• česky
  • english

1N04144 - Multilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports) (2004-2008, MSM/1N)

Údaje o projektu
Identifikační kód1N04144
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceMultilicence na vstup do Web of Knowledge (přístup do Web of Science a Journal Citation Reports)
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program1N - Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Kategorie VaVIF - Infrastruktura výzkumu a vývoje
Hlavní oborAF - Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
Vedlejší oborJD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Další vedlejší oborJC - Počítačový hardware a software
Zahájení řešení1.7.2004
Ukončení řešení31.12.2008
Datum posledního uvolnění účelové podpory7.2.2008
Číslo smlouvy22 631/2004-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období20042005200620072008celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu4 734 tis. Kč16 058 tis. Kč16 822 tis. Kč17 629 tis. Kč18 743 tis. Kč73 986 tis. Kč
Celkové uznané náklady12 115 tis. Kč23 802 tis. Kč24 948 tis. Kč26 152 tis. Kč27 691 tis. Kč114 708 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMSM2004001N2 - Veřejná soutěž (MSM/1N)
Cíle řešení v původním jazyceWeb of Knowledge je rozhraní pro přístup do bibliografických databází obsahujících abstrakty a citace vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně-ekonomické vědy a techniku. Retrospektiva, pravidelná aktualizace dat a pokrytí širokého rozsahu primárních zdrojů informací umožní efektivní orientaci v exponenciálně narůstajícím nožství promárních informací z oblasti vědy a výzkumu
Klíčová slova v anglickém jazyceWeb of Knowledge; database; multilicence; Science Citation Index; Social Science Citation Index; Arts and Humanities Citation Index; Journal Citation Reports, citation; reference
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyProjekt umožnil celé vědecko-výzkumné sféře přístup k  nejhodnotnějšímu informačnímu zdroji Web of Knowledge obsahujícímu abstrakty, citace a plné texty vědeckých prací z oblasti veškeré vědy a techniky. Cíle projektu byly splněny a výrazně překročeny.
Rok dodání údajů do CEP2009
Systémové označení dodávky datCEP09-MSM-1N-U/01:1
Datum dodání záznamu25.6.2009
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu38
PříjemceKnihovna AV ČR, v. v. i.
ŘešitelPhDr. Ivana Kadlecová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 224 240 524; fax: 224 240 611; vedidk: 9417737)
Další účastník projektuÚřad vlády ČR
ŘešitelIng. Martin Matějka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5397421)
Další účastník projektuNárodní knihovna České republiky
ŘešitelPhDr. Hana Nová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1167871)
Další účastník projektuÚstav hematologie a krevní transfúze
ŘešitelMgr. Jana Havelková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4940512)
Další účastník projektuNárodní lékařská knihovna
ŘešitelMgr. Jana Hercová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2523574)
Další účastník projektuČeská geologická služba
ŘešitelMgr. Klára Platová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4082915)
Další účastník projektuVýzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
ŘešitelRNDr. Petr Werner (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7519486)
Další účastník projektuVýzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
ŘešitelIng. Věra Ďurinová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8559988)
Další účastník projektuVýzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
ŘešitelIng. Aleš Landfeld (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9695664)
Další účastník projektuVýzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.
ŘešitelRNDr. Olga Matoušková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5856361)
Další účastník projektuStudijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace
ŘešitelMgr. Věra Krejčíková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8429588)
Další účastník projektuMoravská zemská knihovna v Brně
ŘešitelIng. Marie Matoulková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7069197)
Další účastník projektuMoravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
ŘešitelPhDr. Alena Hrazdilová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1585509)
Další účastník projektuVědecká knihovna v Olomouci
ŘešitelMgr. Libuše Krátká (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 1386565)
Další účastník projektuVysoké učení technické v Brně
ŘešitelIng. Miroslav Lízal (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5050324)
Další účastník projektuÚJV Řež, a. s.
ŘešitelVáclava Retková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3874133)
Další účastník projektuVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
ŘešitelHelena Součková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2139146)
Další účastník projektuVysoká škola chemicko-technologická v Praze
ŘešitelIng. Jaroslav Šilhánek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5380251)
Další účastník projektuVysoká škola ekonomická v Praze
ŘešitelIng. Jana Hartmanová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2801213)
Další účastník projektuNárodní technická knihovna
ŘešitelMgr. Mária Kolářová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3436748)
Další účastník projektuMendelova univerzita v Brně
ŘešitelIng. Věra Svobodová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8433755)
Další účastník projektuVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
ŘešitelProf. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2838400)
Další účastník projektuCESNET - zájmové sdružení právnických osob
ŘešitelIng. Lada Altmannová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4850602)
Další účastník projektuUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně
ŘešitelJarmila Trnčáková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3426505)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníMinisterstvo vnitra / Policie ČR Kriminalistický ústav Praha
ŘešitelMgr. Luboš Kothaj (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 974824100; vedidk: 5808952)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníMinisterstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany
ŘešitelIng. Otto Dvořák, Ph.D. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; tel.: 244402395; vedidk: 2827336)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Karlova v Praze / Ústřední knihovna
ŘešitelMgr. Marie Paráková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5051967)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníJihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta
ŘešitelMgr. Marie Cihlová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4114442)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Pedagogická fakulta
ŘešitelPhDr. Ivo Brožek (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5933307)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníMasarykova univerzita / Ústav výpočetní techniky
ŘešitelRNDr. Miroslav Bartošek, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9062092)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Palackého v Olomouci / Rektorát Univerzity Palackého
ŘešitelPhDr. Ludmila Slezáková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8102252)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníOstravská univerzita v Ostravě / Univerzitní knihovna
ŘešitelMgr. Jarmila Krkošková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6716385)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Hradec Králové / Rektorát
ŘešitelMgr. Zdenka Ježková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6695914)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníSlezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta
ŘešitelMgr. Jitka Štěrbová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4807545)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníČeské vysoké učení technické v Praze / Výpočetní a informační centrum
ŘešitelPhDr. Barbora Ramajzlová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6756786)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníZápadočeská univerzita v Plzni / Univerzitní knihovna
ŘešitelIng. Barbora Katolická (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2992523)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníTechnická univerzita v Liberci / Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)
ŘešitelVladimír Studený, prom.fil. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6944094)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníUniverzita Pardubice / Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice
ŘešitelMgr. Iva Prochásková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5542367)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ústřední knihovna
ŘešitelMgr. Alena Hausková (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 4505654)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníČeská zemědělská univerzita v Praze / Studijní a informační centrum
ŘešitelIng. Stanislava Kohoutová, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5944015)
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008
Knihovna AV ČR, v. v. i.5 200 tis. Kč18 743 tis. Kč
Úřad vlády ČR0 tis. Kč
Národní knihovna České republiky34 tis. Kč
Ústav hematologie a krevní transfúze145 tis. Kč
Národní lékařská knihovna34 tis. Kč
Česká geologická služba272 tis. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.101 tis. Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.464 tis. Kč
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.60 tis. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.464 tis. Kč
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace10 tis. Kč
Moravská zemská knihovna v Brně64 tis. Kč
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace28 tis. Kč
Vědecká knihovna v Olomouci24 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně272 tis. Kč
ÚJV Řež, a. s.34 tis. Kč
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.30 tis. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze510 tis. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze165 tis. Kč
Národní technická knihovna52 tis. Kč
Mendelova univerzita v Brně568 tis. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno437 tis. Kč
CESNET - zájmové sdružení právnických osob450 tis. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně119 tis. Kč
Ministerstvo vnitra / Policie ČR Kriminalistický ústav Praha4 tis. Kč
Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany4 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Ústřední knihovna3 086 tis. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta915 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Pedagogická fakulta30 tis. Kč
Masarykova univerzita / Ústav výpočetní techniky1 280 tis. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci / Rektorát Univerzity Palackého903 tis. Kč
Ostravská univerzita v Ostravě / Univerzitní knihovna318 tis. Kč
Univerzita Hradec Králové / Rektorát24 tis. Kč
Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta101 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Výpočetní a informační centrum423 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Univerzitní knihovna157 tis. Kč
Technická univerzita v Liberci / Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)60 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice318 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ústřední knihovna165 tis. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze / Studijní a informační centrum304 tis. Kč
Celkové uznané náklady
Účastník20072008
Knihovna AV ČR, v. v. i.7 777 tis. Kč27 691 tis. Kč
Úřad vlády ČR0 tis. Kč
Národní knihovna České republiky51 tis. Kč
Ústav hematologie a krevní transfúze217 tis. Kč
Národní lékařská knihovna51 tis. Kč
Česká geologická služba407 tis. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.151 tis. Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.694 tis. Kč
Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.90 tis. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.694 tis. Kč
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace15 tis. Kč
Moravská zemská knihovna v Brně96 tis. Kč
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace42 tis. Kč
Vědecká knihovna v Olomouci36 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně407 tis. Kč
ÚJV Řež, a. s.51 tis. Kč
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.45 tis. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze763 tis. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze247 tis. Kč
Národní technická knihovna78 tis. Kč
Mendelova univerzita v Brně850 tis. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno654 tis. Kč
CESNET - zájmové sdružení právnických osob450 tis. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně178 tis. Kč
Ministerstvo vnitra / Policie ČR Kriminalistický ústav Praha6 tis. Kč
Ministerstvo vnitra / Generální ředitelství HZS - Technický ústav požární ochrany6 tis. Kč
Univerzita Karlova v Praze / Ústřední knihovna4 617 tis. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Pedagogická fakulta1 369 tis. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Pedagogická fakulta45 tis. Kč
Masarykova univerzita / Ústav výpočetní techniky1 915 tis. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci / Rektorát Univerzity Palackého1 351 tis. Kč
Ostravská univerzita v Ostravě / Univerzitní knihovna476 tis. Kč
Univerzita Hradec Králové / Rektorát36 tis. Kč
Slezská univerzita v Opavě / Filozoficko-přírodovědecká fakulta151 tis. Kč
České vysoké učení technické v Praze / Výpočetní a informační centrum633 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Univerzitní knihovna235 tis. Kč
Technická univerzita v Liberci / Rektorát (univerzitní knihovna, koleje a menzy)90 tis. Kč
Univerzita Pardubice / Univerzitní knihovna Univerzity Pardubice476 tis. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Ústřední knihovna247 tis. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze / Studijní a informační centrum455 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV2
Výsledek druhu DRIV/67985971:_____/08:00318793 - Hodnotíme vědu profesionálně? (2008)
Výsledek druhu BRIV/46747885:24220/05:00000037 - Vybrané statě z elektrotechniky (2005)