• česky
  • english

1M0572 - Data, algoritmy, rozhodování (2005-2011, MSM/1M)

Údaje o projektu
Identifikační kód1M0572
Důvěrnost údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Název v původním jazyceData, algoritmy, rozhodování
PoskytovatelMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Program1M - Výzkumná centra (Národní program výzkumu) (2005-2011)
Kategorie VaVAP - Aplikovaný výzkum
Hlavní oborBB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Vedlejší oborBC - Teorie a systémy řízení
Další vedlejší oborJD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Zahájení řešení1.1.2005
Ukončení řešení31.12.2011
Datum posledního uvolnění účelové podpory3.2.2011
Číslo smlouvy14/2010-31
Poslední stav řešeníU - Ukončený projekt, tj. jednoletý nebo víceletý projekt, který skončil v předcházejícím roce, v příslušném roce sběru dat jsou dodány údaje vztahující se k jeho ukončení
Finance projektu
Období2005200620072008200920102011celkem
Výše podpory ze státního rozpočtu26 638 tis. Kč26 917 tis. Kč24 851 tis. Kč26 591 tis. Kč26 391 tis. Kč28 972 tis. Kč28 972 tis. Kč189 332 tis. Kč
Celkové uznané náklady29 707 tis. Kč29 986 tis. Kč27 920 tis. Kč29 660 tis. Kč29 460 tis. Kč32 368 tis. Kč32 368 tis. Kč211 469 tis. Kč
Typskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpanéskutečně čerpané
Druh soutěžeVS - Veřejná soutěž ve výzkumu a vývoji
Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacíchSMSM2005001M1 - Veřejná soutěž (MSM/1M)
Cíle řešení v původním jazycePředmětem činnosti Centra je základní a aplikovaný výzkum v oblastech souvisejících s budováním modelů nejistých znalostí a jejich využitím pro podporu rozhodování. Práce s neurčitými daty je společným jmenovatelem všech těchto výzkumných činností spadajících do umělé inteligence, algoritmického inženýrství a adaptivních systémů. V uvedených oblastech bude též probíhat výuka studentů doktorských studijních programů. Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmickéaprogramové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména při rozhodování založeném na různých zdrojích znalostí a dat. Tato východiska a charakter reálných problémů (složitost, multidimensionalita ane determinismus) určují hlavní teoretické směry, ve kterých bude výzkum probíhat: (1) získávání a representace znalostí, (2) rozhodování, (3) zpracování více-rozměrných signálů a rozpoznávání obrazů, (4) soft computing a fuzzy modelování.
Klíčová slova v anglickém jazycemultidimensional data; algorithms; decision making; uncertainty; vagueness; industrial aplications; traffic applications; medical applications; image processing; statistical methods; fuzzy logic; pattern recognition
Hodnocení výsledkůV - Vynikající výsledky (s mezinárodním významem apod.). Zároveň byly splněny cíle a předpokládané výsledky uvedené ve smlouvě / rozhodnutí o poskytnutí podpory.
Zhodnocení výsledků řešení českyCelkově lze výstupy projektu a dosažené výsledky hodnotit jako vysoce kvalitní. Úroveň výsledků základního výzkumu je dokumentována velkým počtem článků v odborném periodiku (191). V některých případech bylo řešení završeno realizací prakticky upotřebitelného software, kde je v souvislosti s projektem v RIV evidováno 33 položek.
Rok dodání údajů do CEP2012
Systémové označení dodávky datCEP12-MSM-1M-U/01:1
Datum dodání záznamu3.7.2012
Účastníci projektu
Počet příjemců1
Počet dalších účastníků projektu8
PříjemceÚstav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Řešitelprof. RNDr. Milan Mareš, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5135559)
Další účastník projektuŠkoda Auto a.s.
Řešiteldoc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 6942733)
Další účastník projektuOASA COMPUTERS s.r.o.
Řešiteldoc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7479905)
Další účastník projektuTelefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.
ŘešitelMgr. Jan Peroutka (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 3895971)
Další účastník projektuCOMPUREG Plzeň, s.r.o.
ŘešitelIng. Pavel Ettler, Dr. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 2092298)
Další účastník projektuEMPO Praha s.r.o.
ŘešitelHelena Hamplová (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 8236801)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníOstravská univerzita v Ostravě / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování
Řešitelprof. Ing. Vilém Novák, DrSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 9836691)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníZápadočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd
Řešitelprof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 5446937)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníVysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Řešitelprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (státní příslušnost: CZ - Česká republika; vedidk: 7927185)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaVysoké učení technické v Brně
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaELTODO dopravní systémy s.r.o.
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaDELTAX Systems a.s.
Finance účastníků projektu
Poznámka: Finance účastníků projektu jsou sledovány od roku 2007, investiční prostředky od roku 2013
Celkové uznané náklady
Účastník20072008200920102011
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.15 977 tis. Kč16 717 tis. Kč16 517 tis. Kč18 108 tis. Kč18 108 tis. Kč
Škoda Auto a.s.1 139 tis. Kč1 260 tis. Kč1 260 tis. Kč
OASA COMPUTERS s.r.o.1 000 tis. Kč1 000 tis. Kč1 000 tis. Kč1 102 tis. Kč1 102 tis. Kč
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.1 000 tis. Kč1 000 tis. Kč1 102 tis. Kč1 102 tis. Kč
COMPUREG Plzeň, s.r.o.1 800 tis. Kč1 800 tis. Kč1 800 tis. Kč1 984 tis. Kč1 984 tis. Kč
EMPO Praha s.r.o.1 209 tis. Kč1 209 tis. Kč1 209 tis. Kč1 344 tis. Kč1 344 tis. Kč
Ostravská univerzita v Ostravě / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování2 476 tis. Kč3 026 tis. Kč3 026 tis. Kč3 350 tis. Kč3 350 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd1 905 tis. Kč2 155 tis. Kč2 155 tis. Kč2 375 tis. Kč2 375 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií1 414 tis. Kč1 614 tis. Kč1 614 tis. Kč1 743 tis. Kč1 743 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně
ELTODO dopravní systémy s.r.o.1 139 tis. Kč1 139 tis. Kč
DELTAX Systems a.s.1 000 tis. Kč
Výše podpory ze státního rozpočtu
Účastník20072008200920102011
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.15 977 tis. Kč16 717 tis. Kč16 517 tis. Kč18 108 tis. Kč18 108 tis. Kč
Škoda Auto a.s.570 tis. Kč630 tis. Kč630 tis. Kč
OASA COMPUTERS s.r.o.500 tis. Kč500 tis. Kč500 tis. Kč551 tis. Kč551 tis. Kč
Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.500 tis. Kč500 tis. Kč551 tis. Kč551 tis. Kč
COMPUREG Plzeň, s.r.o.900 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč992 tis. Kč992 tis. Kč
EMPO Praha s.r.o.609 tis. Kč609 tis. Kč609 tis. Kč672 tis. Kč672 tis. Kč
Ostravská univerzita v Ostravě / Centrum excelence IT4Innovations, divize OU, Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování2 476 tis. Kč3 026 tis. Kč3 026 tis. Kč3 350 tis. Kč3 350 tis. Kč
Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd1 905 tis. Kč2 155 tis. Kč2 155 tis. Kč2 375 tis. Kč2 375 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně / Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií1 414 tis. Kč1 614 tis. Kč1 614 tis. Kč1 743 tis. Kč1 743 tis. Kč
Vysoké učení technické v Brně
ELTODO dopravní systémy s.r.o.570 tis. Kč570 tis. Kč
DELTAX Systems a.s.500 tis. Kč
Výsledky projektu v RIV
Počet výsledků v RIV786
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/13:00397176 - Application of the random field theory in PET imaging - injection dose optimization (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/13:00391019 - Low Complexity Damped Gauss-Newton algorithms for CANDECOMP/PARAFAC (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/13:00420702 - Moderní metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/13:00397175 - Monte Carlo simulation of PET images for injection dose optimization (2013)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/13:00366653 - On the computation of relaxed pessimistic solutions to MPECs (2013)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/12:00376903 - A Generalized Moebius Transform of Games on MV-algebras and Its Application to a Cimmino-type Algorithm for the Core (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/12:00380283 - A Plausible Texture Enlargement and Editing Compound Markovian Model (2012)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/12:A12012LG - Advances in Fuzzy Transform Based Image Fusion (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00384920 - All roads lead to Rome - New search methods for the optimal triangulation problem (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/12:PU98310 - Analysis of brain connectivity in simultaneous EEG/fMRI (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/12:PU97711 - Analysis of retinal nerve fiber layer via Markov random fields in color fundus images (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/12:00380289 - Bidirectional Texture Function Simultaneous Autoregressive Model (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00382596 - Characteristic imsets for learning Bayesian network structure (2012)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/12:A120103V - Dependencies among attributes given by fuzzy confirmation measures (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00381759 - Extension of belief functions to infinite-valued events (2012)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/12:PU101653 - FAST 3D SIMULATION FOR ULTRASOUND TRANSMISSION TOMOGRAPHY (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/12:00377456 - Image analysis in modern ophthalmology: from acquisition to computer assisted diagnosis and telemedicine (2012)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/12:A1200W0Y - Interpolation of Fuzzy Data. Analytical Approach and Overview (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/12:00376329 - On Computation of Approximate Joint Block-Diagonalization Using Ordinary AJD (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/12:00364850 - On Support of Imperfect Bayesian Participants (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00367111 - Online soft sensor for hybrid systems with mixed continuous and discrete measurements (2012)
Výsledek druhu BRIV/61988987:17310/12:A13012NI - Provozujte IT jinak (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00371119 - Recursive state estimation for hybrid systems (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00376463 - Removing Boundary Artifacts for Real-Time Iterated Shrinkage Deconvolution (2012)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/12:PU98802 - Retinal Image Analysis Aimed at Blood Vessel Tree Segmentation and Early Detection of Neural-Layer Deterioration (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00376080 - Robust Multichannel Blind Deconvolution via Fast Alternating Minimization (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00379312 - Robust removal of short-duration artifacts in long neonatal EEG recordings using wavelet-enhanced ICA and adaptive combining of tentative reconstructions (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00376409 - States in Lukasiewicz logic correspond to probabilities of rational polyhedra (2012)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/12:00382288 - System Nephele (2012)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/12:00380288 - Texture Recognition using Robust Markovian Features (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/12:00377458 - Toward computer-assisted diagnosis and telemedicine in ophthalmology (2012)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/12:A12012LH - Two Approaches to Image Fusion (2012)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/12:00374142 - Visual Data Recognition and Modeling Based on Local Markovian Models (2012)
Výsledek druhu PRIV/67985556:_____/12:00379314 - Způsob slepé separace akustických signálů z jejich konvolutorní směsi (2012)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00365252 - A Fay-Herriot Model with Different Random Effect Variances (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/11:A1200ZE2 - A linguistic approach to time series modeling with help of the F-transform (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364675 - A Note on Factorization of Belief Functions (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364729 - A Note on Local Computations in Dempster-Shafer Theory of Evidence (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A110107B - A Profound Theory of Fuzzy Interpolation (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU93060 - A Public Database for the Evaluation of Fundus Image Segmentation Algorithms (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/11:A1200ZS0 - A Smoothing Filter Based on Fuzzy Transform (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00361358 - Adaptive continuous hierarchical model-based decision making (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00369540 - aktivityMonte Carlo simulation of PET images for injection dose optimization (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25466 - Applet for quantitative evaluation of automatic vessel segmentation methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00368294 - Automated Preferences Elicitation (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00356355 - Automatic Removal of Sparse Artifacts in Electroencephalogram (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00359260 - Bayesian estimation of dynamic finite mixtures (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00364115 - Bayesian estimation of mixtures with dynamic transitions and known component parameters (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364674 - Belief Networks and Local Computations (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95911 - Biomedical Engineering Education concepts (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/11:00359125 - Blind Deconvolution Imaging (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00369804 - BTF Rendering in Blender (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/11:A12012K0 - CEM: Class executing modelling (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00359927 - Characteristic Properties of Equivalent Structures in Compositional Models (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364950 - Characterization of Generalized Necessity Functions in Lukasiewicz Logic (2011)
Výsledek druhu MRIV/61988987:17310/11:A12012I5 - Coaching Distributed Agile Projects (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00357314 - Colour and rotation invariant textural features based on Markov random fields (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364544 - Comparison of State Estimation Using Finite Mixtures and Hidden Markov Models (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364532 - Conditioning and Flexibility in Compositional Models (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00358871 - Content-Based tile Retrieval System (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00359242 - Contrast preserving color fusion (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00360396 - Controllability of Non-Square Systems (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00359839 - Core of Coalition Games on MV-algebras (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00363810 - Damped Gauss-Newton algorithm for nonnegative Tucker Decomposition (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00359244 - Denoising, deblurring, and superresoluton in mobile phones (2011)
Výsledek druhu DRIV/68378271:_____/11:00360082 - Detection of Elliptical Particles in Atomic Force Microscopy Images (2011)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/11:43898208 - The Development of a Randomised Unscented Kalman Filter (2011)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/11:43898203 - Differential Entropy Estimation by Particles (2011)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/11:43898209 - Dual Adaptive Controllers Based on Partial Certainty Equivalence (2011)
Výsledek druhu ARIV/67985556:_____/11:00370889 - Dynamic Decision Making: Fully Probabilistic Design (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU91840 - Dynamic modeling of neuronal responses in fMRI using cubature Kalman filtering (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A12011RO - Edge detection using F-transform (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU95085 - EEG/fMRI Analysis Enhancement using EEG Data Processing (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94171 - Estimation of neuronal signal from hemodynamic responses (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00360899 - Extensions of Decision-Theoretic Troubleshooting: Cost Clusters and Precedence Constraints (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00360241 - Fast and accurate methods of independent component analysis: A survey (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00360026 - Fast damped Gauss-Newton algorithm for nonnegative matrix factorization (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00365937 - Fast Dependency-Aware Feature Selection in Very-High-Dimensional Pattern Recognition (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00357017 - Feature Selection Software to Improve Accuracy and Reduce Cost in Automated Recognition Systems (2011)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/11:A120131S - FGML - Fuzzy Graphic Modeling Library (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00366040 - Financial modeling using Gaussian process models (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU95918 - Flexible 3D disparity based registration as a background for improved CT angiography vessel representation (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU95084 - fMRI Image Data Analysis in DAR - a Survey (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A120121I - Forecasting seasonal time series with computational intelligence: contribution of a combination of distinct methods. (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00361511 - Foundations of compositional model theory (2011)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/11:A1100ZMW - F-Transform Based Image Fusion (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/11:A11011FE - F-TRANSFORMS --- WHERE FUZZY AND CLASSICAL MATHEMATICS MEET (2011)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/11:43898218 - Functional adaptive controller for multivariable stochastic systems with dynamic structure of neural network (2011)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/11:PU92735 - FUSION BASED ANALYSIS OF OPHTHALMOLOGIC IMAGE DATA (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A1201274 - Fuzzy and Fourier Transforms (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/11:A12011X1 - FUZZY MODELING TOOLS FOR INFORMATION SYSTEM TESTING (2011)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/11:43898214 - Gaussian Sum Unscented Kalman Filter with Adaptive Scaling Parameters (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU95810 - Gold Standard Database to Support Evaluation of Fundus Image Segmentation Methods (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A12012IL - Granular Time Series and Fuzzy Tendencies Forecasting (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93123 - Hemodynamický model v analýze efektivní mozkové konektivity pomocí fMRI (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25477 - Hodnocení registrace obrazů sítnice (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25484 - Hybrid Retinal Image Registration (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00368311 - Ideal and non-ideal predictors in estimation of Bellman function (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/11:A120122T - IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00358443 - Image fusion for art analysis (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00368741 - Improving feature selection resistance to failures caused by curse-of-dimensionality (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00357535 - Information measures and uncertainty of particular symbols (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/11:A1201210 - Instruction Adaptation Modelling Using Fuzzy Petri NETs (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/11:A120122Q - Keeping the spin - from idea to cash in 6 weeks (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/11:A11010TR - LFLF Forecaster as new tool for time series prediction (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/11:A120122S - LFLF Forecaster for time series prediction (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/11:A11010TQ - LINGUISTIC IF-THEN RULES FOR TIME SERIES PREDICTION (2011)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/11:43898206 - Measurement-to-track assignment methods in target tracking (2011)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/11:A120132D - MFED - F-transform edge detector (2011)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/11:A120132C - MFIF - F-transform image fusion (2011)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/11:A12011R1 - Model of adaptation under infeterminacy (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00370270 - Multichannel Blind Deconvolution in Eye Fundus Imaging (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00360217 - Multichannel deblurring of digital images (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00370046 - Nephele – Smart Digital Memory of Artwork Conservation (2011)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/11:43895810 - New Special Cases of General Active Change Detection and Control Problem (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00360239 - Nonlinear bayesian state filtering with missing measurements and bounded noise and its application to vehicle position estimation (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A12011UF - Object model synchronization based on Petri net (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00358907 - On open questions in the geometric approach to structural learning Bayesian nets (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00360430 - Online filtering for hybrid systems (2011)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/11:PU96242 - Ophthalmological Image Processing and Analysis in DAR - a survey (2011)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/11:43898205 - Particle Based Probability Density Fusion with Differential Shannon Entropy Criterion (2011)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/11:43898219 - PARTICLE FILTER WITH ADAPTIVE SAMPLE SIZE (2011)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/11:43898213 - Performance Evaluation of Local State Estimation Methods in Bearings-only Tracking Problems (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00365940 - Preprocessing of Screening Mammograms Based on Local Statistical Models (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00360244 - Probabilistic mixture-based image modelling (2011)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/11:43898211 - Pruning and Merging Strategies in Receding Horizon Bicriterial Dual Controller with Multiple Linearization (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00361630 - Rank of tensors of l-out-of-k functions: an application in probabilistic inference (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A120121J - Redundancies in systems of fuzzy/linguistic IF-THEN rules (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25470 - Registrace OCT B-skenů (2011)
Výsledek druhu DRIV/61388980:_____/11:00365018 - Removing the Artifacts from Artwork Cross-section Images (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00366061 - Retinal image restoration by means of blind deconvolution (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU94263 - Retinal Nerve Fibre Layer Detection in Fundus Camera Images Compared to Results from Optical Coherence Tomography (2011)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/11:00366043 - Small Area Estimation of Poverty Proportions under Random Regression Coefficient Models (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25486 - Software pro určení směrovosti vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy u snímku pořízených fundus kamerou (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A1201275 - Some dependencies among attributes given by fuzzy confirmation measures (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00363806 - Stability Analysis and Fast Damped-Gauss-Newton Algorithm for INDSCALTensor Decomposition (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00360025 - Stability of CANDECOMP-PARAFAC tensor decomposition (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93350 - Šumová analýza nízkodávkových CT snímků získaných hybridní iterativní rekonstrukcí (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00364318 - Superfast superresolution (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A12012IM - Time Series Processing and Forecasting using Soft Computing Tools (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00356661 - Time-Domain Blind Separation of Audio Sources on the Basis of a Complete ICA Decomposition of an Observation Space (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00369771 - Tools for Decision Making under Uncertainty (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00368326 - Towards a Supra-Bayesian Approach to Merging of Information (2011)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/11:43898215 - Truncated Unscented Particle Filter (2011)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/11:PR25570 - USCT-sim: 3D Simulator for Ultrasound Transmission Tomography (2011)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/11:A120122X - The Use of Higher-Order F-transform in Time Series Analysis (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00368318 - Variational Bayes in Distributed Fully Probabilistic Decision Making (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/11:00361020 - Vehicle position estimation using GPS/CAN data based on nonlinear programming (2011)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/11:00356666 - Weight adjusted tensor method for blind separation of underdetermined mixtures of nonstationary sources (2011)
Výsledek druhu MRIV/67985556:_____/11:00370320 - The 2nd International Workshop on Decision Making with Multiple Imperfect Decision Makers (2011)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/11:PU93178 - 3D Ultrasound Transmission Tomography Using Synthetic Aperture Focusing and Regularized Algebraic Reconstruction (2011)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346562 - A Compound MRF Texture Model (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/10:00036196 - A Compound MRF Texture Model (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/10:A1100YBD - A Contribution of Simulation of Information Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00350358 - A framework for virtual restoration of ancient documents by combination of multispectral and 3D imaging (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00342804 - A geometric view on learning Bayesian network structures (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346556 - A Psychophysical Evaluation of Texture Degradation Descriptors (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898279 - A suboptimal fault-tolerant dual controller in multiple model framework (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898284 - Adaptive Choice of Scaling Parameter in Derivative-Free Local Filters (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348108 - Adaptive Time-Domain Blind Separation of Speech Signals (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/10:A1100YZL - Agile Support and Maintenance of IT Services (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346967 - Algorithm for splitting and merging complexes of convex polyhedra according to given hyperplanes in general dimension (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00349664 - All roads lead to Rome — New search methods for optimal triangulations (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00350720 - An Attempt to Define Graphical Models in Dempster-Shafer Theory of Evidence (2010)
Výsledek druhu DRIV/61388980:_____/10:00342149 - Analysis of painting materials on multimodal microscopic level (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/10:A1000VVD - Analysis of Seasonal Time Series Using Fuzzy Approach (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/10:A11011CH - Aplikácia fuzzy Petriho sietí v riadení výučby prostrednictvom LMS (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00350718 - Approximation of Data by Decomposable Belief Models (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/10:A1100LXF - Approximation of extensional fuzzy relations over a residuated lattice (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00346669 - Assimilation of spatio-temporal distribution of radionuclides in early phase of radiation accident (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00346671 - Bayesian modeling and prediction of solar particles flux (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346969 - Bayesian vector auto-regression model with Laplace errors applied to financial market data (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00338804 - Bidirectional Texture Function Compression Based on Multi-Level Vector Quantization (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU86676 - Bimodal Comparison of Retinal Nerve Fibre Layer Atrophy Evaluation (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU90918 - Bimodal Comparison of Retinal Nerve Fibre Layer Thickness: Fundus Camera versus Optical Coherence Tomography (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87948 - Blood Vessel Tree Reconstruction in Retinal OCT Data (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00347486 - Characteristic imset: a simple algebraic representative of a Bayesian network structure (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00343253 - Colour Texture Representation Based on Multivariate Bernoulli Mixtures (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00352394 - Comparison of trading algorithms (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00346611 - Comprehensive Modelling and Simulation System for Decision Support in the Field of Radiation Potection (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00350163 - Computational Properties of Probabilistic Neural Networks (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346558 - Content-Based Tile Retrieval System (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24659 - CPMmodel: segmentace obrazů metodou CPM (2010)
Výsledek druhu BRIV/67985807:_____/10:00350368 - Data a znalosti v biomedicíně a zdravotnictví (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348592 - Digital Image Forgery Detection by Local Statistical Models (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU87210 - Dynamic Granger causality based on Kalman filter for evaluation of functional network connectivity in fMRI data (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00353652 - Efficient algorithms for conditional independence inference (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/10:00342820 - Efficient Feature Subset Selection and Subset Size Optimization (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348383 - Estimating of Bellman function via suboptimal strategies (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00348726 - Evaluating Stability and Comparing Output of Feature Selectors that Optimize Feature Subset Cardinality (2010)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/10:A11010ZO - FED - Fuzzy edge detector (2010)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/10:A11010ZM - FIC - Fuzzy image compression (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00347967 - From Probabilities to Belief Functions on MV-Algebras (2010)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/10:A11010YG - FUZ - Fuzzy image fusion (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/10:A1100YDF - FUZZY REASONING MODEL FOR DECISION MAKING UNDER UNCERTAINTY (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/10:A1200Z8S - Fuzzy Set Shape Optimization (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/10:A1100ZSK - Fuzzy Transform as a New Paradigm in Fuzzy Modeling (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/10:A1100W0W - Fuzzy Transform of Monotonous Functions with Applications to Image Processing (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346561 - Gaze-Motivated Compression of Illumination and View Dependent Textures (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24864 - Gold standard database for evaluation of fundus image segmentation algorithms (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00349660 - Honour Thy Neighbour — Clique Maintenance in Dynamic Graphs (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/10:00343263 - Illumination Invariants Based on Markov Random Fields (2010)
Výsledek druhu WRIV/67985556:_____/10:00339098 - Image Fusion - principles, methods, and applications - tutorial (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24643 - ImageBlockz: software pro zpracování retinálních snímků (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00329394 - Implicit Moment Invariants (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU90031 - Improved Disparity Based Image Processing in 3D CT Subtractive Angiography (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00341554 - Improving Sequential Feature Selection Methods Performance by Means of Hybridization (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/10:A1100YHN - Linguistic approach to time series analysis and forecasts (2010)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/10:A1000XXU - Linguistic Fuzzy Logic Forecaster (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/10:A1100Y87 - Managing Educational Process in LMS with Using Petri Nets (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348216 - Mathematics improves astronomical image understanding (2010)
Výsledek druhu CRIV/61384399:31160/10:00036198 - Mathematics improves astronomical image understanding (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/10:A1100ZSJ - Modeling with Words and Its Applications (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/10:A1100Z1C - Modelling of Education Process in LMS Using Petri Nets Structure (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00350852 - Multi-dimensional trading problem in multi-participant settings (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898476 - Multiple-model filtering with multiple constraints (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898272 - Multisensor Constrained Estimation with Unscented Transformation (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346560 - Natural Material Recognition with Illumination Invariant Textural Features (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/10:00036195 - Natural Material Recognition with Illumination Invariant Textural Features (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346563 - Near-Regular BTF Texture Model (2010)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/10:00036197 - Near-Regular BTF Texture Model (2010)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/10:43898286 - Neural Network Based Bicriterial Dual Control with Multiple Linearization (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898280 - Nonlinear estimation framework in target tracking (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87300 - Nonlinear estimation of BOLD signal based on cubature particle filter (2010)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/10:43898672 - Non-myopic Innovations Dual Controller (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00343709 - Note on Construction of Probabilities on Many-valued Events via Schauder Bases and Inverse Limits (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24889 - Novel analytic software for 3D subtractive angiography based on CT image data (CTSA project) (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00346287 - Numerical analysis of the rebellious voter model (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/10:A1100RIW - On the $\omega$-limit sets of product maps (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/10:A1000R1J - On the suitability of the Bandler-Kohout subproduct as an inference mechanism (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00342595 - Online Prediction under Model Uncertainty Via Dynamic Model Averaging: Application to a Cold Rolling Mill (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898274 - Optimal active decision making for control (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348710 - The Problem of Fragile Feature Subset Preference in Feature Selection Methods and A Proposal of Algorithmic Workaround (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00349637 - Quality Improvement of Multispectral Images for Ancient Document Analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00343251 - Range Video Segmentation (2010)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/10:00036193 - Realistic Material Appearance Modelling (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88428 - Registration of 3D Retinal Optical Coherence Tomography Data and 2D Fundus Images (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24887 - Rekonstrukce B-mód obrazů pro USCT (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/10:A1100ZSX - Relaxed Discrete F-Transform and its Application to the Time Series Analysis (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88425 - Retinal Image Registration using Local Phase Correlation (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86943 - Retinal Nerve Fiber Layer Analysis via Markov Random Fields Texture Modelling (2010)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/10:PU89840 - Retinal nerve fiber layer texture analysis via markov random fields (2010)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/10:PU90035 - Retrospective Illumination Correction of Retinal Images (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24892 - SCKS toolbox: Blind deconvolution of hemodynamic response (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00350838 - Sharing of knowledge and preferences among imperfect Bayesian decision makers (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00341572 - Simultanous search for all modes in multilinear models (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00344037 - Soft sensor for faulty measurements detection and reconstruction in urban traffic (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00347219 - Software Analysis Unifying Particle Filtering and Marginalized Particle Filtering (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24863 - Software pro detekci fokálního výpadku vrstvy nervových vláken pomocí texturní analýzy (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24642 - Software pro detekci výpadku ve vrstvě nervových vláken na sítnici (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24866 - Software pro rekonstrukci cévního řečiště z dat optické koherentní tomografie (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24641 - Software pro segmentaci cévního řečiště na snímcích sítnice (2010)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/10:A1000VXA - Some Extensions of Mining of Linguistic Associations (2010)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/10:00350513 - Statistical Model of the 2001 Czech Census for Interactive Presentation (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348110 - Subband Blind Audio Source Separation Using a Time-Domain Algorithm and Tree-Structured QMF Filter Bank (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00352234 - Supra-Bayesian Approach to Merging of Incomplete and Incompatible Data (2010)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/10:43898278 - Survey of Estimate Fusion Approaches (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24867 - Synthetic 3D Ultrasound Transmission Tomograph (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU88580 - Synthetic Aperture Focusing in 3D Ultrasound Transmission Tomography (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU87920 - Texture Analysis Of Nerve Fibre Layer In Retinal Images Via Local Binary Patterns And Gaussian Markov Random Fields (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/10:A1100ZTI - Time Series Analysis By Discrete F-Transform (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00348111 - Time-domain Blind Audio Source Separation Method Producing Separating Filters of Generalized Feedforward Structure (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/10:00348438 - Towards super-resolution in the presence of spatially varying blur (2010)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/10:PR24581 - Ultrasound Simulation Using Helmholtz Equation (2010)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/10:A1100ZMX - The Use of F-Transform for Image Fusion Algorithms (2010)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/10:00349144 - Vaguely motivated cooperation (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/10:00346658 - Wireless Control Communication for Mechatronic Systems (2010)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/10:PU86822 - 3D Regularized Speed-Map Reconstruction in Ultrasound Transmission Tomography (2010)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00324169 - A Fast Asymptotically Efficient Algorithm for Blind Separation of a Linear Mixture of Block-Wise Stationary Autoregressive Processes (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:43898271 - A feasible design of active detector and input signal generator (2009)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/09:A0900UW2 - A General Methodology for Managerial Decision Making using Intelligent Techniques (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1100W0Z - A General Methodology for Modeling with Words (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000W0Z - A General Methodology for Modeling with Words (2009)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/09:A0900GMV - A neural network approach to the fuzzy transform (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00337780 - A New Measure of Feature Selection Algorithms’ Stability (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/09:00339537 - A note on simple factorization in Dempster-Shafer theory of evidence (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00322545 - A reconstruction algorithm for the essential graph (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:00502481 - A Software Framework and Tool for Nonlinear State Estimation (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:43898472 - A Survey of Sample Size Adaptation Techniques for Particle Filters (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:00501670 - Active fault detection and control: Unified formulation and optimal design (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:43898283 - Active fault detection for neural network based control of non-linear stochastic systems (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00326649 - Alternative representation of fuzzy coalitions (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00330016 - An experimental comparison of triangulation heuristics on transformed BN2O networks (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU80342 - Analysis of Retinal Images to Determine Nerve Fiber Layer Loss - Structural Approach (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU82821 - Automatic Rigid Registration and Analysis of Colour Fundus Image in Patients with Diabetic Retinopathy (2009)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17310/09:A1000XU0 - BACHELOR - Propositonal Logic Formal Rewrite System (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/09:00331836 - Bayesian Decision Making library (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329034 - Bayesian filtering with discrete-valued state (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00331214 - Belief Functions on Formulas in Lukasiewicz Logic (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00329827 - Bidirectional Texture Function Modeling: State of the Art Survey (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00332915 - Blind Separation of Piecewise Stationary NonGaussian Sources (2009)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/09:00033498 - Computer-Aided Evaluation of Screening Mammograms Based on Local Texture Models (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00326643 - Criteria Ensembles in Feature Selection (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/09:00323142 - Data, Information and Knowledge. Chapter I (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:00501611 - Derivative-Free Estimation Methods: New Results and Performance Analysis (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84980 - Disparity analysis for image fusion (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00321495 - Enlarged cores and bargaining schemes in games with fuzzy coalitions (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81743 - Evaluation of Functional Network Connectivity in Event-related FMRI Data Based on ICA (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81740 - Extended Time-frequency Granger Causality for Evaluation of Functional Network Connectivity in Event-Related FMRI data (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00321670 - Fast Approximate Joint Diagonalization Incorporating Weight Matrices (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1100W10 - F-transform versus Takagi-Sugeno Models (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000W10 - F-transform versus Takagi-Sugeno Models (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/09:00332980 - Fully Probabilistic Dynamic Decision Making. Examples to textbook (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:43898473 - Functional Adaptive Control for Nonlinear Stochastic Systems in Presence of Outliers (2009)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17310/09:A1000WMG - Fuzzy Predicate Logic Deductive System (2009)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/09:00502131 - Gaussian Mixtures Proposal Density in Particle Filter for Track-Before-Detect (2009)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17310/09:A1000XTZ - GEneralized Resolution Deductive System (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/09:00033505 - Generalized Roller (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00332207 - Generalized Zero Range Process as a Traffic Model (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/09:A0900U6Q - How JAZZ Rocks Teaching Iterative Software Development (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/09:00332152 - HRSD-Motion SQL API (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00331794 - Illumination Invariant and Rotational Insensitive Textural Representation (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00331807 - Illumination Invariant Unsupervised Segmenter (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU85036 - Improvement of Textural Analysis Mathod Aimed to Detection of Neural Fibre Layer Loss in Retinal Images (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU81701 - Improvement of Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00328586 - Interaktivní statistický model dat ze sčítání lidu v České republice v r. 2001 (2009)
Výsledek druhu WRIV/61988987:17610/09:A1000WWS - International Seminar "Soft Computing: Where Theory Meets Applications" (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU87338 - Konektivita funkčních sítí pomocí dynamického modelu Grangerovy kauzality (2009)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/09:A1000XTH - LAM - Linguistic Associations Mining (2009)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/09:00501515 - Likelihood Function and Threshold Estimation for CUSUM Test Application (2009)
Výsledek druhu RRIV/68378025:_____/09:00333278 - LOCCONTINGENCY (2009)
Výsledek druhu RRIV/61988987:17610/09:A1000XSN - Magnetic Levitation Control (2009)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/09:43898474 - Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/09:00322512 - Meze jistoty při hodnocení vědy (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/09:A1000WDA - Model adaptace za neurčitosti (2009)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/09:00329398 - Moments and Moment Invariants in Pattern Recognition (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000WVD - Morphisms in categories of sets with similarity relations (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00332426 - Multi-sample Rényi test statistics (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00328988 - Near-Regular Texture Synthesis (2009)
Výsledek druhu RRIV/49777513:23520/09:00501801 - NEF - Nonlinear Estimation Framework for MATLAB (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00330971 - On an approximative solution to the marginal problem (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00329681 - On divergence of finite measures and their applicability in statistics and information theory (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00337363 - On metric divergences of probability measures (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329649 - On open questions in the geometric approach to learning BN structures (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000VKF - On the computational aspects of the BK-Subproduct inference mechanism (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329752 - On the Estimation of Mutual Information (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00331020 - On the importance of entropy (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329694 - On Time Parameterizations of User Demands in Mechatronics (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00329829 - On uniform resampling and gaze analysis of bidirectional texture functions (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329816 - On-line estimation of atmospheric dispersion model parameters using sequential Monte Carlo methods (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU85083 - Ověření schopnosti ICA detekovat méně výrazné aktivace ve skupinovém zpracovaní fMRI dat (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00333252 - PET Image Reconstruction Using Prior Information from CT or MRI (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329756 - Probabilistic Approach to Analysis of Death Traffic Accidents (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00326178 - Probabilistically Tuned LQ Control for Mechatronic Systems (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985556:_____/09:00329822 - Proceedings of the 10th International PhD Workshop on Systems and Control (2009)
Výsledek druhu ORIV/67985556:_____/09:00331221 - Proceedings of the 8th Workshop on Uncertainty Processing (2009)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/09:00332086 - Programový systém HARP (HAzardous Radioactivity Propagation) (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00319720 - Ranking as parameter estimation (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000VWS - RDF-model as Associative Network (2009)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/09:00318990 - Recent Advances in Space-Variant Deblurring and Image Stabilization (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329489 - Recognition of Properties by Probabilistic Neural Networks (2009)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/09:00033507 - Recognition of Properties by Probabilistic Neural Networks. (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00332408 - Rényi statistics for testing equality of autocorrelation coefficients (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329000 - Representation of States on MV-algebras by Probabilities on R-generated Boolean Algebras (2009)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/09:PU84973 - Retinal Image Analysis Aimed at Support of Early Neural-layer Deterioration Diagnosis (2009)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/09:A0900VAC - Riziky řízený vývoj software (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00042949 - Sequential Triangle Strip Generator based on Hopfield Networks (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000WUU - Software system for time series prediction based on F-transform and linguistic rules (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00333259 - Space-variant deblurring using one blurred and one underexposed image (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216208:11130/09:5394 - Staging of upper limb lymphedema from routine lymphoscintigraphic examinations (2009)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/09:PU81242 - Statistická analýza vrstvy nervových vláken v barevných digitálních snímcích sítnice (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00316480 - Super-Resolution and Blind Deconvolution For Rational Factors With an Application to Color Images (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00329086 - Swapping based joint estimation of uniform state model (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000VZV - Systems of Fuzzy Relation Equations in a Space with Fuzzy Preorder (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00332121 - Texture Analysis of the Retinal Nerve Fiber Layer in Fundus Images via Markov Random Fields (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU82819 - Texture Analysis of the Retinal Nerve Fiber Layer in Fundus Images via Markov Random Fields (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00328990 - Texture Editing Using Frequency Swap Strategy (2009)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/09:A1000VVC - Time Series Analysis and Prediction Based on Fuzzy Rules and the Fuzzy Transform (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/09:00327312 - Triangulation Heuristics for BN2O Networks (2009)
Výsledek druhu WRIV/67985556:_____/09:00332932 - Tutorial on Image Fusion for Image and Video Quality Enhancement (2009)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/09:00327029 - Unsupervised Hierarchical Weighted Multi-Segmenter (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00315684 - Use of Kullback–Leibler divergence for forgetting (2009)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/09:PU84823 - Vessel Segmentation by Matched Filtering in Colour Retinal Images (2009)
Výsledek druhu WRIV/67985556:_____/09:00336346 - 10th International PhD Workshop on Systems and Control (2009)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/09:00329390 - 3D Rigid Registration by Cylindrical Phase Correlation Method (2009)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A09009WX - A Comprehensive Theory of Trichotomous Evaluative Linguistic Expressions (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00306560 - A Fast Approximate Joint Diagonalization Algorithm Using a Criterion with a Block Diagonal Weight Matrix (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00306563 - A Hybrid Technique for Blind Separation of Non-Gaussian and Time-Correlated Sources Using a Multicomponent Approach (2008)
Výsledek druhu ORIV/67985556:_____/08:00316369 - Abstracts of Contributions to 4th International Workshop on Data – Algorithms – Decision Making (2008)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/08:00502283 - Active fault detection and dual control in multiple model framework (2008)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/08:00502293 - Adaptive Particle Filter with Fixed Empirical Density Quality (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000Q9G - Advanced Image Compression on the Basis of Fuzzy Transforms (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/08:00332153 - Aimsun vehicle generation and statistics API (2008)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A1000EMQ - An image coding/decoding method based on direct and inverse fuzzy transforms (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000PXU - Analysis and Prediction of Time Series Using Fuzzy Transform (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A0900QMN - Analysis of periodical time series using soft computing methods (2008)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/08:00500552 - Application of Estimation Techniques on Queue Lengths Estimation in Traffic Network (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00099286 - Are Better Feature Selection Methods Actually Better? Discussion, Reasoning and Examples (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030618 - Are Better Feature Selection Methods Actually Better? Discussion, Reasoning and Examples. (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00310659 - Assessing the performance of variational methods for mixed logistic regression models (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75109 - Automatic Landmark Detection for Retinal Image Registration (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/08:00316311 - BDM: C++ knihovna algoritmů Bayesovského rozhodování (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000Q9H - Cauchy Problem with Fuzzy Initial Condition and Its Approximate Solution with the Help of Fuzzy Transform (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75263 - Comparison of analytic methods for evaluation of functional and effective brain connectivity from fMRI data (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317958 - Compositional Belief Function Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030640 - Compositional Models for Belief Functions (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317953 - Conditional Independence and Factorization of Multidimensional Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030674 - Conditional Independence and Factorization of Multidimensional Models (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00306564 - Corrections to "Performance Analysis of the FastICA Algorithm and Cramér-Rao Bounds for Linear Independent Component Analysis" (2008)
Výsledek druhu GRIV/67985556:_____/08:00341568 - Database Cathy - longitudinal follow-up of thyroid cancer patients (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU75705 - Degradation of reconstructed images under lower number of equations for 3D ultrasound transmission computer tomography (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76140 - Detection of Glaucomatous Eye via Color Fundus Images Using Fractal Dimensions (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77580 - DETECTION OF NEURAL FIBRE LAYER IN RETINAL IMAGES VIA TEXTURAL ANALYSIS (2008)
Výsledek druhu ORIV/00216305:26220/08:PU78471 - Detekce výpadku vrstvy nervových vláken v barevných fundus snímcích (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00309638 - Disjointness of Fuzzy Coalitions (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00312534 - Divergence-based tests for model diagnostic (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317356 - Dynamic Oscillating Search Algorithm for Feature Selection (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030690 - Dynamic Oscillating Search Algorithm for Feature Selection. (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00312781 - Efficiency of entropy testing (2008)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/08:00502295 - Estimation of state and measurement noise covariance matrices by multi-step prediction (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00317506 - Evaluating the Stability of Feature Selectors that Optimize Feature Subset Cardinality (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030691 - Evaluating the Stability of Feature Selectors that Optimize Feature Subset Cardinality. (2008)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A0900QYF - Expert system utilization for modeling the decision making processes upon indetermination. (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00306561 - Extension of EFICA Algorithm for Blind Separation of Piecewise Stationary Non-Gaussian Sources (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00308624 - Extension of Moment Features’ Invariance to Blur (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00307637 - Extensions of the parametric families of divergences used in statistical inference (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00311211 - Extraction of Binary Features by Probabilistic Neural Networks (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030696 - Fast and Reliable PCA-Based Tempoval Segmentation of Video Sequences (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/08:00331116 - f-divergences: Sufficiency, deficiency and testing of hypotheses (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00308638 - Filters in Fuzzy Class Theory (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00309033 - Fully Probabilstic Control Design for Gaussian Stochastic Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/08:00500503 - Functional sampling density design for particle filters (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00309351 - Fusion in Image Processing (Tutorial) (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A0900QMM - Fuzzy logic models in a category of sets with similarities (2008)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A0800HK7 - Fuzzy transform in the analysis of data (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/08:00311992 - Geometry of Cores of Submodular Coherent Upper Probabilities and Possibility Measures (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00305529 - Geometry of possibility measures on finite sets (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00313818 - Identifying the most informative variables for decision-making problems – a survey of recent approaches and accompanying problems (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317589 - Illumination Invariants Based on Markov Random Fields (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A0900QMO - Image Fusion on the Basis of Fuzzy Transforms (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388980:_____/08:00099875 - Image processing in material analyses of artworks (2008)
Výsledek druhu DRIV/61388980:_____/08:00099875 - Image processing in material analyses of artworks (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76141 - Impact Of Parapapillary Autofluorescence In Glaucoma: Clinical Aspects (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000R2W - Intjegral'nyj mjetod analiza nječjetkih vrjemjennyh rjadov i funkcional'nogo modjelirovanija v zadačah prinjatija rješjenij (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00311199 - Iterative principles of recognition in probabilistic neural networks (2008)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/08:00031162 - Iterative principles of recognition in probabilistic neural networks. (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00314537 - The Material Description and Classification in Nephele System for Artwork Restoration (2008)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/08:A0800SKY - Mathematical fuzzy logic: from vagueness to commonsense reasoning (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000QMB - Mathematical - Logical Fuzzy Modeling of Decision Making Processes (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/08:00316464 - Matlab - Aimsun Vehicle Generation and Statistics Collection Toolbox (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00313710 - Medical image analysis of 3D CT images based on extensions of Haralick texture features (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00324357 - Merging of advices from multiple advisory systems - with evaluation on rolling mill data (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00314253 - Merging of Multistep Predictors for Decentralized Adaptive Control (2008)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A0800SKX - Mining pure linguistic associations from numerical data (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000QMD - Model systému na podporu rozhodování za neurčitosti (2008)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/08:A0900QC2 - Modeling with words: Scholarpedia (2008)
Výsledek druhu CRIV/49777513:23520/08:00500709 - Modelling and Simultaneous Estimation of State and Parameters of Traffic System (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00313602 - Modelling of Traffic System with Time-Variant Saturation Flow (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77571 - Modified Time-of-Flight Based Calibration Approach for Ultrasonic Computed Tomography (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A0800O3B - Monotonicity of implicative fuzzy models (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00316477 - Multifocus image fusion using the log-Gabor transform and a Multisize Windows technique (2008)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/08:00500729 - Multistage Prediction Error Adaptive Dual Controller (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00311931 - Navigation in Virtual Environment (2008)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/08:00500285 - Nonlinear state prediction by separation approach for continuous-discrete stochastic systems (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A0900R1R - Object Oriented Approach in Optimization of Fuzzy Transform (2008)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A0900RKO - Object Oriented Software for Fuzzy Arithmetic (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00334570 - On the Bahadur-efficient testing of uniformity by means of entropy (2008)
Výsledek druhu ORIV/49777513:23520/08:00500296 - Optimální aktivní detekce změn a řízení stochastických systémů (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317888 - Persegrams of Compositional Models Revisited: conditional independence (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000Q9E - Principal Fuzzy Type Theories for Fuzzy Logic in Broader Sense (2008)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/08:A1000R2X - Prinjatije rješjenij mjetodami mjakkih vyčisljenij (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00311950 - Probabilistic Discrete Mixtures Colour Texture Models (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00031158 - Probabilistic Discrete Mixtures Colour Texture Models (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00098606 - Probabilistic partial knowledge handling (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00312650 - Problem of State Filtering in Case of Partially Known System Matrices (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00098470 - Recognition of partially occluded and deformed binary objects (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU76139 - Registration and Fusion of the Autofluorescent and Infrared Retinal Images (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77618 - Regularized Image Reconstruction for Ultrasound Attenuation Transmission Tomography (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77577 - Retinal image analysis aimed at blood vessel structure segmentation and neural layer detection. (invited lecture) (2008)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/08:00314344 - Robotics, Automation and Control (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00312780 - Robust median estimator in logisitc regression (2008)
Výsledek druhu RRIV/67985556:_____/08:00316454 - Rozhraní Matlab - ELS3 - Aimsun (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77660 - Segmentation of Vessel Structure in Retinal Images by Matched Filtering (2008)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/08:00500536 - Sequential Monte Carlo Method For State Estimation Of Nonlinear Non-Gaussian Systems (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00092641 - Shapley mappings and the cumulative value for n-person games with fuzzy coalitions (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77644 - Simulation of Ultrasound Parameter Distribution Influence in Ultrasonic Computed Tomography (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00312401 - Simultaneous super-resolution and blind deconvolution (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23274 - Software pro poloautomatickou analýzu autofluorescenčních obrazů sítnice (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00098638 - Space-Variant Restoration of Images Degraded by Camera Motion Blur (2008)
Výsledek druhu MRIV/67985556:_____/08:00308628 - Special Session on Invariance and Robustness, IASTED Conf. Computer Graphics and Imaging CGIM'08 (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317515 - Structural Poisson Mixtures for Classification of Documents (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00319242 - Superresolution and blind deconvolution of video (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00312409 - Superresolution imaging: a survey of current techniques (2008)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/08:A0900H1R - System of fuzzy relation equations with inf-> composition: complete set of solutions (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317591 - Texture Segmentation Benchmark (2008)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/08:00030701 - Texture Segmentation Benchmark (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00307438 - Time-domain Blind Audio Source Separation Using Advanced Component Clustering and Reconstruction (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77575 - Two Aspects of Calibrating a 3D Ultrasonic Computed-Tomography System (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00337140 - Two fuzzy zeros, two fuzzy units (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77619 - Ultrasound Attenuation Transmission Tomography Using Regularized Image Reconstruction (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/08:00317588 - Unsupervised Mammograms Segmentation (2008)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/08:00317725 - Unsupervised Texture Segmentation (2008)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/08:00313233 - Variational Bayesian Filtering (2008)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/08:PU77579 - Wave Equation Based Simulation of 3D Field in USCT. (2008)
Výsledek druhu RRIV/00216305:26220/08:PR23410 - Web-resident algorithmic package OPHTALMO to analyse retinal images with casuistic database (2008)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/08:PU77573 - 3D Simulation of Diffraction in Ultrasonic Computed Tomography (2008)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00085969 - A fast algorithm for blind separation of non-Gaussian and time-correlated signals (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000LXA - A Plea for the Usefulness of the Deductive Interpretation of Fuzzy Rules in Engineering Applications (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00084969 - A Unified Approach to Superresolution and Multichannel Blind Deconvolution (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A1000KCL - Adaptation of navigation by the modified results of full scan algorithm in adaptive hypermedia systems (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A0800KCR - ADAPTIVNÍ WEBOVÉ SYSTÉMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71833 - Analysis of Fused Ophtalmologic Image Data (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69192 - Analýza barevných snímků, HRT obrazů a autofluorescenčních obrazů pro podporu diagnostiky glaukomu (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000S24 - Application of Computer Simulation in Information Systeme (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A0800L3F - Application of Computer Simulation in Information Systeme (2007)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/07:A0800L73 - Application of Fuzzy Control for Reservoir during Flood Passage (2007)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/07:00000090 - Application of Fuzzy Control for Reservoir during Flood Passage (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00093217 - Automatic Control and Its Means in Mechatronics and Robotics (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085699 - Blind instantaneous noisy mixture separation with best interference-plus-noise rejection (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085896 - BTF Modelling using BRDF Texels (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71829 - Calibrating an Ultrasonic Compted Tomography System using a Time-of-Flight based Positionaing Algorithm (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000PVZ - Characteristic morphisms and models of fuzzy logic in a category of sets with similarities (2007)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/07:A0800PVZ - Characteristic morphisms and models of fuzzy logic in a category of sets with similarities (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00098588 - Comparison of two methods for approximation of probability distributions with prescribed marginals (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00086180 - Compenzational vagueness (2007)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/07:00027037 - Compositional Model for Belief Functions (2007)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/07:00027038 - Compositional Models and Maximum Entropy Principle (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00087125 - Compositional Models and Maximum Entropy Principle (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00087219 - Compositional models for belief functions (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085611 - Conditional Mutual Information Based Feature Selection for Classification Task (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00083440 - Cramer-Rao-Induced Bound for Blind Separation of Stationary Parametric Gaussian Sources (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00086661 - Cylindrical Phase Correlation Method (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00084158 - Ddentification of neonatal EEG sleep stages by structural time profiles and independent component analysis (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00085321 - Demonstration of image retrieval based on illumination invariant textural MRF features (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000219 - DUAL CONTROL FOR ARMAX MODELS (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000100 - Dual Control for ARX Models (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00081837 - Estimation of State and Parameters of Traffic System (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985807:_____/07:00047082 - Exploiting Tensor Rank-One Decomposition in Probabilistic Inference (2007)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/07:A1100DGA - Extensional subobjects in categories of Omega-fuzzy sets (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085256 - Extreme Compression and Modeling of Bidirectional Texture Function (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000KXI - Fixed points and Solvability of Systems of Fuzzy Relations (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/07:00086695 - Fuzzy components of cooperative market (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00099192 - Fuzzy data in statistics (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A0800IYB - Fuzzy Transform for Practical Problems (2007)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/07:A0800KXD - Fuzzy Transforms: A Challenge to Conventional Transforms (2007)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/07:A0900RBY - Fuzzy Transforms in Image Compression and Fusion (2007)
Výsledek druhu SRIV/67985807:_____/07:00090156 - HTGEN - Hopfield Triangle Strip GENerator (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00089418 - Identification of Thyroid Gland Activity in Radiotherapy (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00089864 - Image database designed for fast and robust image search (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00089873 - Image Retrieval for Image Theft Detection (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00085320 - Image retrieval measures based on illumination invariant textural MRF features (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00308626 - Implicit Invariants and Object Recognition (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000JV2 - Information System Process Management using Petri nets (in Czech) (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00098540 - Informational Cathegorical Data Clustering (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00086531 - Interior-Based Topology in Fuzzy Class Theory (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A1000KU9 - Knowledge mining from adaptive course (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00305378 - Marginal problem, statistical estimation, and Möbius formula (2007)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/07:A0800KLO - Mathematical fuzzy logic in modeling of natural language semantics (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00083748 - Matlab Traffic Toolbox (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00086850 - Medical Image Segmentation Using Cooccurrence Matrix Based Texture Features Calculated on Weighted Region (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00084616 - Methodology of selecting the most informative variables for decision-making problems of classification type (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00086490 - Minimum Information Loss Cluster Analysis for Cathegorical Data (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/07:00084672 - Multiframe blind deconvolution coupled with frame registration and resolution enhancement (2007)
Výsledek druhu CRIV/67985556:_____/07:00084742 - Multimodal Range Image Segmentation (2007)
Výsledek druhu WRIV/67985556:_____/07:00083070 - Multiple Classifier Systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00090278 - Neuromorphic features of probabilistic neural networks (2007)
Výsledek druhu SRIV/49777513:23520/07:00000004 - NFTools - Toolbox for State Estimation of Nonlinear Discrete Time Stochastic Systems (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00090419 - Notes on the evolution of feature selection methodology (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085579 - Object recognition by implicit invariants (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000272 - Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000272 - Off-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by aOff-line Estimation of System Noise Covariance Matrices by a Special Choice of the Filter Gain (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000LXS - On Additive and Multiplicative Fuzzy Models (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00081099 - On Bayesian Principal Component Analysis (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A1000KY5 - Ontology based course navigation (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00079841 - Optimal statistical decisions about some alternative financial models (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00083042 - Pattern Recognition Based on Multidimensional Models (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085584 - Polygonal shape description for recognition of partially occluded objects (2007)
Výsledek druhu SRIV/67985556:_____/07:00086078 - Probabilistic estimation of radiation dose with few noisy measurements of activity (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985815:_____/07:00083802 - Probabilistic suppression of astronomical image degradations (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000JET - Pseudo Riemann-Stielties integral based Fourier transform (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00085844 - Recurrent Bayesian Reasoning in Probabilistic Neural Networks (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085839 - Restoration of color images degraded by space-variant motion blur (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A0800JV2 - Řízení procesů informačních systémů pomocí Petriho sítí (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000173 - Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000173 - Sampling Densities of Particle Filter: A Survey and Comparison (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71828 - Simulation checks in ultrasonic computed tomography (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000KXJ - Solving ODE with Fuzzy Initial Condition Using Fuzzy Transform (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085697 - Speed and accuracy enhancement of linear ICA techniques using rational nonlinear functions (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/07:A1000KXG - System of fuzzy relation equations with sup-* composition in semi-linear spaces: minimal solutions (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085160 - Texture Defect Detection (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00085968 - Time-Domain Blind Audio Source Separation using Advanced ICA Methods (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/07:00093499 - Topology in Fuzzy Class Theory: Basic Notions (2007)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/07:A0800LXG - Towards Automatic Modeling of Economic Texts (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU71836 - Ultrasound Transmission Tomography (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000174 - Unified solution of optimal active fault detection and optimal control (2007)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/07:00000174 - Unified solution of optimal active fault detection and optimal control (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00085867 - Unsupervised Detection of Mammogram Regions of Interest (2007)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/07:00083068 - Unsupervised Texture Segmentation Using Multiple Segmenters Strategy (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985815:_____/07:00085105 - Validation of Classical and Blind Criteria for Image Quality Evaluation (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985815:_____/07:00085105 - Validation of Classical and Blind Criteria for Image Quality Evaluation (2007)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/07:PU69193 - Vývoj nových metod pro včasnou diagnostiku glaukomu (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/07:A1000KY7 - Získávání ontologií z připraveného kurzu a z nich vycházející návrh průchodů kurzem v prostředí hypermediálního personalizovaného systému (2007)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/07:00086863 - 3D Extension of Haralick Texture Features for Medical Image Analysis (2007)
Výsledek druhu MRIV/61988987:17610/07:A0800LTP - 5th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology (2007)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000FI4 - A neural network approach to the fuzzy transform (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000048 - A neural network approach to the fuzzy transform (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040949 - A subspace approach to texture modelling by using Gaussian mixtures (2006)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/06:00000082 - Advanced point-mass method for nonlinear state estimation (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000047 - Aggregation Operators Based Fuzzy Approximations (2006)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/06:00000190 - An aspect of optimal active detection (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00049471 - Asymptotically sufficient partitions and quantizations (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64065 - Attenuation Imaging in Ultrasound Transmission Tomography (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000052 - Automated proofs for composition-based fuzzy relational notions (2006)
Výsledek druhu CRIV/49777513:23520/06:00000496 - Bicriterial Dual Control with multiple linearization (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00041889 - Blind Superresolution (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00042183 - Blind Superresolution (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00040796 - BTF Modelling Using BRDF Texels (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00041781 - Color Texture Segmentation by Decomposition of Gaussian Mixture Model (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/06:00025116 - Color Texture Segmentation by Decomposition of Gaussian Mixture Model (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00042087 - Combined Superresolution and Blind Deconvolution (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00031426 - Combining implicational quantifiers for equivalence ones by fuzzy connectives (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU61045 - Comparison of Wave-Equation Based Versus Measurement-Processing Transducer Calibration for Ultrasonic Transmission Tomography (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64701 - Computer support for early glaucoma diagnosis based on the fused retinal images (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000FC2 - Convergence of the Inverse F-Transform (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/06:00000117 - Covarinat functors in categories of fuzzy sets over MV-algebras (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00048510 - Data-Based Construction of Multidimensional Probabilistic Models with MUDIM (2006)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/06:00000274 - Design of square-root derivative-free smoothers (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00048365 - Distributed Bayesian Decision Making: Early Experiments (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A0800FI8 - Dynamic Robot Control Based on the Neural Network (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00041066 - Efficient Variant of Algorithm FastICA for Independent Component Analysis Attaining the Cramer-Rao Lower Bound (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU64644 - Elastic Registration for Auto-fluorescence Image Averaging (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00040989 - EM cluster analysis for categorical data (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00041332 - Estadísticos basados en divergencias para el diagnóstico de modelos (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/06:A0800KBV - Every state on semisimple MV-algebra is integral (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00330348 - Exemplar-based inpainting with rotation invariant patch matching (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/06:00000119 - Extensional subobjects in categories of Omega-fuzzy sets (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000FY5 - Extensionality as a basis for fuzzy approximation (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000055 - Extensionality as a basis for fuzzy approximation (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/06:A0800GNJ - Extreme solutions of system of fuzzy relation equations with triangular fuzzy sets (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040799 - Fast Synthesis of Dynamic Colour Textures (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00040795 - Fast Synthesis of Dynamic Colour Textures (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00041762 - Feature Selection Based on Mutual Correlation (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/06:00025081 - Flexible-hybrid sequential floating search in statistical feature selection. (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000062 - Full Fuzzy Transform and the Problem of Image Fusion (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/06:00000060 - Full Fuzzy Transform and the Problem of Image Fusion (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00040522 - Fuzzy coalitional structures (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000EK8 - Fuzzy Logic Theory of Evaluating Expressions and Comparative Quantifiers (2006)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17310/06:A0800H95 - Fuzzy modeling - a prospective tool for conservation biology (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000GW8 - Fuzzy Sets as a Special Mathematical Model of Vagueness Phenomenon (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000H70 - Fuzzy Sets in Categories of Sets with Similarity Relations (2006)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17310/06:00000156 - Fuzzy Sets in Categories of Sets with Similarity Relations (2006)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17310/06:A0800H7I - Fuzzy sets objects in categories of sets with similarity relations (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:00000201 - Fuzzy transform from a neural network point of view (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000200 - Fuzzy transform from a neural network point of view (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000GRH - Fuzzy Transform in a Discontinuity Case (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/06:A0800GT0 - Fuzzy Transform in Geological Applications (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000EMP - Fuzzy Transforms and Their Applications to Image Compression (2006)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17310/06:00000127 - Fuzzy Transforms and Their Applications to Image Compression (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00094745 - Gaussian mixture model for texture-based medical image analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/06:00000055 - Hodnocení kvality nelineárních filtrů pomocí Camér-Raovy meze (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00030536 - How to exploit external model of data for parameter estimation? (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000GKJ - How to Mine Linguistic Associations using Fuzzy Transform (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000194 - How to Mine Linguistic Associations using Fuzzy Transform (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040021 - Identification of epileptic activity in electroencephalograms using four techniques of independent component analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040802 - Illumination Invariant Texture Retrieval (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU60566 - Image Improvement in Confocal Scanning Laser Ophthalmoscopy (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00041210 - Jaká věda je aplikovaná? (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040519 - Marginalization algorithm for compositional models (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00078374 - Marginalization in Multidimensional Compositional Models (2006)
Výsledek druhu ARIV/67985556:_____/06:00041885 - Matlab Tool for Blind Superresolution version 1.0 (program) (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00032554 - Methods of Fair Comparsion of Performance of Linear ICA Techniques in Presence of Additive Noise (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000GKK - Mining Pure Linguistic Associations on the Basis of Perceptions in Numerical Data (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00040543 - Mixture based outlier filtration (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/06:00000113 - Model of the decision support system under condition of non determination (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00042068 - Modelling of perception of non-planar scene in a defect vision (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/06:A1000GH2 - Modelování a simulace procesů s využitím FPN (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00044049 - Moment Invariants in Image Analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040798 - Multimodal Range Image Segmentation by Curve Grouping (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040860 - Multi-Subset Selection for Keyword Extraction and Other Prototype Search Tasks Using Feature Selection Algorithms (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17310/06:00000112 - New approaches in software development (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU60565 - Noise Suppression In Retinal Autofluorescence Images (2006)
Výsledek druhu SRIV/49777513:23520/06:00000010 - Nonlinear Filtering Toolbox for Continuous stochastic systems with Discrete measurements (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00041303 - On asymptotic sufficiency and optimality of quantizations (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00042768 - On divergences and informations in statistics and information theory (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00049480 - On efficient estimation in continuous models based on finitely quantized observations (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040916 - On estimation and testing by means of disparities based on m-spacings (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040911 - On relations between informations, entropies and Bayesian decisions (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00041245 - On Robustness of Median Estimator in Bernoulli Logistic Regession (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00032165 - Open topics in fuzzy coalitional games with transferable utility (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/06:00025098 - Oscillating Feature Subset Search Algorithm for Text Categorization (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00031470 - Performance analysis of the FastICA algorithm and Cramér-Rao bounds for linear independent component analysis (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/06:A1000FU1 - PNML and FUZZY PETRI NETS (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00042073 - Polygonal Approach to Recognition of Partially Occluded Binary Objects (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/06:A1000H4A - Possibilities of potal technology in academic envionment (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00030391 - Prague texture segmentation data generator and benchmark (2006)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/06:00078748 - Principy digitální komunikace (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00042190 - Projekt elektronické databáze výsledků materiálového průzkumu malířských děl (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/06:A1000FY4 - Relation Compositions in Fuzzy Class Theory (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000059 - Relation Compositions in Fuzzy Class Theory (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00040540 - Representation and extension of states on MV-algebras (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00030513 - Resolution enhancement via probabilistic deconvolution of multiple degraded images (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00041688 - The Restricted Variational Bayes Approximation in Bayesian Filtering (2006)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/06:00042078 - Rotation Moment Invariants for Recognition of Symmetric Objects (2006)
Výsledek druhu CRIV/49777513:23520/06:00000178 - Separation approach for numerical solution of the Fokker-Planck equation in estimation problem (2006)
Výsledek druhu CRIV/49777513:23520/06:00000428 - Sigma Point Gaussian Sum Filter Design Using Square Root Unscented Filters (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00031188 - Simultaneous recovery of scene structure and blind restoration of defocused images (2006)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/06:00081517 - Slova, která se hodí, aneb jak si povídat o matematice, kybernetice a informatice (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/06:00000064 - Software system LFLC2000 for reasoning under vagueness (2006)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/06:A0800HDU - Some Methods of Robot Movement and their Comparison (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985807:_____/06:00040730 - Tensor Rank-One Decomposition of Probability Tables (2006)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/06:00025148 - Theoretical Foundations for Marginalization in Compositional Models (2006)
Výsledek druhu JRIV/00216305:26220/06:PU64637 - Towards automated diagnostic evaluation of retina images (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00041786 - Towards Bayesian filtering on restricted support (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00042185 - Tracking the Growth of Filamentous Fungi by Means of the Morphological Skeleton (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040800 - Unsupervised Texture Segmentation by Spectral-Spatial-Independent (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00040801 - Unsupervised Texture Segmentation Using Multispectral Modelling Approach (2006)
Výsledek druhu CRIV/49777513:23520/06:00000052 - Using the Bhattacharyya distance in Functional Sampling Density of Particle Filter (2006)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/06:00039064 - The variational Bayes approximation in Bayesian filtering (2006)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17310/06:00000062 - Various Process Wizard for Information Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/06:00000063 - Various Process Wizard for Information Systems (2006)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/06:PU60567 - 3D Ultrasound Point Spread Function Measurement and Evaluation (2006)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/05:00022635 - A Hybrid BTF Model Based on Gaussian Mixtures (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/05:00022574 - A roller - fast sampling-based texture synthesis algorithm (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54179 - A Transparent Way from RF Signals to Images in Magnetic Resonance Imaging (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00026304 - An overview of feature selection techniques in statistical pattern recognition (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411304 - Analytical derivation of finite-data-record performance of Wong-Lok-Lehnert-Zoltowski's DS-CDMA "blind" space-time receiver (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000D57 - Approximation Based Fuzzy Control (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00411381 - Asymptotic performance of the FastICA algorithm for independent component analysis and its iprovements (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54175 - AUTOFLUORESCENCE AREAS DETECTION IN HRA IMAGES (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00031192 - Blind restoration of images blurred by complex camera motion and simultaneous recovery of 3D scene structure (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/05:00022633 - BTF Roller (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/05:00022573 - Colour Texture Segmentation Using Modelling Approach (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52294 - DISPARITY ESTIMATION IN UNCALIBRATED STEREO RETINAL IMAGES (2005)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/05:00000117 - Distance-based pruning for Gaussian sum method in non-Gaussian system state estimation (2005)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/05:00000466 - Distance-based Pruning for Gaussian Sum Method in Non-Gaussian System State Estimation (2005)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/05:A1000COK - Dynamic Robot Control Based on Fuzzy Approximation (2005)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/05:00000225 - Dynamic Robot Control Based on Fuzzy Approximation (2005)
Výsledek druhu DRIV/61384399:31160/05:00022632 - Efficient Image-Based Bidirectional Texture Function Model (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:00000005 - Extensional subobjects and complete sets in categories of fuzzy sets over MV-algebras (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411440 - Filter- versus wrapper-based feature selection for credit scoring (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU54180 - From the Model of Magnetic - Resonance Signal to Applications (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU48384 - Fusion of multispectral retinal images (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000EMO - Fuzzy Approach to Data Compression (2005)
Výsledek druhu CRIV/61988987:17610/05:00000010 - Fuzzy Logic as a Methodology for the Treatment of Vagueness (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000CYT - Fuzzy Petri Nets of Education (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000D4W - Fuzzy relation equations with dual composition (2005)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/05:A1000EWE - Fuzzy Transform of a Function on the Basis of Triangulation (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000HKA - Fuzzy Transforms and Their Applications to Data Compression (2005)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17310/05:00000143 - Fuzzy Transforms and Their Applications to Data Compression (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17310/05:00000144 - Fuzzy Transforms and Their Applications to Data Compression (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00411380 - Information-theoretic feature selection algorithms for text classification (2005)
Výsledek druhu WRIV/67985556:_____/05:00031423 - International Workshop on Data-Algorithmus-Decision Making (2005)
Výsledek druhu WRIV/61988987:17610/05:00000177 - The Logic of Soft Computing IV & 4th Workshop of the ERCIM Working Group on Soft Computing (2005)
Výsledek druhu BRIV/00216305:26220/05:PU46357 - Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411452 - Mixture-based extension of the AR model and its recursive Bayesian identification (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/05:00022631 - Modelling of authentic reflectance behaviour in virtual environments (2005)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/05:A1000DGT - Neural networks and their application in ECG (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000CIA - Numerical Solution of Partial Differential Equations with Help of Fuzzy Transform (2005)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/05:00000010 - Numerical Solution of Partial Differential Equations with Help of Fuzzy Transform (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411353 - On convergence of Fisher informations in continuous models with quantized observations (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00030420 - On identification of probabilistic mixture models with dynamic weights (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00030509 - On invertibility of a random coefficient moving average model (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411283 - On minimum divergence adaptation of discrete bivariate distributions to given marginals (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411441 - On the amount of information resulting from empirical and theoretical knowledge (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU50388 - Optic Nerve Head Segmentation in Multimodal Retinal Images (2005)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/05:00411354 - Optimized Bayesian Dynamic Advising: Theory and Algorithms (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000EN8 - Perception-based Logical Deduction as Alternative Approximate Reasoning Method (2005)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/05:00502205 - Performance analysis of derivative-free filters (2005)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/05:00000398 - Performance analysis of derivative-free filters (2005)
Výsledek druhu JRIV/61384399:31160/05:00022626 - Performance Parameters Definition and Processing (2005)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/05:00000119 - Prediction error dual controller (2005)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/05:00000334 - Prediction Error Dual Controller (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00026443 - Prior information in Bayesian identification of a linear regression model (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411404 - Probabilistic neural network playing and learning Tic-Tac-Toe (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00030507 - Processing of expert information in Bayesian parametr estimation (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411339 - Racing for conditional independence inference (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411427 - Recognition of partially occluded and deformed binary objects (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU47955 - Reconstructing Attenuation Images in Ultrasonic Computed Tomography (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000D2I - Representation of Fuzzy IF-THEN rules by Petri Nets (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411331 - Restoration of multitemporal short-exposure astronomical images (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411297 - Robust estimation of autoregressive processes using a mixture-based filter-bank (2005)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/05:00000201 - Rolling horizon for active fault detection (2005)
Výsledek druhu JRIV/49777513:23520/05:00000201 - Rolling horizon for active fault detection (2005)
Výsledek druhu DRIV/49777513:23520/05:00000047 - Rolling horizon for active fault detection (2005)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/05:00000114 - Software System LFLC2000, Its Current State nd Future Development (2005)
Výsledek druhu JRIV/61988987:17610/05:00000176 - System of fuzzy relation equations with infimum - composition:solvability and solutions (2005)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17610/05:00000175 - System of fuzzy relation equations with infimum - composition:solvability and solutions (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00330343 - Temporal Extension to Exemplar-based Inpainting Applied to Scratch Correction in Damaged Image Sequences (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411407 - Text document classification (2005)
Výsledek druhu DRIV/00216305:26220/05:PU52366 - Ultrasonic Attenuation Tomography Based on Log-Spectrum Analysis (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00030510 - Using the innovations of extended Kalman filter in traffic (2005)
Výsledek druhu BRIV/67985556:_____/05:00030768 - The Variational Bayes Method in Signal Processing (2005)
Výsledek druhu DRIV/67985556:_____/05:00411431 - The Variational EM algorithm for on-line identification of extended AR models (2005)
Výsledek druhu ARIV/61988987:17310/05:00000167 - Weak reflections in categories of fuzzy sets over MV-algebras (2005)
Výsledek druhu DRIV/61988987:17610/05:A1000EK4 - What is 'The' fuzzy logic (2005)
Výsledek druhu JRIV/67985556:_____/05:00411287 - When has estimation reached a steady state? The Bayesian sequential test (2005)