysis of mechanisms of composite particles modification in liquid dispersions (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088655 - Analysis of new technology forging monolithic forged bottoms (2013)
Výsledek druhu VRIV/61989100:27360/13:86088059 - Analýza možností zvýšení životnosti keramické vyzdívky kotle 100t/h v oblasti čelní stěny (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088700 - Analýza plynných zplodin z třecího procesu v brzdových soustavách automobilů. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087096 - Aplikace kuchyňských solí při výrobě vodou rozpustných jader odlitků tlakového lití (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086645 - ARTIFICIAL NEURAL NETWORK APPLICATION IN DIFFUSE REFLECTANCE PREDICTION (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86089082 - Artificial Neural Networks Application in Modal Analysis of Tires (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088483 - Characteristics of plasticity and microstructure of hot forming magnesium alloys Mg-Al-Zn type (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088991 - Characterization of the friction layer formed on the cast iron and stainless steel brake discs during the friction test (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087174 - Chromatic dispersion measurement of holey fibres using a supercontinuum source and a dispersion balanced interferometer (2013)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27360/13:86084739 - Chapter 6 - Coal Fires and Coal Waste Piles in the Czech Republic. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086424 - Comparing Plastic Strain Fields and Stress Fields for Different Directions of Rolling (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088498 - Comparison of methods for physical determination of phase transformations temperatures. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087855 - Comparison of non-traditional technologies for material cutting from the point of view of surface roughness (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086661 - Comparison of Thermal Analysis Results with the Theoretical Determination of Solidus and Liquidus Temperatures for Specific Steel Grade (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086054 - Composite Fe3O4/humic acid magnetic sorbent and its sorption ability for chlorophenols and some other aromatic compounds (2013)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27360/13:86087913 - Computational Fluid Dynamics Modelling in Environmental Friedly Energy Systems. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087835 - Coupled mode enhanced giant magnetoplasmonics transverse Kerr effect (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000324 - CT30 (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088472 - Deformační odpor aluminidu Fe-40at.%Al-TiB2 za tepla (2013)
Výsledek druhu ORIV/61989100:27360/13:86088523 - Deformation behaviour of surface layers of continuously cast blanks from C-Mn-Cr steel (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088583 - Deformation behaviour of surface layers of continuously cast blanks from C-Mn-Cr steel (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86087984 - Degradation of heat resistant steels components of power plant (2013)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/13:#0000317 - Děrování kosým válcováním na tříválcové stolici (2013)
Výsledek druhu DRIV/25870807:_____/13:#0000338 - DESIGN OF TUNDISH FOR VACUUM OVER-PRESSURE INDUCTION MELTING DEVICE (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088389 - DETERMINATION OF ENERGY DISSIPATION AND PROCESS INSTABILITY IN VARIOUS ALLOYS ON THE BASIS OF PLASTOMETRIC TESTS (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086647 - Determination of Solidus and Liquidus Temperatures for 20MnMoNi5-5 Steel Grade by Thermal Analysis Methods and by Calculations (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086492 - Determination of the solidus and liquidus temperatures of the real-steel grades with dynamic thermal-analysis methods (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088638 - Developing superplasticity in AZ91 magnesium alloy through a Combination of rolling, ARB and ECAP (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088656 - Development of microstructure and mechanical properties of austenitic stainless steel after ECAP deformation (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088821 - DIFFUSION CHARACTERISTICS OF HYDROGEN IN THE TRIP 800 C-Mn-Si-P STEEL (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088410 - Directional solidification and solidification behaviour of TiAl intermetallics with higher carbon contents (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088083 - Economical aspects of high-temperature heating utilization for industrial waste treatment (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086659 - The Effect of Boundary Conditions of Casting on Size of Macrosegregation in Heavy Steel Ingots (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088112 - The effect of boundary conditions of casting on the size of porosity of heavy steel ingot (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087916 - Effect of change of chemical composition of molten oxide systems on their viscosity (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088816 - THE EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF SCALE LAYER AND ITS REMOVING BY PICKLING IN REDUCING MELT (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088685 - Effect of Nb on the Phase Transformation in Biocompatible TiNb-based Alloys (2013)
Výsledek druhu DRIV/25870807:_____/13:#0000335 - Effect of selenium on metallographic purity and formability (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086664 - Effect of Selenium on Metallographic Purity and Formability (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088853 - Effect of Steel Purity on Rotor Degradation (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27690/13:86092035 - Effect of tensile test specimen size on ductility of R7T steel (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088444 - The effect of thermal stabilization on the composition, microstructure and magneric properties of Nd-Fe-B sintered magnet (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088442 - Effects of additions and heat treament on the microstructure and magnetic properties of sintered Nd-Fe-B magnets (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088409 - Electrochemical corrosion bahavior of titanium alloys (2013)
Výsledek druhu FRIV/25870807:_____/13:#0000349 - Elektrovodný kabel (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088110 - Evaluation of the Chemical Composition and Microcleanliness of the Steel Samples from the Heavy Forging Ingot (2013)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/13:#0000252 - Experiences with the European Code of Practice for Small Punch Testing for Tensile and Fracture Behaviour (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087717 - Experimental study of Fe-C-O based system above 1000 °C (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087824 - Experimental study of Fe-C-O based system below 1000 °C (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087912 - Experimental verification of hematite ingot mould heat capacity and its direct utilization in simulation of casting proces. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087371 - FEM SIMULATION OF ST RESS - STRAIN FIELDS IN THE BLOOMS WITH CASTING DEFECT DURING SOAKING (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086429 - FEM SIMULATION OF STRESS-STRAIN FIELDS IN THE BLOOMS WITH CASTING DEFECT DURING SOAKING (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088425 - FEM Simulations and Comparison of the ECAP and ECAP-PBP Influence on Ti6Al4V Alloy’s Deformation Behaviour (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/13:86088702 - Friction Properties of the Automotive Brake Linings Containing Metallic Fillers (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86086052 - Full-scale magnetic, microstructural, and physical properties of bilayered CoSiB/FeSiB ribbons (2013)
Výsledek druhu ORIV/61989100:27360/13:86087966 - Heating strategy optimization by means of thermocouple measurements and FEM modelling (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088303 - Hydrogen induced cracking of Ti clad to the 304 SS in annealed state (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088666 - Identification of Surface Quality of Plastic Electrodes after Blasting (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086495 - Influence of aluminium-alloy remelting on the structure and mechanical properties. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088481 - Influence of calculation method on value of activation energy in hot forming (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088005 - Influence of CaO content on viscosity of molten CaO-Al2O3-SiO2 system (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088461 - Influence of chemical composition on spreading of steel at hot longitudinal rolling (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086428 - INFLUENCE OF DIFFERENT HEATING STRATEGIES ON STRESS-STRAIN BEHAVIOUR OF CONTINUOUSLY CAST BLOOM WITH AND WITHOUT INTERNAL DEFECT (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86087826 - Influence of experimental conditions on data obtained by thermal analysis methods (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087927 - Influence of longitudinal cold rolling on the surface topography of low carbon structural steel (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086666 - Influence of Recycling of Cast Aluminium Alloys on the Microstructure and Mechanical Properties (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086555 - Influence of repeated remelting of the alloya RR.350 on structure and thermo-mechanical properties (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088998 - Influence of severe plastic deformation by the ECAP method on structure and properties of the low carbon steel (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86085886 - Influence of submerged entry nozzle on intermixed zone in round blooms with a diameter of 525 mm (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088648 - Influence of technological conditions of drawing on inhomogeneity of deformation under condition of hydrodynamic lubrication (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86089431 - Influence of technology rotary forging and drawing on structure and properties of tungsten wires (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088000 - Influence of temperature and chemical composition on phase transformations of selected oxidic melts (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86085976 - Influence of test method used to evaluate resistance of C-Mn steel to hydrogen induced cracking (2013)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/13:#0000333 - Influence of test method used to evaluate resistence of C-Mn steel to hydrgen induced cracking (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087397 - The Influence of Testing Methodology and Changes of Microstructural Parameters on Resistance of Duplex Steel to Sulphide Stress Cracking (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27230/13:86083489 - Influence of the Filler Root Surface Treatment on Bending Fatigue Test Results of the Hardened Gears (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088305 - Influence of thermal treatment on structure and corrosion properties of high manganese TRIPLEX steels. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086423 - Internal Reflectance modelling of Hordeum vulgare leaves during drying (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088159 - Investigation of mechanical properties and microstructure development of AZ61 alloy during rolling, forging and ECAP (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/13:86086144 - Jute fibers and powderized hazelnut shells as natural fillers in NAO non-metallic friction composites (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087435 - Kavitační depozice aktivních nanočástic na nosné mikročástice (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088621 - Kinetika statické rekrystalizace aluminidu železa Fe-40at.%Al-Zr-B (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088631 - Kování nástrojových ocelí na radiálních kovacích strojích (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087915 - Latent heats of melting and solidification of Fe based system (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088414 - Macro- and microstructure formation in the liquid-solid region of solid solution alloys, with eutectic, peritectic and monotectic transformations at the equilibrium and non-equilibrium crystallization (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087031 - Magnetooptická teplotní měření na amorfních CoSiB páscích (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088458 - Mapa tvařitelnosti nadeutektouidní C-Mn-Cr-V oceli za tepla (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/13:86087183 - Measurement of chromatic dispersion and dispersion slope of fiber using a supercontinuum source (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088447 - Mechanical characteristics of the system “diamond – like carbon coating / Nd–Fe–B – type sintered magnet (2013)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/13:#0000321 - Měření rychlosti růstu únavových trhlin (2013)
Výsledek druhu VRIV/61989100:27360/13:86088055 - Měření teplotního profilu licí pánve v ocelárně VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. s následným vyhodnocením důvodu častého protavení vyzdívky (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088919 - The method for determination of sulfur content in nanocomposites (2013)
Výsledek druhu PRIV/61989100:27360/13:86088582 - Method of production of nano-structural titanium semis for implants (2013)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27360/13:86084550 - The methods of preparation of Ti-Ni-X alloys and their forming (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089229 - Microstructure Characterization of GOES after hot rolling and Cold Rolling + Decarburization Annealing (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000325 - Miniaturizované zkušební těleso pro zkoušky rázem v ohybu. (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000328 - Miniaturizované zkušební těleso pro zkoušky tahem. (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000327 - Miniaturizované zkušební těleso pro zkoušky tahem a stanovení křivky skutečné napětí-skutečná deformace o délce měřené části 12 mm. (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000326 - Miniaturizované zkušební těleso pro zkoušky únavy ze vzorku odebraného zařízením Rolls-Royce SSam- 2. (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088462 - Model of hot deformation resistance of the iron aluminide of the type Fe-40at.%Al (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087430 - Model of Synthesis of ZnS Nanoparticles Stabilized by Cetyltrimethylamonium Bromide (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86087917 - Modeling viscosity and surface tension of CaO - Al2O3 - SiO2 system (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27600/13:86088411 - Modelling of ternary alloy systems using matlab software (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088667 - Modifications of pyrolysis boilers to reduce harmful flue gas emissions (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088522 - Možnosti zhutňování kovového prášku intenzivním válcováním za tepla (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86083685 - Multifunctional humate-based magnetic sorbent: Preparation, properties and sorption of Cu (II), phosphates and selected pesticides (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088373 - Nanocomposite of montmorillonite and silver nanoparticles: characterization and application for catalytic reduction of 4-nitrophenol (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088484 - New phenomenological model of hot mean flow stress (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86084245 - Non-alloyed Ni3Al based alloys - preparation and evaluation of mechanical properties (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087900 - Numerical and experimental analysis of twist channel angular pressing (TCAP) as a SPD process (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86085885 - Numerical Modelling of Macrosegregation in Heavy Steel Ingots (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086650 - Numerical Modelling of Volume Defects in Heavy Steel Ingot Under Different Boundary Conditions (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088418 - On the dependence of the structures of the solid solution alloy castings on the crystallization character indices (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088635 - Open die forging of hollow bars (2013)
Výsledek druhu FRIV/25870807:_____/13:#0000276 - Opěrný válec děrovací stolice (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086651 - Optimization of the Steel Flow Through the Subentry Shroud with Inner Metering Nozzle (2013)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/13:86087810 - Paralelní odtahový trakt pro pecní produkty hoření. (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088417 - Peculiarities of obtaining castings of alloys with stoichiometric composition with peritectic transformations (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/13:86088404 - Photocatalytic reactions of nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086740 - Physical and numerical modelling of a non-stationary steel flow through a subentry shroud with an inner metering nozzle (2013)
Výsledek druhu DRIV/25870807:_____/13:#0000319 - Physicsl and Numerical Modelling of Tube Piercing Processes (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088619 - Plastometrická simulace doválcování a ochlazování mikrolegované C-Mn-V-B oceli (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088668 - Plotting of processing maps of P91 steel and Ms70 brass with energy dissipation and instability parameter computation on the basis of plastometric tests (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086596 - Porovnání teplot solidu a likvidu ocelí S34MnV, 20MnMoNi5-5 získaných pomocí metod termické analýzy a výpočtů (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088080 - Possibilities of Ni-Ti based alloys recycling (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086501 - Possibility of affecting the casting structure of magnesium alloys (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088081 - Possibility of using pyrolysis and plasma during disposal of plastic parts of electric waste (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089219 - PRECIPITATION PROCESSES IN AISI 316LN Nb STEELS DURING CREEP AT 600°C (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087852 - Predicting residual and flow stresses from surface topography created by laser cutting technology (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086427 - PREDICTION OF INTERNAL DEFECTS IN ROLLED PRODUCTS FROM CR-MO STEELS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088441 - Preparation and investigation of structural parameters of single crystals of low-alloyed alloys on the base of tungsten and molybdenum (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86087714 - Preparation of Globular Nano-Aggregates Using Microemulsion Crystallisation (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000266 - Přípravek pro předtažení výřezu reálného vzorku s trhlinou a fixaci zatížení při následné zkoušce korozního praskání ve vodě o vysoké teplotě a tlaku. (2013)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/13:#0000329 - Přípravek pro přípravu polotovaru pro technologii ECAP z nano Ti (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086422 - Process of Identifying Stress Fields from Strain Fields in the Specimen with a Hole (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089164 - PROPERTIES OF Ni/Cu/Ni AND Ni COATINGS FOR CORROSION PROTECTION OF NdFeB BASE MAGNETS (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86087928 - Proposition of a Solution for the Setting of the Abrasive Waterjet Cutting Technology (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86087715 - Pulsed liquid jet generated by pulse multiplication technique (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27640/12:86084732 - RAMAN MICROSPECTROSCOPY AS A TOOL FOR CHARACTERIZATION OF BRAKE WEAR DEBRIS (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088419 - Regional Materials Science and Technology Centre in Czech Republic (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088413 - Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088420 - Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava – Research Programs (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086425 - Report about the Temperature Stress-Strain States in Continuously Cast Bloom (FEM Modelling and Experiments) (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088568 - Review of peak stress setting (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087805 - Role of vermiculite and zirconium–vermiculite on the formation of zircon–cordierite nanocomposites (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088632 - Rozbor technologie kování velkých kruhových desek (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088309 - SELECTED PROPERTIES OF MINES SUPPORTS (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088084 - Situation in waste treatment in Poland (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087345 - Sledování vlivu koncentrace alkoholů na odezvu měřenou metodou plasmonové resonance (2013)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27730/13:86088085 - Snižování měrné spotřeby energie na tunu vyrobeného kovu úpravou metalurgických agregátů a aplikací nových technologických postupů (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/13:86087820 - Spectral interferometry-based surface plasmon resonance sensing of liquid analyte refractive index change (2013)
Výsledek druhu NRIV/61989100:27360/13:86086954 - Stanovení tahových účinků izolačních povlaků transformátorových ocelí (2013)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/13:#0000322 - Stanovení teploty nulové houževnatosti (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088634 - Stanovení základních rozměrů předkovků pro volné výkovky (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088617 - Static recrystalization of intermetallic compound of the type Fe-40at.%Al-Zr-B (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86085815 - The stress fields obtained from strain fields by virtual fields method and compared with FEM (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86085904 - Stress-strain behaviour simulation of vanadium microalloyed steel with the internal defects during two different heating strategies (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088408 - Structural and fracture characteristics of nickel-based alloys (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086533 - STRUCTURAL DIFFERENCE METHOD USAGE IN PREDICTION OF Hordeum Vulgare STRESS DURING DARKNESS AND DRYING (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088445 - Structural pculiarities of sintered (Nd,Pr,Dy,Tb)-Fe-B magnets prepared from TbH2-containing powder mixtures (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089543 - Structure and mechanical properties of nickel alloys (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088636 - Structure and properties of ultra-fine grain titanium for dental implants (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27640/12:86084795 - Study of antibacterial activity of composites kaolinite/TiO2 (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087903 - Study of deformation behavior, structure and mechanical properties of the AlSiMnFe alloy during ECAP-PBP (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088443 - Study of diamond-like coating deposited on the surface of Nd-Fe-B-TYPE sintered magnets (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089230 - Study of High Temperature Properties and Microstructure of Heterogeneous P23/P91 Welds during the Creep Exposure at 500, 550 and 600°C (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088412 - Study of interaction between copper and melt of lead-free solders (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086500 - Study of interactions between moldint materials and magnesium alloys melt metal (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27230/13:86087914 - Study of latent heats of Fe based metallic alloys (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088421 - Study of phase equilibria in the Al – Sn – Zn ternary system (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86089430 - Technological lubricants for cold-rolled sheet and theirs evaluation (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/13:86084653 - Theoretical model of the influence of oxide overlayer thickness on the performance of a surface plasmon fibre-optic sensor (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088416 - Theoretical study of interaction of elements in iron binary system (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86086136 - Thermal analysis of high temperature phase transformations of steel (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86088171 - Verification of correct adjustment methodology for high-temperature thermal analysis of large samplex (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088563 - Vlastnosti ploché oceli po válcování a rovnání (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088473 - Vliv metody fyzikálního modelování na strukturní výsledky simulace válcování ocelových tyčí (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86086690 - Vliv opakovaného přetavování hliníkových slitin na mechanické vlastnosti a strukturu odlitků (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088627 - Vliv postupu kování na strukturu a vlastnosti mikrolegovaných ocelí. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088629 - Vliv postupu kování na uzavírání osových necelistvosti ve výkovku. (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088618 - Vliv spojitého laboratorního válcování na vlastnosti kruhových tyčí z konstrukční oceli S355J2 (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088647 - Vliv technologických podmínek tažení drátu na nehomogenitu deformace v podmínkách hydrodynamického tření (2013)
Výsledek druhu DRIV/25870807:_____/13:#0000337 - VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY (2013)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/13:86089011 - Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů (2013)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/13:#0000336 - Výroba vysoce jakostní oceli, legované vysokým obsahem legujících přísad Al a Ti, v zařízení „Vakuová a přetlaková indukční tavící pec" (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/13:86087955 - Water suspended nanosized particles released from nonairborne brake wear debris (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86088628 - Základní trendy vývoje kování velkých volných výkovků (2013)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/13:86088502 - Zdroj magnetického pole pro elipsometrická měření (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/13:86087335 - Zdroje magnetického pole pro magnetooptiku při aplikaci tmavé vidové spektroskopie (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/13:86088082 - Zinc and Cobalt Extraction from Refuse After Sphalerite Mineral Leaching (2013)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/13:#0000323 - Zkoušení lomové houževnatosti v rozsahu zkušebních teplot -196 až +600 °C (2013)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/13:#0000331 - Zkušenosti s hodnocením tranzitního chování ocelí z výsledků penetračních testů. (2013)
Výsledek druhu MRIV/25870807:_____/13:#0000318 - The 5th International Conference on Modelling and Simulation of Metallurgical Processes in Steelmaking (2013)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86084747 - A new non-destructive method of alternative determination of the thermoelectric cell efficiency (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084479 - Activation Energy in Hot Forming of Selected Fe–40at.%Al Type Intermetallic Compounds (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084333 - Activities of the Department of Materials Preparation in the Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082887 - Aktuální výzkumné aktivity „Laboratoře modelování procesů v tekuté a tuhé fázi“ projektu RMTVC (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27710/12:86083842 - ANALYSIS OF CHOSEN HIGH MANGANESE STEELS PARAMETERS (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083059 - Analysis of composite friction materials for automotive brake systems. (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082647 - CAVITATION DEPOSITION OF ZnS NANOPARTICLES INTO COMPOSITE WITH MONTMORILLONITE PARTICLES (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084240 - Centrifugally cast alloy based on Ni3Al-structure characteristics (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27640/12:86089618 - Chemical and phase analysis of road dust (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27740/12:86083713 - Classification of Hydro Chemical Data in the Reduced Dimensional Space (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86078759 - Classification of technical materials according to classes machinability for hydroabrasive cutting (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084475 - Comparison of mechanical properties of surface layers with use of nanoindentation and microindentation tests (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082152 - Comparison of Numerical Results with Thermography Measurement (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27230/12:86083388 - Comparison of strain and stress conditions in conventional and ARB rolling processes (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083018 - Complete Solution of Production Technology, Casting and Solidification of Steel under Conditions of „Laboratory for Modelling of Processes in the Liquid and Solid Phases“ (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86085738 - CRACKING OF PISTOLS BARRELS (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000263 - CT20 (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/12:86082435 - Depth and material sensitivity in magneto-optic nanostructures (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/12:86083088 - Determination of Chlorite, Muscovite, Albite and Quartz in Claystones and Clay Shales by Infrared Spectroscopy and Partial Least-Squares Regression (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86084678 - Determination of technologically optimal factors of modulated waterjet (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/12:86083753 - Determination of the Predominant Minerals in Sedimentary Rocks by Chemometric Analysis of Infrared Spectra (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084442 - Development Microstructure and Mechanical Properties of Commercially Pure Titanium Processed by Equal Channel Angular Pressing and Drawing (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084438 - Development of Structure of the Steel X160CrMoV 12 1 at Forging of Radial Forging Machines and on Hydraulic Presses (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27230/12:86084048 - Distribuce As a Hg při spalování uhlí. (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084001 - DISTRIBUTION OF SELECTED ELEMENTS DURING THE CO-COMBUSTION OF LIGNITE WITH WOOD AND WOOD WASTES (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083321 - DSC study of Fe–C–O based system (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084204 - Effect of annealing on microstructure and properties of yttrium alloyed intermetallics Ti-47Al (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084768 - Effect of chemical composition on the behavior of selected iron aluminides (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084319 - Effect of Dy Addition and Heat Treatment Conditions on the Magnetic Properties of (Nd,Dy)-Fe-B-based Sintered Magnets (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27230/12:86082434 - EFFECT OF FINE CLAY FRACTION ON FUNCTIONAL PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084220 - Effect of heat treatment on properties of TiNb based alloys (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86084466 - Effect of magnetoelectropolishing on nanohardness and Young's modulus of titanium biomaterial (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/12:86082943 - Effect of unburned carbon content in fly ash on the retention of 12 elements out of coal-combustion flue gas (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084203 - Effect of yttrium on oxygen content and microstructure of Ti-Al intermetallics (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084759 - Emission distribution and regulation of local heat source (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083889 - Evaluation of Duplex Steel Resistance to Sulfide Stress Cracking using Tensile Test and Four-Point Bending Test (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083891 - Evaluation of Resistance of Duplex Steels to Sulfide Stress Cracking at Various Load Modes (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084239 - Evaluation of structure characteristics of centrifugally cast alloy based on Ni3Al (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084488 - FEA of Plastic Flow in AZ63 Alloy during ECAP Process (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084670 - FRACTAL ANALYSIS OF DWTT FRACTURE SURFACES (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/12:86083058 - Gaseous Products of Friction Processes in Automotive Brake Systems (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082154 - High-Temperature Thermal Analysis of Specific Steel Grades (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084235 - Hodnocení deformačního chování oceli 42CrMo4 při tváření za tepla (2012)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/12:86083898 - Hydraulicko-mechanické laboratorní zařízení pro tažení drátu (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084615 - Impact of Pulling Forces and Friction of Deformation Resistance in Cold Rolling (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083843 - INFLUENCE OF AGING PROCESS ON STRENGTHENING OF TREE TRIPLEX STEELS TYPES (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/12:86082182 - Influence of Annealing Temperature and Atmosphere on Surface Microstructure and Magnetism in FINEMET-Type FeSiNbCuB Ribbons (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084287 - INFLUENCE OF CMT AND MIG SOLDERING ON ZIN C LAYER THICKNESS (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084236 - Influence of methodology for acquiring and processing of experimental data for determination of the value of activation energy at hot forming (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083844 - THE INFLUENCE OF MN STEELS AGEING ON HEAT TRANSFER PHENOMENA (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083382 - Influence of Organic Binders oin the Green Sands System II (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083837 - Influence of rolling conditions and aging process on mechanical properties of high manganese steels (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86085737 - THE INFLUENCE OF STRUCTURE CHANGES ON SOME QUALITIES OF HIGH-ALLOYED MATERIALS IN THE SIMULATION OF LONG-TERM OPERATING CONDITIONS (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083572 - Influence of temperature and SiO2 concentration on viscosity of molten oxide systems (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083381 - Influence of Thermal Expansion in the Use of Hybrid Sands II (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082127 - Influence of Thermal Treatment on the Heat Transfer of 10GN2MFA Steel (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86078765 - Influence of traverse speed on surface irregularities created by the abrasive waterjet (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86084464 - Innovative approach to advanced modulated waterjet technology (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000267 - Inovace zvedáku zkušebního stroje SPUTT 500 (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084651 - Laboratorní a počítačová simulace přípravy bainitické oceli se zaměřením na mechanické vlastnosti (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084611 - Laboratorní a počítačová simulace přípravy bainitické oceli se zaměřením na strukturní vlastnosti (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000273 - Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trubek (2012)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/12:86083322 - Levitační tělísko registrující reologické vlastnosti kapalin určené pro levitační vibrační viskozimetr (2012)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/12:86083236 - Levitační vibrační viskozimetr a hustoměr (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084318 - Macro- and microstructure formation in the liquid-solid region of solid solution alloys with eutectic, peritectic and monotectic transformations at the equilibrium and non-equilibrium crystallization (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000225 - MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.- 65 let od jeho založení (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084718 - Mathematical Modelling of Cooling and Prediction of Mechanical Properties of Shapes After Hot Rolling (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084716 - Mathematical modelling of flat and long hot rolling based on finite element methods (FEM) (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084225 - Mechanical aloying of Ni3Al based alloy in hydrogen (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082051 - Mechanical Properties of two manganese steels (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/12:86082742 - Metakaolinite/TiO2 composite: Photoactive Admixture for Building Materials Based on Portland Cement Binder (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/12:86083771 - Metal oxide layer influence on the sensitivity of SPR fiber optic sensor (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083845 - Micro-fratographic Response of TH29 Profile (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083890 - Microstructural Analysis of Nickel Superalloy MAR-M247 (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084205 - Microstructure of g-TiAl alloys prepared by vacuum induction melting in graphite crucible (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084202 - Microstructure of TiAl-Nb alloys after thermal hydrogen processing (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083792 - The model of product distortion in AWJ cutting (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86081999 - Model study of tundish steel intermixing and operational verification (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27600/12:86084253 - Modelling of thernary systems using the B-spline surfaces (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082880 - Modelling steels homogenization during argon purging (2012)
Výsledek druhu ORIV/61989100:27360/12:86082880 - Modelling steels homogenization during argon purging (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083833 - Modelování permanentních magnetů na bázi Halbachových řad (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86084752 - Modifications concerning the combustion air from the pyrolysis boiler (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083740 - Montmorillonite ion exchanged by mercury (II) (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27200/12:86083897 - MOŽNOSTI PŘÍPRAVY MATERIÁLŮ NA BÁZI JÍL-HUMINOVÁ LÁTKA (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000258 - Nakamura-holder 01 (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000268 - Návrh a realizace úprav elektrické pece pro speciální tepelné zpracování (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86082649 - Non-Contact Method for Surface Roughness Measurement After Machining (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082159 - Numerical Modelling of Metallurgical Processes - Casting and Solidification of Steel (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000269 - Ochrana plášťových termočlánků pro opakované použití (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000275 - On the Pure Mathematical Aspects in Mathematical Models of some Metal Forming Processes (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083744 - Optical properties of ZnS nanoparticles precipitated at various molar ratios of sulphide and zinc ions and stabilized by CTAB (2012)
Výsledek druhu BRIV/61989100:27640/12:86085806 - Optika v diagnostice nanostrukturovaných materiálů (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084638 - Optimalizace parametrů válcování aluminidu železa typu Fe-40Al-Zr-B v ochranných kapslích. (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084317 - Our Activities in the Regional Materials Science and Technology Centre (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083714 - Phase retrieval from spectral interferograms including a stationary-phase point (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084484 - Phenomenological model of hot deformation resistance of the C-Mn-V-B-type HSLA steel (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083742 - Photocatalytic decomposition of phenol by nanocomposite of ZnS nanoparticles and montmorillonite (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082160 - Plasticity of Two High Manganese Steels with Different Ni and Cu Additions (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000249 - Poloprovozní ověření výroby žáropevné oceli s 10 % Cr pro trubky tepelných elektráren (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084249 - Porosity of Ni3Al-based alloys prepared by gravity and centrifugal casting (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083757 - Possibilities of experimental study of oxidic melts viscosity (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083394 - Possibilities of heat capacity measurement of metallic systems (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083679 - Povrchové a objemové magnetické vlastnosti FeSiNbCuB pásků typu FINEMET (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083741 - Precipitation, stabilization and molecular modelling of ZnS nanoparticles in the presence of cetyltrimethylammonium (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084267 - Preparation of Nd-Fe-B magnets in using TbH2 and study of their structure and magnetic properties (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084409 - Preparing of ultra fine grain titanium for dental applications (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000261 - Přípravek pro přímé měření teploty v průběhu penetračního testu (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27730/12:86084209 - Processing of metal-bearings oxidis wastes, pet-bottles and worn tyres by plasma heating (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084441 - Properties of forging from magnesium alloys and their use in industry (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084237 - Properties of Mg-Ni based alloys prepared by mechanical alloying. (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084273 - RMTVC – VP2: Vývoj a optimalizace procesů práškových technologií pro výrobu vybraných druhů materiálů a výrobků (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084266 - Role of terbium hydride additions in the formation of microstructure and magnetic properties of sintered Nd-Pr-Dy-Fe-B magnets. (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082215 - Setting a Numerical Simulation of Filling and Solidification of Heavy Steel Ingots Based on Real Casting Conditions (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/12:86083765 - Simulation of surface plasmon fiber-optic sensor including the effect of oxide overlayer thickness change (2012)
Výsledek druhu MRIV/25870807:_____/12:#0000254 - Small Sample Test Techniques- Determination of Mechanical Properties of Materials by Small Punch and Other Miniature Testing Techniques (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/12:86084645 - Softwarový digitizér v2.0. (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86084679 - Spectral analysis of metallic surfaces topography generated by abrasive waterjet (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/12:86082587 - Spectral interferometry-based chromatic dispersion measurement of fibre including the zero-dispersion wavelength (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/12:86083764 - Spectral interferometry-based dispersion characterization of microstructured and specialty optical fibers using a supercontinuum source (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000271 - SPT vzorek s elektrojiskrovým vrubem (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083743 - Stabilization of ZnS nanoparticles in micellar dispersion of cetyltrimethylammonium bromide (2012)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/12:#0000256 - Stanovení hliníku v oceli metodou AAS spektrometrie (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084470 - Static recrystallization of cold rolled intermetallic Fe17Al4Cr0.3Zr alloy (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/12:86082923 - Stechiometrické výpočty spalování paliv v oblasti teplot 100 - 1500 °C. (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000285 - Stroj SPUTT 500 pro creepové zkoušky malých vzorků (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084471 - Structural and mechanical properties of laboratory rolled steels high-alloyed with manganese and aluminium (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083838 - Structural and mechanical properties of laboratory rolled steels high-alloyed with manganium and aluminium (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084241 - Structural and phase analysis of Ni-Al-B based alloys (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86083888 - Structural Phase Analysis of Nickel Super-Alloy MAR-M247 (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084443 - Structure and properties of low carbon steel after severe plastic deformation (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084597 - Structure and Properties of Titanium for Dental Implants (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084271 - Structure and selected corrosion properties of Ni45Mn39Sn11Co5 alloy (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083899 - Studium interkalátů sodného montmorillonitu s Al-polykationty (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082876 - Study of Fe-C-Based alloys by dynamic methods of thermal analysis (2012)
Výsledek druhu ORIV/61989100:27360/12:86082876 - Study of Fe-C-Based alloys by dynamic methods of thermal analysis (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084822 - Study of Hydrogen Embrittlement of the TRIP 800 Steels by Means of Tensile Tests at Simultaneous Hydrogen Charging (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084652 - Study of the Kinetics of Static Recrystallization Using Avrami Equation and Stress Relaxation Method (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/12:86078590 - Surface microstructure and magnetic behavior in FeSiB amorphous ribbons from magneto-optical Kerr effect (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27230/12:86084809 - Surface quality control of materials being cut by laser with respect to corrosion resistance (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084435 - Technologie kování dutých těles (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86084206 - Thermomechanical treatment of Ni-Ti-X alloys (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000253 - Type of submerged entry nozzle vs. concentration profiles in the intermixed zone of round blooms with a diameter of 525 mm (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000277 - Únavové vlastnosti oceli používané pro nízkotlaké části svařovaných rotorů (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/12:86082918 - Určení charakteristických hodnot pro kontrolu spalovacího procesu pro tuhá a kapalná paliva (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/12:86082922 - Určení charakteristických hodnot spalovacího procesu pro plynná paliva (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082877 - Utilization of Thermal Analysis to Thermo Physical Properties Study of Real Steel Grades (2012)
Výsledek druhu ORIV/61989100:27360/12:86082877 - Utilization of Thermal Analysis to Thermo Physical Properties Study of Real Steel Grades (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082000 - Verifikace termodynamických parametrů numerického modelu plnění a tuhnutí těžkého ocelového ingotu. (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86082025 - Verifikace vlivu okrajových parametrů lití ocelových ingotů na velikost objemových vad (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/12:86083847 - Vliv chemického složení tří typů vysokomanganové oceli na vybrané vlastnosti (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084234 - Vliv experimentálních a výpočetních metod na stanovení aktivační energie při tváření za tepla (2012)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/12:#0000274 - Vliv hustoty sítě konečných prvků na výsledky simulací tahové a krutové zkoušky (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084436 - Vliv poměrné délky záběru na stupeň prokování podélných výkovků (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86083846 - Vliv řízeného válcování a ochlazování na strukturu a mechanické vlastnosti C-Mn-V-B oceli (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084434 - Vliv technologie kování na strukturu, tvařitelnost a vlastnosti 12 %Cr žárupevných ocelí (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084481 - Vliv válcovací rychlosti na technologickou tvařitelnost a strukturu aluminidu železa typu Fe-40Al-Zr-B (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084233 - Vliv válcovacích sil na skok válců při válcování vybraných ocelí za tepla (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084482 - Vliv výpočetní metody na hodnotu aktivační energie aluminidu železa při tváření za tepla (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084433 - Výkovky z austenitických ocelí pro JE (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/12:86084437 - Výkovky z hořčíkových slitin (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27230/12:86082911 - Výpočet spalných teplot pro různé podmínky spalovacího procesu pro plynná paliva (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/12:86082920 - Výpočet spalných teplot pro různé podmínky spalovacího procesu pro tuhá a kapalná paliva (2012)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/12:86082921 - Výpočet spalovacího procesu pro paliva v oblasti 1500 - 3000°C. (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/12:86082057 - Využití termické analýzy ke studiu termofyzikálních vlastností reálné jakosti oceli (2012)
Výsledek druhu FRIV/61989100:27360/12:86077573 - Zařízení pro identifikaci fyzikálních vlastností pevných materiálů (2012)
Výsledek druhu FRIV/25870807:_____/12:#0000313 - Zařízení pro provádění creepových zkoušek (2012)
Výsledek druhu GRIV/25870807:_____/12:#0000280 - Zařízení pro řízení odlévání ocelí (2012)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/12:86083772 - Zero-dispersion wavelength measurement of fiber polarization modes using a supercontinuum source (2012)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/12:#0000272 - Zkouška únavy při konstantní amplitudě napětí (2012)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27510/11:86081349 - The adsorption of methylene blue on montmorillonite from acid solutions (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080814 - Adsorption of Phenol and Aniline on Natural and Organically Modified Montmorillonite: Experiment and Molecular Modelling (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081125 - Advanced Fillers Enhancing Thermal and Mechanical Properties of Rubber Blends (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080868 - Affecting of dendritic microstructure of Ti-47Al by alloying with yttrium (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081090 - Analysis of softening procesess by isothermal interrupted tests for vanadium microalloyed steel (2011)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/11:#0000255 - Analýza kovů v nelegované oceli metodou RTG – malé vzorky Ф 1cm (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080439 - Antibacterial and antifungal activities of silver, copper and zinc montmorillonites (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080393 - Application of infrared ATR ellipsometry for measurement of solid samples: Calibration procedure (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080651 - Application of Infrared Spectroscopy and Chemometric methods to Identification of Selected Minerals (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081046 - Approximation model of the stress-strain curve for deformation of aluminium alloys (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078667 - Birefringence dispersion in a quartz crystal retrieved from a channeled spectrum resolved by a fiber-optic spectrometer (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86080438 - CdS nanoparticles deposited on montmorillonite: preparation, characterization and application for photoreduction of carbon dioxide (2011)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/11:86080381 - Chladicí systém pro laboraroř využívající plazmovou technologií. (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86079879 - CHOSEN METALLOGRAPHIC AND MICROFRACTOGRAPHIC PARAMETERS OF EXPLOSIVELY WEALDED BIMETAL 304 SS AND TI. (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27710/11:86079881 - CHOSEN MICROSTRUCTURAL PARAMETERS OF TWO HIGH MANGANESE ALLOYS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081720 - Chosen properties of sandwich material Ti-304 stainless steel after explosive cladding (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081347 - Comparison of phase transformation temperatures for steels determined by several methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081701 - Connection of basic and applied research in the field of thermo-physical study of the properties of steels, slag and ferro-alloys (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080839 - Content Based X-ray Image Analysis of Aluminium Castings (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86079764 - COST-ORIENTED FMEA OF HOT ROLLED WIRE PRODUCTION (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86077897 - Criterion analysis of the physical modelling of the transition and homogenization processes in the ladle and interpretation of results (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081400 - Determination of activation energy in hot forming of alloy Fe-40Al type (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081345 - Determination of mean flow stress of tool steel by various methods (2011)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27350/11:86079969 - Digitální měřidlo pro měření šířky kotouče a obruče složených kol při určování zbytkových napětí metodou dělení abrazivním vodním paprskem (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081208 - The effect of hydrogen decrepitation process and heat treatment on magnetic properties and structure of sintered Nd-Fe-B magnets (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081181 - Effect of hydrogen on the properties and fracture characteristics of TRIP 800 steels (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078615 - Effect of indication liquids on brittle-fracture properties of vitreous enamel coating (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078587 - Effect of rare earth additions on magnetic properties of Fe82Nb2B14RE2 (RE = Y, Gd, Tb and Dy) amorphous alloys (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080870 - Effect of yttrium addition on microstructure of alloy Ti-47Al, prepared by plasma melting and vacuum induction melting (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081350 - Enhanced fluorescence of selected cationic dyes adsorbed on reduced-charge montmorillonite (2011)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27360/11:86080708 - Extraction of Inorganic Species of Coal: a Review. (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86078614 - Ferromagnetic nanoparticular films studied by optical and magneto-optical ellipsometry (2011)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/11:#0000226 - Hlavní výsledky dosažené na zařízení VPIM a nová metalurgická výzkumná laboratoř budovaná ve společnosti (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86079888 - HOT DUCTILITY CHANGES OF MICROALLOYED STEEL WITH Mo ADDITION (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/11:86079282 - Hot Ductility Differences of Ti-Nb Micro-alloyed Steel and Steel with Mo-Cr Addition (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27710/11:86079882 - HOT DUCTILITY OF TWO HIGH MANGANESE STEELS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/11:86079284 - Hot Ductility of Two TRIPLEX Steels (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081055 - HSLA 100 steel and its properties upon severe hot deformation (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081264 - Hydrogen effect on mechanical properties of IN738LC superalloy (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081426 - HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF DUPLEX STEEL 22/05 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/11:86079884 - HYDROGEN INDUCED CRACKING OF 304 SS-TI BIMETAL (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081241 - IMPACT OF DRAWING PROCESS PARAMETERS ON UNIFORMITY OF STRAIN IN SPRING WIRE (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081425 - INFLUENCE OF DIFFERENT CHEMICAL COMPOSITION ON RESISTANCE OF TRIP 800 STEEL TO HYDROGEN EMBRITTLEMENT (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86079289 - Influence of Microstructural Characteristics and Various Testing Methods on Evaluation of Resistance of Duplex Steels 2205 to Sulphide Stress Cracking (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081427 - INFLUENCE OF REDUCING SALT BATH TO STAINLESS STEELS (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86079293 - Influence of Two Different Finishing Rolling Conditions on Fracture Toughness of Steel Plate (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078589 - The influence of vanadium microalloying on voids occurence in low-alloyed Cr-Mo steels after continuous casting (2011)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/11:#0000223 - Kalicí dilatometr a možnosti jeho aplikace v technické praxi (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081065 - Katedra tváření materiálu, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB-TU Ostrava (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/11:86081112 - K-CARBIDES PRECIPITATION IN TWO HIGH MANGANESE ALLOYS (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080699 - Latent heats of phase transformations of Fe-C based metallic systems in high temperature region (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27640/11:86080398 - Magneto-optical effects in nanostructures with reduced symmetry (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081447 - Mathematical Simulation in Optimisation of Roll Pass Progression (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078768 - Measurement and analysis of the hardness of aluminium surface layers by the nanoindentation and scratch tests (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27230/11:86078769 - Measurement of titanium surface roughness created by non-conventional cutting technology (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86078755 - Měření topografie povrchu válcovaného plechu optickou metodou (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86078066 - Microstructural Analysis of a Cast Variant of Nickel Superalloy INCONEL 738 LC after High Temperature Exposition (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081340 - Model of hot deformation resistance of steel 42CrMo4 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081399 - Model of static recrystallization of magnesium alloy AZ31 (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081744 - Model study of tundish steel intermixing and operational verification (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078888 - Modeling and optimization of nonreciprocal transmission through 2D magnetophotonic crystal (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86078715 - Modeling of a fiber-optic sensor based on surface plasmon resonance including the dispersion of the analyte (2011)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/11:#0000222 - Možnosti hodnocení pevnostních, lomových a únavových charakteristik kontrolních desek svarových spojů tlustých plechů (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86077775 - Možnosti studia reálných teplot "solidu" a "likvidu" ocelí, strusek a feroslitin (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27230/11:86084793 - New approach for evaluating the surface topography of rolled sheets (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081704 - New experimental pilot plant metallurgical laboratory built in the company mmr, within the research project RMTRC (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081357 - New Model of Hot Mean Flow Stress of the C-Mn-Nb-V Microalloyed Steel (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86077776 - Numerical and Physical Modelling of Steel Flow in Asymmetric Tundish (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081624 - Numerické modelování plnění a tuhnutí ocelového ingotu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/11:86081420 - On airborne nano/micro-sized wear particles released from low-metallic automotive brakes (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081263 - On the preparation of intermetallic alloys via mechanical alloying in hydrogen (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081262 - Optimization of argon blowing conditions for the steel homogenization in ladle by numerical modelling (2011)
Výsledek druhu CRIV/61989100:27360/11:86078065 - Physical and Metallurgical Characteristics of Fiber Reinforced Ceramic Matrix Composites (2011)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27360/11:86080382 - Plazmový hořák (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86077820 - Porovnání výsledků fyzikálního modelování přenosových a homogenizačních procesů v licí pánvi (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86075242 - Possibilities of influencing the structure of intermetallic alloys based on Ni3Al directional crystallization conditions (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080909 - Possibilities of influencing the structure of intermetallic Ni3Al based alloys by conditions of directional solidification. (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/11:86079482 - Possible stibnite transformation at the friction surface of the semi-metallic friction composites designed for car brake linings (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080559 - Precipitation of ZnS nanoparticles and their deposition on montmorillonite (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86080486 - Prediction of Change of Energy Supplied to Materials in Equal Channel Angular Pressing Method Technology (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078758 - Prediction of distribution relationship of titanium surface topography created by abrasive waterjet (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86080401 - Preparation of nanocomposite resistive material with modified silicon nanoparticles Si(C60) in tin metal matrix (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27230/11:86078871 - Preparation of Silicon Nanoparticular Nanocomposite with Thin Interparticular Tin Matrix (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080299 - Processing and Properties of SiC - CNT Ceramics (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078640 - Quadratic magneto-optical Kerr effect in Co(2)MnSi (2011)
Výsledek druhu CRIV/25870807:_____/11:#0000220 - Resistence of 10GN2MFA-A Low Alloy Steel to Stress Corrosion Cracking in High Temperature Water (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86079283 - Selected Properties of Joint and its Close Neighbourhood of Stainless Steel Welded with Titanium (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86078880 - Selective sensitivity of ellipsometry to magnetic nanostructures (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27600/11:86078620 - Senzor magnetického pole na magneto-optickém principu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078770 - Shadow method for the evaluation of surface created by hydroabrasive dividing of materials (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/11:86078639 - Simulation of a surface plasmon resonance-based fiber-optic refractive index sensor (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/11:86078638 - Simulation of a surface plasmon resonance-based refractive index sensor using spectral interference (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080920 - Sorbenty na bázi jíl-huminová látka a jejich využití pro sorpci dichromanů (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86078670 - Spectral polarimetry-based measurement of the thickness of a thin film (2011)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/11:#0000238 - Stanovení kyslíku a dusíku (2011)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/11:#0000221 - Stanovení mechanických vlastností svarového spoje oceli P22 z výsledků penetračních testů (2011)
Výsledek druhu NRIV/25870807:_____/11:#0000240 - Stanovení vodíku (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081087 - Strain and strain rate in torsion test (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27710/11:86079291 - Strengthening of Two Different High Manganese Steels by K-carbides (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081144 - Structural and Corrosion Properties of Al-Zn Protective Coating for Nd-Fe-B Permanent Magnets (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86079889 - Structural and Mechanical Properties of Laboratory Rolled Steels High-Alloyed with Mn and Al (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080867 - Structural changes of Ni-22Al-1B alloy depending on directional solidification conditions (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080869 - Structural characteristics of TiAl-Y alloys prepared by plasma melting (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078635 - Study of accumulated defects of steel wire ropes (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86079958 - Study of casting and solidification of steel ingots using numerical modelling (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081401 - Study of deformation resistance characteristics of tool steel X37CrMoV5-1 in hot state (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86081083 - Study of development of strain in plane strain compression test (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86079287 - Study of Hydrogen Induced Cracking of Steel Welded with Titanium (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081058 - Study of interface hyper-eutectoid steels welded by forge welding (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080700 - Study of material properties of selected inorganic systems in solid and liquid phase (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080905 - Study of properties of high-energy NdFeB permanent magnets (2011)
Výsledek druhu BRIV/61989100:27350/11:86078777 - Surfaces created by abrasive waterjet (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081111 - SUSCEPTIBILITY OF 304 SS-Ti BIMETAL TO HYDROGEN INDUCED CRACKING (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86077898 - Testing of numerical model settings for simulation of steel ingot casting and solidification (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078882 - Transport and optical properties of the gapless topological Heusler compound PtYSb (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080896 - Use of Low-temperature Plasma for Disposal of Electric Waste and Evaluation of Suitability (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081243 - Use of mathematical modelling at optimisation of drawing of semi-circular wire with focus on probability of crack formation during drawing (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86080918 - The Use of Modified Clay Materials for the Sorption of Various Industrial Pollutants (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27230/11:86084794 - Use of resonance in waterjet technology (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/11:86078767 - USE OF THE INDENTATION TESTS FOR THE EVALUATION OF MACHINABILITY OF MATERIALS DURING ABRASIVE WATERJET CUTTING (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86078641 - Vectorial magnetometry using magnetooptic Kerr effect including first- and second-order contributions for thin ferromagnetic films (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86080119 - Verifikace vlivu okrajových parametrů lití ocelových ingotů na velikost objemových vad (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081428 - Vliv redukční taveniny na moření korozivzdorných ocelí (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86081067 - Výuka a vědecká činnost katedry tváření materiálu FMMI, VŠB-TU Ostrava (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/11:86077822 - Využití numerického modelování při řešení problematiky lití a krystalizace ocelových ingotů (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/11:86078588 - Využití vibračního magnetometru VSM ke studiu magnetických vlastností pevných a práškových materiálů (2011)
Výsledek druhu JRIV/25870807:_____/11:#0000224 - Výzkum deformačního chování oceli s vysokým obsahem manganu (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/11:86078057 - Výzkumné zaměření a plánované aktivity „Laboratoře modelování procesů v tekuté a tuhé fázi“ projektu RMTVC (2011)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27350/11:86078771 - Zařízení pro generování modulací kapalinového toku s frikčním elementem (2011)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27350/11:86078774 - Zařízení pro generování termoproudu (2011)
Výsledek druhu GRIV/61989100:27350/11:86080478 - Zařízení pro měření topografie povrchu s koherentním osvětlením (2011)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/11:86080960 - Zinc sulphide nanoparticles for photochemical reactions: reduction of carbon dioxide and oxidation of phenol (2011)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10225423 - Absolute phase birefringence dispersion in polarization-maintaining fiber or birefringent crystal retrieved from a channeled spectrum (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10225182 - Adsorption of zinc and copper ions on natural and ethylenediamine modified montmorillonite (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/10:86075127 - Broad spectral range measurement of chromatic dispersion of polarization modes in holey fibers by interferometric techniques (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10224885 - Characterization of silver nanoparticles deposited on montmorillonite (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10225338 - Chosen properties of the CrNi steel-Ti sandwich used in the chemical industry (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076070 - Concept and planned research activities of "RMSTC" project in area of metallurgical processes modelling (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86075632 - The controlled rolling simulation of a structural microalloyed vanadium steel into bars (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86076453 - Depozice olovnatých iontů na bentonitu v přítomnosti huminových kyselin (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076409 - Determination of Minerals in Coal by Methods Based on the Recalculation of the Bulk chemical Analyses (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076053 - Effect of the Modification of Perforated Walls on Steel Flow Pattern in a 5-Strand Asymmetrical Tundish (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10225523 - Ellipsometric selective sensitivity to magnetic nanostructures (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076071 - Experimental pilot plant metallurgical laboratories, current status and planned research activity within the research project RMTRC (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/10:86076215 - Far-infrared spectroscopy of terbium-scandium-aluminium garnet and terbium-scandium perovskite (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:86077674 - THE INFLUENCE OF Cr, Mn AND Mo ELEMENTS ON CRACKS OCCURENCE (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10225414 - Influence of Si content on the surface magnetic properties of Fe80SixB20-x metallic glasses (x=6, 10) (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86075627 - Mathematical description of stress - strain behavior of hot - formed steel by means of plastometric examination (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10225422 - Maxima of the spectral reflectance ratio of polarized waves used to measure the thickness of a nonabsorbing thin film (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86075778 - Mean flow stress of HSLA steel of type Ni-Cu-Cr-Mo-Nb (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/10:86076199 - Measurement of dispersion characteristics of two-mode birefringent optical fibers by spectral interferometric techniques (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10225337 - Mechanical properties of the C-Mn steel cooled by various rates from the finishing rolling temperature (2010)
Výsledek druhu MRIV/61989100:27360/10:10228531 - NEW METHODS OF DAMAGE AND FAILURE ANALYSIS OF STRUCTURAL PARTS (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10225494 - Plasticity Response of Two Microalloyed Steels With Different Mo Content (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076347 - POSSIBILITIES OF PHASE TRANSFORMATIONS TEMPERATURES, LATENT AND SPECIFIC HEATS STUDY PRIMARILY OF METALS SYSTEMS IN THE FRAME OF "RMTVC" PROJECT (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/10:86076561 - PREPARATION OF SILICON NANOPARTICLES BY MEANS OF DISINTEGRATION IN A CAVITATION WATER JET (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10225391 - Příspěvek k turbidimetrickému stanovení síranů ve vodách (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86075620 - Properties of HSLA 100 Steels (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076279 - Questions of the Study of Inorganic Melts Viscosity (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86075541 - Regional Materials Science and Technology Centre in Ostrava (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86075639 - Selected modern operations and research subject matters in materials forming (2010)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27690/10:00022453 - Software pro opakovatelnou analýzu hodnocení podílu houževnatého lomu - SPHL (2010)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27350/10:86075836 - Software pro topografickou analýzu povrchů generovaných laserovým dělením (2010)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27350/10:86075840 - Software pro topografickou analýzu povrchů plastů vytvořených vstřikovací metodou. (2010)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27350/10:86075825 - Software pro topografickou analýzu povrchů po opracování vodním paprskem (2010)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/10:86075838 - Software pro topografickou analýzu povrchů po procesu válcování. (2010)
Výsledek druhu RRIV/61989100:27360/10:86076647 - Software pro transformaci souřadnic z koktaktních a nekontaktních profilometrů do maticového formátu (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:10225290 - Some Mechanical and Corrosion Aspects of Chosen TWIP Alloy (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86076455 - Sorpce kationtového barviva methylenové violeťi 2B na jílové minerály (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27350/10:86076200 - Spectral ellipsometry based on a channeled spectrum detection to measure the thickness of a thin film (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10228189 - Spectral interferometric technique to measure the relative phase change on reflection from a thin-film structure (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:86075638 - Stress - strain curves description of steels (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27640/10:10228549 - Surface magnetic properties and domains observation in as-quenched and annealed FeNbB ribbons (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10223896 - Surface Magnetic Properties and Mössbauer Spectroscopy of As-Quenched FeNiMoCuB Ribbons (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10225158 - Surface plasmon resonance sensor with a magneto-optical structure (2010)
Výsledek druhu DRIV/61989100:27360/10:10228497 - THE TWIP ALLOYs RESISTANCE IN SOME CORROSION REAGENTS (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27360/10:86076025 - Waste wood combustion and co-combustion with lignite in a fluidised-bed power station (2010)
Výsledek druhu JRIV/61989100:27350/10:10224767 - White-light spectral interferometric technique to measure a nonlinear phase function of a thin-film structure (2010)