• česky
  • english

TE - Centra kompetence (2012-2019)

Údaje o programu
Kód programuTE
Typ programuP - Program
PoskytovatelTA0 - Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Název programu českyCentra kompetence
Cíle programu českyHlavním cílem programu je zvýšení konkurenceschopnosti ČR v progresivních oborech s vysokým potenciálem pro uplatnění výsledků VaV v inovacích. Mezi dílčí cíle patří: posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací a podniků ve VaVaI; posílení interdisciplinarity VaV; vytvoření podmínek pro rozvoj lidských zdrojů ve VaVaI, zejména s důrazem na zapojení začínajících výzkumných pracovníků ve věku do 35 let včetně studentů, podílejících se na projektu; vytvoření podmínek pro horizontální mobilitu výzkumných pracovníků; naplňování Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; udržitelnost strategické výzkumné agendy v centrech nejméně pět let po skončení projektu.
Rok zahájení2012
Rok ukončení2019
Datum schválení vládou27.2.2013
Číslo usnesení vlády146
Notifikace programu Evropskou komisíB - Program nepodléhá notifikaci (oznámení) Evropské komisi - aplikována bloková výjimka
Finance programu
Období20122013201420152016201720182019za celou dobu řešení
Schválená výše finanční podpory447 000 tis. Kč498 000 tis. Kč812 000 tis. Kč740 000 tis. Kč950 000 tis. Kč950 000 tis. Kč950 000 tis. Kč950 000 tis. Kč6 297 000 tis. Kč
Očekávané výsledky programu
P - Patent50
Z - Poloprovoz, ověřená technologie (uplatněná ve výrobě atd.), odrůda resp. plemeno50
F - Užitný nebo průmyslový vzor40
G - Prototyp, funkční vzorek40
N - Certifikovaná metodika, postup, mapa20
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSTA02012CK - Veřejná soutěž (TA0/TE)
ProjektTE01020020 - Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka (2012-2017, TA0/TE)
ProjektTE01020022 - Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů, FLEXPRINT (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020028 - Centrum vývoje originálních léčiv (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020036 - Pokročilé technologie pro výrobu tepla a elektřiny (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020038 - Centrum kompetence drážních vozidel (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020068 - Centrum výzkumu a experimentálního vývoje spolehlivé energetiky (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020069 - Progresívní detekční systémy ionizujícího záření (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020075 - Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020080 - Centrum kompetence pro výzkum biorafinací (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020118 - Elektronová mikroskopie (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020155 - Centrum pro rozvoj dopravních systémů (2012-2018, TA0/TE)
ProjektTE01020168 - Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) (2013-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020186 - Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020197 - Centrum aplikované kybernetiky 3 (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020216 - Centrum pokročilých polymerních a kompozitních materiálů (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020218 - Ekologicky šetrné nanotechnologie a biotechnologie pro čištění vod a půd (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020229 - Centrum digitální optiky (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020233 - Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020390 - Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty (2012-2018, TA0/TE)
ProjektTE01020415 - Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C - Visual Computing Competence Center) (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020445 - Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD (2012-2019, TA0/TE)
ProjektTE01020455 - Centrum pokročilých jaderných technologií (CANUT) (2012-2019, TA0/TE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSTA02014CK - Veřejná soutěž (TA0/TE)
ProjektTE02000006 - Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000011 - Centrum výzkumu povrchových úprav (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000032 - Výzkumné centrum pokročilých leteckých konstrukcí (2015-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000058 - Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000077 - Inteligentní Regiony - Informační modelování budov a sídel, technologie a infrastruktura pro udržitelný rozvoj (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000103 - Centrum inteligentních pohonů a pokročilého řízení strojů (CIDAM) (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000162 - Centrum pokročilých materiálů a technologií pro ochranu a zvýšení bezpečnosti (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000177 - Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000202 - Pokročilé senzory a metody zpracování senzorových dat (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000232 - Výzkumné centrum speciálních rotačních strojů (2014-2019, TA0/TE)
ProjektTE02000236 - Centrum kompetence pro energetické využití odpadů (2014-2018, TA0/TE)