• česky
  • english

DA - Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí (1998-2005)

Údaje o programu
Kód programuDA
Typ programuP - Program
PoskytovatelMK0 - Ministerstvo kultury (MK)
Název programu českyVědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí
Cíle programu českyCílem programu je encyklopedicky a literárně zpracovat vývojové trendy českého divadelního, hudebního, výtvarného umění a literární vědy, jež jsou měřítkem mezinárodního srovnání, zpracování a zhodnocení literárně - archivních fondů, kritických edic literárních souborů, hudebních pramenů a spisů literárních děl, historie a teorie divadla a výtvarného umění, zpracování a prezentace poznatků v oblasti literární vědy na CD-ROM a tvorba multimediálních aplikací.
Rok zahájení1998
Rok ukončení2005
Veřejné soutěže a projekty z nich
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020001 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
ProjektDA00P01OLK001 - Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (2000-2004, MK0/DA)
ProjektDA00P01OLK002 - Vyhodnocení díla Františka Langera z pozůstalosti, ediční a redakční příprava Spisů F. Langera (2000-2005, MK0/DA)
ProjektDA00P01OLK003 - Soupis fondu a scénář k expozici spisovatele Jaroslava Foglara (2000-2005, MK0/DA)
ProjektDA00P01OLK004 - Soupis polonic uložených v literárním archivu Památníku národního písemnictví (2000-2003, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU001 - Karáskova galerie - I. část - České umění 19. století. Vědecké zhodnocení a odborná interpretace sběratelského díla básníka a spisovatele Jiřího Karáska ze Lvovic (2000-2001, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU002 - Skupina UB 12. Studium a výzkum činnosti a tvorby výtvarných umělců skupiny UB 12. (2000-2002, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU003 - Moderní česká krásná kniha 1894-1948 (2000-2001, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU004 - Dílo Josefa Drahoňovského jako kulturní poselství československého státu Evropě (2000-2003, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU005 - Česká divadelní encyklopedie III/2 Biografický slovník - Hudební divadlo 19. století (2000-2003, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU007 - Soupis repertoáru opery německého divadla v Olomouci od roku 1800 do roku 1920 (2000-2002, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU008 - Přípravná fáze a zahájení souborného kritického vydání díla Antonína Dvořáka (2000-2004, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU010 - Katalog autonomní artificiální elektroakustické hudby v ČR (2000-2001, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU011 - Hudba v moravských spolcích před rokem 1918 (2000-2004, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU012 - Příprava tematických katalogů historických hudebních sbírek uložených na území Čech a Moravy (2000-2004, MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020011 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK001 - GENIUS SEPULCRALIS. Sepulkrální umění v českých zemích 1780-1830. (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK002 - Barokní paláce v Brně (k dílu stavebních mistrů Alexandra Christiana Oedtla, Mořice Grimma a Františka Benedikta Klíčníka). (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK003 - Česká futuristka Růžená Zátková (1885-1923). (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK004 - Dílo Stanislava Judla. (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK005 - Čechy a recepce rakouského pozdně barokního umění, František Antonín Maulbertsch (1724-1796). (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK006 - Příprava kritické edice vybraných památek české hudby (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK007 - Dvě stě let činnosti Cecilské hudební jednoty v Ústí nad Orlicí 1803-2003. (2001-2001, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK008 - Václav Jan Tomášek (1774 - 1850) - Tematický katalog díla (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK009 - Vinzenz Maschek. Tematický katalog díla (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK010 - Tematický hudební katalog hudebních pramenů bývalého literátského bratrstva v Rokycanech od 2. poloviny XVI. století do 1. třetiny XVII. století (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK011 - Prachatický kancionál (1610), kritická edice. (2001-2003, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK012 - Kritická edice korespondence Josefa Suka. (2001-2001, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK013 - Hudební spolky v Brně a jejich role při utváření "hudebního obrazu" města 1860 - 1918. (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK014 - Český hudební slovník osob a institucí (2001-2005, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK015 - Neoficiální české drama v letech 1948 až 1989 (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK016 - Hudební posluchači v České republice. (2001-2001, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK017 - Česká divadelní encyklopedie III.3a - Biografický slovník - Činoherní divadlo 19. století, realizované v české řeči (1785-1862) (2001-2005, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK018 - Soupis repertoáru a členstva německého divadla v Olomouci v letech 1770-1944 (2001-2005, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK019 - Místopis českého amatérského divadla. (2001-2003, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK020 - Proměny kultury a umění české společnosti na prahu 21. století - lokální a globalizační trendy (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK021 - Soupis osobního fondu Jana Wericha (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK022 - Milý Václave, Milý Františku. Kritická edice vzájemné korespondence F. Hrubína a V. Černého z let 1945 - 1953. (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK023 - Korespondence Boženy Němcové - shromáždění a analýza. (2001-2003, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK024 - Teoretická knihovna. (2001-2003, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK025 - Odborné zpracování knižních, časopiseckých, archivních a dokumentárních sbírek Československého dokumentačního střediska, o.p.s., jejich inventarizační prezentace a zpřístupnění pro vědecký výzkum a všestranné využitíí (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK026 - Česká elektronická knihovna - Česká poesie 19. století (Rozšíření a dokončení) (2001-2004, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK027 - Katolická moderna v zrcadle korespondence. (2001-2002, MK0/DA)
ProjektDA01P01OUK028 - Edice Paprsek - knihovna základní studijní literatury světové a české literární vědy a lingvistiky (s přesahy do estetiky, filosofie, filologie a blízkých oborů) (2001-2004, MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020021 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020031 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020041 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK001 - Analýza vývoje decentralizace rozhodování o kultuře v České republice po roce 1993 se zaměřením na analýzu vlivu reformy veřejné správy na strukturu výdajů veřejných rozpočtů v oblasti kultury (zaměření na oblast místní a regionální kultury) (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK002 - Sepulkrální umění ve středních Čechách (1870-1900) (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK003 - Výzkum a odborné zhodnocení díla architekta Arnošta Wiesnera (1890 - 1971) v letech 1919 - 1939 (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK004 - Ikonografie perspektivy - perspektiva a reprezentace (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK005 - Příspěvek k činnosti pražských architektů a stavebních mistrů na Moravě v 1. polovině 18. století (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK006 - Činnost německých divadelních společností v českých provinciích 19. století (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK007 - Amatérské loutkářské soubory v severní části střední Moravy po roce 1945 do současnosti (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK008 - Místopis - počítačová databáze českého amatérského divadla (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK009 - Česká divadelní encyklopedie - Hudební divadlo 1890 - 1945. Biografická a bibliografická maketa svazku (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK010 - Teoretická knihovna II (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK011 - Neznámé hodnoty (zpracování, soupis a zpřístupnění fondu tzv. "varií" v LA PNP) (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK012 - Kritická edice korespondence Arne Novák a Josef Pekař (2004-2005, MK0/DA)
ProjektDA04P01OUK013 - August Wilhelm Ambros, Pražské hudební kritiky 1841 - 1871. Historicko-kritická edice (2004-2005, MK0/DA)
Další projekty
ProjektDA00P01OLK005 - Pavel Kohout - biografie. Sběr a zmapování archivních pramenů (2000-2000, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU006 - Místopis českého amatérského divadla (2000-2000, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU009 - Heinrich Isaac (cca 1450 - 1517): Missa Presulem ephebeatum, kritická edice (2000-2000, MK0/DA)
ProjektDA00P01OOU013 - Struktura a formy finančních toků v oblasti umění a hodnocení jejich externích hospodářských vlivů na příkladu vybraných mimopražských divadel České republiky (2000-2000, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK001 - Česká divadelní encyklopedie - Biografický slovník činohry I. (Starší české divadlo) (1998-2001, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK002 - Inscenace antických dramatiků na českých scénách (1889-2000) (1998-2000, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK004 - Hudební památky minulosti v jižních Čechách (1998-2000, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK005 - Tematický katalog skladeb Bedřicha Smetany (1998-1999, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK006 - Vítězslav Novák -tématický a bibliografický katalog (1998-1998, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK007 - Tematický katalog Josefa Myslivečka - vokálně instrumentální část (1998-2001, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK008 - Vědecké zpracování a zhodnocení osobního fondu a knihovny Vladimíra Holana (1998-2001, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK009 - Česká elektronická knihovna - Česká poezie 19. století (1998-2000, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK010 - Česká knižnice (1998-2005, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK011 - Databáze osobností českého uměleckého překladu po roce 1945 (1998-2001, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK012 - Zpracování básnické pozůstalosti Ivana Blatného (1998-2000, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK013 - Strukturalistická knihovna (1998-2000, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK014 - Zpracování archivních fondů a starších kritických edic německé literatury v českých zemích a příprava základních příruček od středověku až po rok 1945 (1998-2001, MK0/DA)
ProjektDA98P01UKK015 - Česká literatura - multimediální encyklopedie (1998-1999, MK0/DA)
ProjektDA99P01OLK001 - Thesaurus absconditus. Ediční řada památek staré české literatury. (1999-2003, MK0/DA)
ProjektDA99P01OLK002 - České žánrosloví (1999-2002, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU001 - Postupné zpřístupnění fondů fonoarchivu Českého muzea hudby formou digitalizace zvukových nahrávek a jejich uložení na moderní záznamová media. (1999-2001, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU002 - Zpracovávání sbírky nahrávek v knihovně Libri prohibiti (1999-2001, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU003 - Josef Suk - Z korespondence (1999-1999, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU005 - Tematický katalog skladeb Josefa Suka. (1999-2001, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU006 - Zdeněk Fibich. Tematický katalog. Bibliografie. Přehled života a díla (1999-2000, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU007 - Základní pojmy divadla - encyklopedický slovník. (1999-2002, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU008 - České loutkové divadlo - rukopis odborné obrazové publikace o výtvarném fenoménu české loutky (1999-2000, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU009 - Amatérské loutkářské soubory na severu a severovýchodě Moravy po roce 1945 do současnosti (1999-2001, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU010 - Prozatímní divadlo 1862-1883 (1999-2004, MK0/DA)
ProjektDA99P01OOU011 - České oficiální výtvarné umění let 1948 - 1958 (1999-2001, MK0/DA)
ProjektDA99P02OOU012 - Historie Galerie moderního umění v Roudnici n. L. a její sbírky (1999-1999, MK0/DA)