• česky
  • english

DB - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví (2006-2011)

Údaje o programu
Kód programuDB
Typ programuP - Program
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Název programu českyVýzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví
Cíle programu českyCílem programu je: a) získat a zhodnotit nové poznatky; tyto pak aplikovat při identifikaci, zachování, ochraně a prezentaci stávajícího i potenciálního památkového fondu a věcí a jejich souborů, které nejsou z nejrůznějších důvodů předmětem památkové ochrany, ale jsou zahrnovány mezi kulturně-historické hodnoty prostředí, b) identifikovat, dokumentovat a zhodnotit prameny dosud existujících jevů tradiční lidové kultury a získané poznatky a informace využít k jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci tradiční lidové kultury a jejich hodnot v České republice i v zahraničí.
Rok zahájení2006
Rok ukončení2011
Datum schválení vládou16.3.2005
Číslo usnesení vlády312
Notifikace programu Evropskou komisíP - Program podléhá notifikaci (oznámení) Evropské komisi
Číslo notifikaceXS/90/2005
Datum notifikace22.4.2005
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600001 - Veřejná soutěž (MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP001 - Odborné zhodnocení a komplexní dokumentace vybraných lokalit České republiky a koordinace koncepčních prací pro jejich nominaci na Seznam světového dědictví (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP002 - Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP003 - Hrady, hrádky a tvrze okresu Pardubice (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP004 - České hrady - záchrana pramenů (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP005 - Studium možností dodatečného zpevnění umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP006 - Braškov - nové naleziště starého acheuléenu ve středních Čechách (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP007 - Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum. (2006-2009, MK0/DB)
ProjektDB06P01OPP008 - Pravěká a časně historická hradiska na Moravě III (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01RNK001 - Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku - identifikace, dokumentace, prezentace (2006-2011, MK0/DB)
ProjektDB06P01RNK002 - Výroční obyčeje jako součást společenského života obyvatelstva východních Čech (současný stav v návaznosti na tradici a možné perpektivy) (2006-2008, MK0/DB)
ProjektDB06P01RNK003 - Plzeňský kraj - identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území regionu (2006-2008, MK0/DB)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700001 - Veřejná soutěž (MK0/DB)
ProjektDB07P01RNK001 - Lidová plastika a betlémy neprofesionálních tvůrců 20. a 21. století na severovýchodní Moravě a ve Slezsku. Katalog autorů, prací. (2007-2009, MK0/DB)
ProjektDB07P01RNK002 - Encyklopedie českých vesnic IV. a V. (2007-2011, MK0/DB)