• česky
  • english

DF11P01OVV007 - Kultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300 (2011-2015, MK0/DF)

Údaje o projektu
Identifikační kódDF11P01OVV007
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceKultura a umění benediktinského řádu ve střední Evropě 800-1300
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborAB - Dějiny
Vedlejší oborAL - Umění, architektura, kulturní dědictví
Další vedlejší oborAC - Archeologie, antropologie, etnologie
Zahájení řešení1.2.2011
Ukončení řešení31.12.2015
Datum posledního uvolnění účelové podpory3.4.2014
Číslo smlouvy7/2011/OVV
Poslední stav řešeníK - Končící víceletý projekt, tj. projekt, který byl řešen již v předcházejícím roce, příslušný rok sběru dat je posledním rokem účinnosti smlouvy resp. vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory
Finance projektu
Období20112012201320142015celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu4 047 tis. Kč3 755 tis. Kč4 103 tis. Kč11 100 tis. Kč8 358 tis. Kč31 363 tis. Kč
Celkové uznané náklady4 047 tis. Kč3 762 tis. Kč4 103 tis. Kč11 104 tis. Kč8 358 tis. Kč31 374 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanépřidělené
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMK02011DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
Cíle řešení v původním jazyceBenediktinský řád sehrál klíčovou roli při začleňování nově vznikajících středoevropských států (Velké Moravy, států Přemyslovců, Piastovců a Arpádovců) do západokřesťanského civilizačního okruhu. Tento kulturní a historický přínos benediktinů dosud nebyl ve středoevropské historiografii komplexněji analyzován a prezentován. Projekt by měl proto shromáždit výsledky dlouholetého základního výzkumu, doplnit je, vyhodnotit a dále zpřístupnit široké odborné i laické veřejnosti formou mezinárodní výstavy, webových aplikací, databáze, specializovaných map a českých i cizojazyčných tištěných výstupů. Projekt je koncipován jako interdisciplinární a mezinárodní vědecká kooperace využívající poznatky základního výzkumu všech relevantních historických a přírodovědných oborů. Odbornou úroveň takto široce pojatého výzkumu a jeho následného aplikovaného využití zajišťuje spolupráce tří předních specializovaných pracovišť v ČR. Zárukou vyváženého pohledu na místo benediktinů při integraci českých zemí a střední Evropy do prostředí latinského křesťanství je plánovaná spolupráce s dalšími středoevropskými institucemi zaměřenými na historiografii, dějiny umění, archeologii, lingvistiku, kodikologii, na oblast památkové péče a na další relevantní humanitní a přírodovědné obory. Projekt přispěje k poznání a uchování mimořádně významného a dosud nedostatečně poznaného segmentu nemovitého i movitého národního kulturního dědictví. Jeho výsledky nabídnou široké možnosti aplikací, např. v cestovním ruchu s akcentem na rozvoj regionální ekonomiky, a v neposlední řadě v oblasti edukace. Projekt je zaměřen na problematiku počátků české národní identity a státnosti, lze ale právem očekávat, že jeho výstupy budou mít širokou mezinárodní odezvu.
Klíčová slova v anglickém jazyceculture; art; architecture; middle ages; Order of Saint Benedict; monasteries; Central Europe; exhibition; databasis
Rok dodání údajů do CEP2015
Systémové označení dodávky datCEP15-MK0-DF-R/04:4
Datum dodání záznamu8.1.2016
Účastníci projektu
Počet příjemců3
Počet dalších účastníků projektu0
Koordinující příjemceNárodní galerie v Praze
Řešitelprof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9018409)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Jan Klípa, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5178096)
PříjemceFilosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Řešitelprof. PhDr. Petr Sommer, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3156591)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Dušan Foltýn (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3456315)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Jan Kremer (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2859491)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Pavlína Mašková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7363079)
Další osoba podílející se na řešeníprof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2329514)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Katolická teologická fakulta
Řešitelprof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4391853)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Markéta Jarošová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9342605)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9651608)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Petr Kubín, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5839173)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3741311)
Další osoba podílející se na řešeníPhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7962010)
Další osoba podílející se na řešeníMgr. Stefan Scholz (státní příslušnost: AT - Rakouská republika; vedidk: 9774661)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20112012201320142015
Národní galerie v Praze881 tis. Kč828 tis. Kč969 tis. Kč7 009 tis. Kč3 206 tis. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.1 389 tis. Kč1 189 tis. Kč1 389 tis. Kč2 190 tis. Kč3 412 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Katolická teologická fakulta1 777 tis. Kč1 745 tis. Kč1 745 tis. Kč1 905 tis. Kč1 740 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20112012201320142015
Národní galerie v Praze881 tis. Kč828 tis. Kč969 tis. Kč7 005 tis. Kč3 206 tis. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.1 389 tis. Kč1 189 tis. Kč1 389 tis. Kč2 190 tis. Kč3 412 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Katolická teologická fakulta1 777 tis. Kč1 738 tis. Kč1 745 tis. Kč1 905 tis. Kč1 740 tis. Kč
Investiční prostředky z podpory ze státního rozpočtu na účastníka v daném roce
Účastník201320142015
Národní galerie v Praze0 tis. Kč0 tis. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.0 tis. Kč0 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Katolická teologická fakulta0 tis. Kč0 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV16
Výsledek druhu BRIV/00216208:11260/14:10293134 - Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura (2014)
Výsledek druhu JRIV/67985955:_____/14:00439458 - Benediktinské opatství ve Vilémově na Havlíčkobrodsku a jeho vazby k Moravě ve středověku (2014)
Výsledek druhu BRIV/67985955:_____/14:00438064 - Jeden den ve středověku (2014)
Výsledek druhu CRIV/67985955:_____/14:00439462 - Ještě jednou k posledním Vánocům biskupa Zdíka aneb o kterém Jeníkově mluví letopis opata Jarlocha? (2014)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11260/14:10292425 - Knižní kultura a iluminace (2014)
Výsledek druhu BRIV/00216208:11260/14:10294387 - Legenda o sv. Vintířovi : Vita s. Guntheri (2014)
Výsledek druhu BRIV/67985955:_____/14:00438551 - Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 (2014)
Výsledek druhu ERIV/67985955:_____/14:00444122 - Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 (2014)
Výsledek druhu JRIV/67985955:_____/14:00439459 - Rajhradský klášter jako enigma moravských středověkých dějin? Cesta Rajhradu k proboštství v horizontu 11.-14. století (2014)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11260/14:10292877 - Sfragistické památky benediktinského řádu (2014)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11260/14:10285208 - Sochařství (2014)
Výsledek druhu ORIV/00216208:11260/14:10294388 - Svatý Vintíř a jeho kult (2014)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11260/13:10294405 - Sind die ersten Mönche nach Böhmen aus dem Kloster St. Bonifatius und Alexius auf dem Aventin gekommen? (2013)
Výsledek druhu CRIV/00216208:11260/12:10131830 - Podoba zázračného obrazu Piety Přeštické a jeho devoční kopie v kostele v Přešticích (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11260/11:10133680 - Der Einsiedler Gunther und sein Weg zum Heiligenschein (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11260/11:10126351 - Typologie iniciál a základy systému výzdoby středověkých rukopisů I. Pozdně antické, předrománské, byzantské a románské rukopisy : Studie k umělecko historické terminologii středověké knižní malby 3 (2011)