• česky
  • english

DF12P01OVV044 - Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování (2012-2015, MK0/DF)

Údaje o projektu
Identifikační kódDF12P01OVV044
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceKulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky. Metody identifikace hodnot historických sídel, parků a zahrad a jejich zachování
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Vedlejší oborAE - Řízení, správa a administrativa
Další vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Zahájení řešení1.3.2012
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory3.4.2014
Číslo smlouvy44/2012/OVV
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období2012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu4 051 tis. Kč4 521 tis. Kč3 756 tis. Kč2 744 tis. Kč15 072 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 051 tis. Kč4 599 tis. Kč3 756 tis. Kč2 744 tis. Kč15 150 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
Cíle řešení v původním jazyceProjekt je motivován současnou problematickou situací v přijímání systémů péče o území s historickými hodnotami. Hlavním cílem projektu je aplikace a rozvíjení nových metod identifikace hodnot v chráněných územích. Výsledky projektu budou využitelné jako nástroje k trvale udržitelnému rozvoji této části kulturního dědictví České Republiky (jako části kulturní diverzity v Evropě). Národní památkový ústav zúročí v analytické části výzkumu databáze a znalosti z dlouholeté ochrany těchto území pro maximalizaci přínosu projektu. Výstupy projektu poslouží jako základna pro zásadní posílení společenského konsensu na zodpovědnosti za zachování hodnot chráněných území v České republice. Závěrečná etapa projektu je zaměřena na široké sdílení výsledků projektu s klíčovými účastníky v procesu trvalé udržitelnosti (státní instituce, samosprávy, vlastníci, atd.) Projekt vychází ze širokého sběru dat početným týmem specialistů v regionech. Naváže na respektovanou tradici územní ochrany v České Republice a další úspěšně rozvíjené systémy v Evropě. Lze očekávat podstatný mezinárodní přínos v řešené problematice.
Klíčová slova v anglickém jazyceCultural heritage; historic sites; parks and gardens; sustainable developement; protection; conservation area; urban planning; management plan
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MK0-DF-R/04:4
Datum dodání záznamu8.1.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní památkový ústav
ŘešitelIng. Vlastislav Ouroda, PhD. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 386352551; vedidk: 5709113)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Marek Ehrlich (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9798358)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jarmila Hansová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8057109)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Alena Krusová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5632064)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Lenka Křesadlová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5207843)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Karel Kuča (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4172515)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Věra Kučová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3828476)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Jiří Olšan (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5366879)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Aleš Palacký (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8076537)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Marie Pavlátová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7321813)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Vladislav Razím (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6414435)
Další osoba podílející se na řešeníIng. Daniel Šnejd (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4432894)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jindřich Špinar (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6330878)
Další osoba podílející se na řešeníIng. arch. Michaela Špinarová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7274599)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2012201320142015
Národní památkový ústav4 051 tis. Kč4 599 tis. Kč3 756 tis. Kč2 744 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2012201320142015
Národní památkový ústav4 051 tis. Kč4 521 tis. Kč3 756 tis. Kč2 744 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Národní památkový ústav0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Očekávané výsledky projektu
J - Článek v odborném periodiku10
C - Kapitola v knize2
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa24
E - Uspořádání (zorganizování) výstavy2
M - Uspořádání (zorganizování) konference1
W - Uspořádání (zorganizování) workshopu3
Počet výsledků v RIV14
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003652 - Drobná typologicky podobná městská sídla v Pomalší (2014)
Výsledek druhu WRIV/75032333:_____/14:#0003639 - Kulturně historicky cenná území jako součást národní a kulturní identity České Republiky - etapa 2014 (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003648 - Kulturněhistoricky cenná území České republiky a možnosti ochrany jejich památkových hodnot z titulu stavebního zákona (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003654 - Městský hrad v Písku jako předmět mezioborového výzkumu historické architektury (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003647 - Ochrana historických měst a vesnic jako trvale aktuální a mezinárodní téma památkové péče v kontextu českých zemí (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003653 - Pasport - nástroj péče o památky zahradního umění (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003650 - Specifika památkového hodnocení baťovské zástavby Zlína (2014)
Výsledek druhu NRIV/75032333:_____/14:#0003643 - Středověká městská opevnění na území České republiky (2014)
Výsledek druhu MRIV/75032333:_____/14:#0003638 - The Urban Heritage in the Central Europe: Current Conditions and Perspectives (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003651 - Urbanistické soubory socialistického realismu. Východiska, hodnoty, ochrana (2014)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/14:#0003649 - Vývoj nástrojů územní památkové ochrany a jejich využitelnost v prostředí středoevropských historických měst (2014)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/12:#0003475 - K opevnění Havelského Města v Praze (2012)
Výsledek druhu CRIV/75032333:_____/12:#0003474 - Opevnění města (2012)
Výsledek druhu JRIV/75032333:_____/12:#0003473 - Průchod v městské hradbě u kostela sv. Bartoloměje v Kolíně (2012)