• česky
  • english

DC08P02OUK002 - Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (2008-2011, MK0/DC)

Údaje o projektu
Identifikační kódDC08P02OUK002
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceVytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
ProgramDC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů (2006-2011)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Zahájení řešení1.3.2008
Ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění účelové podpory15.3.2011
Číslo smlouvy2/2008/OUK
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2008200920102011celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu411 tis. Kč600 tis. Kč552 tis. Kč250 tis. Kč1 813 tis. Kč
Celkové uznané náklady411 tis. Kč600 tis. Kč552 tis. Kč250 tis. Kč1 813 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMK0200800002 - Veřejná soutěž (MK0/DC)
Cíle řešení v původním jazyceCílem projektu je vědecké zpracování databáze kramářských tisků ze sbírky Knihovny Národního muzea (cca 4 000 tisků) a její široké zpřístupnění v podobě on-line databáze za použití mezinárodních standardů XML a nástroje pro popis rukopisů a starých tisků MASTER. Tato databáze bude přínosem pro badatele z mnoha společenskovědních oborů, bude podkladem pro zpracování kramářských tisků v jiných institucích, jako jsou muzea, knihovny a archivy. Databáze bude přístupná ze stránek Národního muzea a také ze stránek Manuscriptoria, databáze rukopisů a starých tisků Národní knihovny, s níž bude kompatibilní.Tato databáze bude i po skončení projektu nadále rozšiřována o další soubory kramářských tisků z Národního muzea a případně dalších institucí. Databáze splní požadavek otevřeného přístupu ke sbírkám, umožní jejich všestranné využití a zároveň jim poskytne účinnější ochranu a zajistí jejich zachování. Bude také vytvořen volně dostupný nástroj pro katalogizaci kramářských písní.
Klíčová slova v anglickém jazycebroadside ballad; prayer; small print; on-line database; MASTER
Hodnocení výsledkůU - Uspěl podle zadání, tj. byly splněny cíle a jeho předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory
Webová adresahttp://www.spalicek.net/
Zhodnocení výsledků řešení českyProjekt se uceleně věnoval výběru, digitalizaci, zpracování a zpřístupnění sbírek kramářských tisků. Výsledkem je digitální knihovna Špalíček. Vzniklá metodika a volně dostupný software Ignis – nástroj (editor) pro zpracování popisných metadat kramářských tisků poslouží dalším paměťovým institucím.
Rok dodání údajů do CEP2012
Systémové označení dodávky datCEP12-MK0-DC-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu0
PříjemceNárodní muzeum
ŘešitelMgr. Iva Bydžovská (státní příslušnost: CZ - Česká republika; fax: 224226488; vedidk: 6567266)
Další osoba podílející se na řešeníMichal Klacek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8135118)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník2008200920102011
Národní muzeum411 tis. Kč600 tis. Kč552 tis. Kč250 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník2008200920102011
Národní muzeum411 tis. Kč600 tis. Kč552 tis. Kč250 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV11
Výsledek druhu ARIV/00023272:_____/12:#0001672 - Databáze Špalíček (2012)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/12:#0001954 - Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček (2012)
Výsledek druhu NRIV/00023272:_____/12:#0001506 - Metodika tvorby bibliografických záznamů kramářských tisků v programu Ignis – XML Record Editor (2012)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001502 - Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/11:#0001501 - Knížata, světci a vrazi. Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/11:#0001500 - Popis katastrofy v kramářských tiscích (2011)
Výsledek druhu JRIV/00023272:_____/11:#0001503 - Sbírka kramářských písní v Knihovně Národního muzea (2011)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001358 - Mariánská poutní místa v kramářských tiscích (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/10:#0001357 - Mariánské poutní písně ze sbírek KNM (2010)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/09:#0000843 - Internetová databáze kramářských tisků (2009)
Výsledek druhu DRIV/00023272:_____/08:#0000842 - Pohádkové a zázračné motivy v kramářských písních (2008)