• česky
  • english

DD - Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize (2006-2011)

Údaje o programu
Kód programuDD
Typ programuP - Program
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Název programu českyVědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize
Cíle programu českyCílem programu je: a) získat a zhodnotit nové poznatky o vývoji a recepci českého hudebního, divadelního, výtvarného umění a literatury a tyto aplikovat v odborném i všeobecném vzdělávání, dále v praxi státní správy včetně podpory nekomerční kulturní produkce a vytváření kulturní politiky státu, b) získat a zhodnotit nové poznatky z oblasti rozvoje audiovizuální tvorby a médií a tyto aplikovat při formování státní mediální politiky, koncepce rozvoje audiovizuálního průmyslu, v rámci odborného vzdělávání v oborech a pro účely osvěty.
Rok zahájení2006
Rok ukončení2011
Datum schválení vládou16.3.2005
Číslo usnesení vlády312
Notifikace programu Evropskou komisíP - Program podléhá notifikaci (oznámení) Evropské komisi
Číslo notifikaceXS/90/2005
Datum notifikace22.4.2005
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK001 - Eliáš Dollhopf (1703-1773) - barokní malíř západních Čech (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK002 - Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK003 - Zpracování korespondence Františka Langera a její ediční příprava; bibliografie a vydání vzpomínek na F.L. (2006-2008, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK004 - Teoretická knihovna III (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK005 - Český hudební slovník osob a institucí. Hudební interpreti. (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK006 - Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy (2006-2011, MK0/DD)
ProjektDD06P03OUK007 - Příprava vybraných památek české kantorské hudby pro pramenné vydání (2006-2011, MK0/DD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)
ProjektDD07P03OUK001 - České umění 80.-90. let - reflexe a dokumentace (2007-2011, MK0/DD)
ProjektDD07P03OUK002 - Česká divadelní encyklopedie - Biografický slovník: Činoherní divadlo realizované v české řeči (1862-1918) (2007-2011, MK0/DD)
ProjektDD07P03OUK003 - Marketingový potenciál českého operního publika (2007-2011, MK0/DD)
ProjektDD07P03OUK004 - Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007-2011, MK0/DD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200800003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)
ProjektDD08P03OMA001 - Dokumentární filmová tvorba dr. Jiřího Bauma (2008-2010, MK0/DD)