• česky
  • english

KZ - Zpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti (1997-2004)

Údaje o programu
Kód programuKZ
Typ programuP - Program
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Název programu českyZpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti
Cíle programu českyPostupné zpřístupnění knihovních fondů na bázi moderních informačních technologií, zachování klasických dokumentů budoucím generacím uživatelů a vytváření komplexní informační společnosti.
Rok zahájení1997
Rok ukončení2004
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020002 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK001 - Optimalizace archivace a zpřístupnění digitálních dat. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK002 - Zpřístupnění fondů velkých českých knihoven: Národní knihovna České republiky (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK003 - Zpřístupnění fondů velkých českých knihoven: Moravská zemská knihovna v Brně (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK004 - Pokračování retrokonverze katalogů SVK v Olomouci do elektronické podoby s využitím Internetu. Subsystém národního programu retrokonverze. (2000-2003, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK005 - Registrace, ochrana a zpřístupnění domácích elektronických zdrojů v síti Internet. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK006 - Optimalizace hybridní technologie reformátování ohrožených knihovních fondů. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK008 - Restaurování iluminovaných rukopisů. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK009 - Digitalizace nejvzácnějších rukopisů z fondů Moravské zemské knihovny v Brně (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK010 - Zavedení automatizovaného zpracování článkové bibliografie v systému T - Series. (2000-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK011 - Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (2000-2004, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK012 - Digitalizace sbírky skleněných stereodiapozitivů ve fondu knihovny Technického muzea v Brně (2000-2004, MK0/KZ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020012 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK001 - Retrospektivní regionální bibliografie okresu Karviná: automatizované zpracování a vystavení databáze v síti Internet. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK002 - Zpřístupňování fondů knihovny Národního technického muzea formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK003 - Jednotná informační brána pro hybridní knihovny. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK004 - Vytvoření centrální databáze knihovních fondů Moravského zemského muzea a její zpřístupnění odborné veřejnosti na Internetu. (2001-2003, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK005 - Rozvoj regionálních databází na základě retrospektivní konverze článkové bibliografie. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK006 - Vývoj ochranných obalů pro ohrožený a vzácný knihovní fond. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK007 - Zpřístupnění regionálních dokumentů Státní vědecké knihovny v Hradci Králové prostřednictvím elektronické databáze bibliografických záznamů a Internetu. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK008 - Česká výkladová terminologická databáze z oblasti knihovnictví a informačních věd. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK009 - Postupná retrospektivní konverze katalogu fondu starých tisků Moravské zemské knihovny v Brně do digitální podoby ve formátu UNIMARC. (2001-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ01P02OUK010 - Knižní fondy - mikroklima a způsoby jeho ovlivňování v depozitářích. (2001-2002, MK0/KZ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020022 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)
Další projekty
ProjektGK97G03UKK001 - Česká divadelní encyklopedie I., divadlo (1997-1999, MK0/KZ)
ProjektGK97G03UKK002 - Česká divadelní encyklopedie II., tanec, balet, pantomima (1997-2000, MK0/KZ)
ProjektKZ00P02OLK007 - Informační potřeby obyvatel žijících v sídlech střední a malé velikosti (venkovská sídla a malá města) a možnosti jejich zajištění prostřednictvím sítě veřejných knihoven. (2000-2000, MK0/KZ)
ProjektKZ97PO1OMG018 - Inventarizace lišejníků a vyhodnocení stavu lišejníkové flory v údolích horních toků řek Bělé, Zdobnice a Divoké Orlice v oblasti Orlických hor. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG005 - Dokumentace zbraní českých puškařů ve sbírkách Východočeského muzea v Pardubicích-vědecký katalog. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG028 - Palné zbraně ze sbírky Národního muzea. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG030 - Německé a rakouské malířství 19.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG035 - Václav Boštík, Michal Ranný - dílo v galerijních sbírkách (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG050 - Studie o germánských sídlištích starší doby římské na Moravě. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG051 - Římské bronzové nádoby z Čech. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG053 - Technická památka parní těžní stroj a strojovna dolu Anna na Březových Horách - zpracování dokumentace a násled. záchrana a prezentace těchto památek veřejnost (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P01OMG054 - Terénní výzkum lidového betlémářství na Příbramsku-rodinné a církevní betlémy-fotodokumentace,videodokumentace,publik. činnost a příp.prezentace na veřejnosti (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P010MG116 - Prodromus pražské květeny. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P02OPP002 - Podrobná mapa archeologických dokumentačních bodů na území Pražské památkové rezervace v měřítku 1:1000 - aktualizace a publikace textové části. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P02OPP010 - Prostorová identifikace archeologických památek v prostoru Hruboskalska, okr.Semily-úsek "Čertova ruka" a "Maják" (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P03OPP011 - Specifika urbanistického a architektonického uspořádání židovských čtvrtí. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P03OPP012 - Průzkum vlastností českých vápen (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P03OPP016 - Typologie monoblokových obytných staveb českých tvrzí. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P03OPP019 - Bastionová pevnost Olomouc - památková dokumentace (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK001 - Kramerius I. Projekt národního programu ochranného mikrofilmování novinových fondů. Společný projekt NK ČR Praha, MZK Brno, SVK Plzeň a SVK Olomouc. (1997-1999, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK002 - Digitalizace mikromédií. (1997-1999, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK003 - Zpřístupnění a archivace vzácných dokumentů s využitím digitální technologie (1997-1998, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK004 - Retrospektivní konverze živého fondu. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK006 - Zpřístupnění záznamů české knižní produkce prostřednictvím Internetu a CD-ROM (1997-2000, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK007 - Retrokon GK MZK. Retrokonverze dat generálního katalogu Moravské zemské knihovny v Brně. (1997-2000, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK008 - PROBASES UN. Zpřístupnění databází uživatelům na CD-ROM serveru. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK009 - Vytvoření databázového CD-ROM serveru (1997-1998, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK010 - Zpřístupnění modulu Veřejný katalog uživatelům Státní vědecké knihovny v Plzni. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK011 - Přenos dat ATM technologií. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK012 - Digitalizace knihovních fondů, knihovních katalogů, retrokonverze generálního katalogu, tvorba souborných katalogů, rozšiřování automatizovaných knihovních sítí (1997-2002, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK013 - Zpřístupnění informací o knižních fondech Městské knihovny v Praze prostřednictvím WWW služby Internetu. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P04UKK014 - Digitalizace katalogů zámeckých knihoven v ČR. (1997-1997, MK0/KZ)
ProjektKZ97P05UKK001 - Zlepšení kvality mikroklimatu úložných prostor Klementina pro vzácné knihovní sbírky Národní knihovny ČR-pilotní projekt možností úprav v historických budovách (1997-1999, MK0/KZ)
ProjektKZ97P06UKK002 - Tvorba databází regionálních informací podle vzorů západních knihoven. (1997-1998, MK0/KZ)
ProjektKZ97P06UKK003 - SVK v Ostravě - centrum regionálního informačního systému (1997-1999, MK0/KZ)
ProjektKZ97P06UKK004 - Databáze odborné literatury k nemovitým kulturním památkám na jižní Moravě (1997-2001, MK0/KZ)
ProjektKZ98P02UKK003 - CASLIN-Souborný katalog ČR.Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR. (1998-2000, MK0/KZ)