• česky
  • english

DF12P01OVV046 - Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí (2012-2015, MK0/DF)

Údaje o projektu
Identifikační kódDF12P01OVV046
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceUmělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAB - Dějiny
Zahájení řešení1.2.2012
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory3.4.2014
Číslo smlouvy46/2012/OVV
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu3 514 tis. Kč3 801 tis. Kč3 343 tis. Kč9 242 tis. Kč19 900 tis. Kč
Celkové uznané náklady3 516 tis. Kč3 801 tis. Kč3 386 tis. Kč9 242 tis. Kč19 945 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je systematická identifikace, zpracování, záchrana a prezentace děl výtvarného umění, architektury a uměleckého řemesla období gotiky v česko-saském uměleckém regionu Krušnohoří. Budou vypracovány metodiky identifikace a dokumentace středověkých památek všech uměleckých druhů. Díla budou zachráněna restaurátorským zásahem. Kompletní dokumentaci a odborné zpracování pomocí umělecko-historických metod bude provázet cílený historický a archivní výzkum. Přínos interdisciplinárního výzkumu spočívá zejména v komplexní výpovědi založené na různorodých pramenech. Rekonstrukce kulturního kontextu umění gotiky a přechodové fáze mezi gotikou a renesancí v dostupné úplnosti a rozmanitosti pak umožní zpřístupnění jeho hodnot široké veřejnosti (formou výstavy a katalogu) a povede k účinnějšímu uplatňování kulturního dědictví jako prostředku identifikace obyvatel s regionem i jako prostředku změny vnějšího obrazu regionu. Budou vytvořeny podmínky pro aktivní participaci studentů na výzkumu a metodika zveřejňování výsledků bude začleněna do výukových programů na FF UK a FF UJEP.
Klíčová slova v anglickém jazyceart; architecture; middle ages; gothic; renaissance; Bohemia; Saxony; Ore Mountains
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MK0-DF-R/04:4
Datum dodání záznamu8.1.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců3
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta
ŘešitelIng. Petr Macek, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 221 619 702; vedidk: 7954034)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Richard Biegel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7408218)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Magdalena Hamsíková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1907042)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jan Klípa, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5178096)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9651608)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Aleš Mudra, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7101112)
Další osoba podílející se na řešenídoc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3741311)
PříjemceNárodní galerie v Praze
Řešiteldoc. PhDr. Michaela Ottová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3741311)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Štěpánka Chlumská (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8002355)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Olga Kotková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6826830)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta
ŘešitelPhDr. Ľubomír Turčan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: +420 416732383; vedidk: 1745441)
Další osoba podílející se na řešenídoc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1360876)
Další osoba podílející se na řešeníBc. Ivana Kočová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1052551)
Další osoba podílející se na řešeníPaedDr. et Mgr. Petr Rak (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4426878)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta1 576 tis. Kč1 994 tis. Kč1 466 tis. Kč1 591 tis. Kč
Národní galerie v Praze1 214 tis. Kč1 071 tis. Kč1 164 tis. Kč7 058 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta726 tis. Kč736 tis. Kč756 tis. Kč593 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta1 574 tis. Kč1 994 tis. Kč1 466 tis. Kč1 591 tis. Kč
Národní galerie v Praze1 214 tis. Kč1 071 tis. Kč1 121 tis. Kč7 058 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta726 tis. Kč736 tis. Kč756 tis. Kč593 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Univerzita Karlova v Praze / Filozofická fakulta0 tis. Kč0 tis. Kč
Národní galerie v Praze0 tis. Kč0 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Filozofická fakulta0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
J - Článek v odborném periodiku1
B - Odborná kniha7
C - Kapitola v knize4
D - Článek ve sborníku1
R - Software1
E - Uspořádání (zorganizování) výstavy1
Počet výsledků v RIV12
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/14:10294427 - Gotické umění na Děčínsku (2014)
Výsledek druhu CRIV/44555601:13410/14:43886665 - Katalog (2014)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11210/14:10285173 - Trans montes : Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách (2014)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11210/13:10210817 - Gotické umění na Ústecku (2013)
Výsledek druhu JRIV/44555601:13410/13:43886664 - Ve stínu velkých mistrů. (K otázce umělecké orientace neznámé světice ze stálé expozice litoměřické galerie) (2013)
Výsledek druhu RRIV/00216208:11210/12:10134234 - Databáze středověkého umění (2012)
Výsledek druhu CRIV/44555601:13410/12:43884878 - Gotické sochařství na Českolipsku (2012)
Výsledek druhu DRIV/00023281:_____/12:#0000474 - Materiálový průzkum vybraných děl Mistra litoměřického oltáře a jeho dílny. Technika deskové malby (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/12:10127082 - Nástěnné malby na hradě Houska (2012)
Výsledek druhu CRIV/44555601:13410/12:43884354 - Středověká architektura na Českolipsku (2012)
Výsledek druhu CRIV/44555601:13410/12:43883462 - Středověké dějiny Českolipska (2012)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11210/12:10131816 - Znovunalézání kontextu? Nové identifikace děl pozdně gotického umění (2012)