• česky
  • english

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství

Údaje o organizaci
NázevVeterinární a farmaceutická univerzita Brno / Fakulta veterinárního lékařství
Kód organizační jednotky16170
Název organizační jednotkyFakulta veterinárního lékařství
Nadřízená instituceVeterinární a farmaceutická univerzita Brno
Výzkumná organizace v letech
2008 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2009 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2010 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2011 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2012 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2013 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2014 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Výše podpory ze státního rozpočtu na VaVaI / tis. Kč
PoskytovatelDruh podpory20072008200920102011201220132014201520162017
AV ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR1 1091 5472 0501 9831 639488
GA ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR4 6154 4376 2424 3613 6414 3512 4811 852
MPOProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR01 0171 0173290
MŠMTProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR5 6666 0786 0945 1433 041925482435598728218
MŠMTDofinancování projektů operačních programů ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích8 53430 21221 83111 2183 754
MŠMTVýzkumné záměry16 57818 76318 32111 315
MZeProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR6439823 8644 4484 1213 9173 5341 7601 3101 147
MZProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR1 1041 1937814604689911 253959
(celkem)(celkem)29 71533 00037 35228 72722 46140 22229 31916 5186 6211 875218
Ukončené výzkumné záměry
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMSM 161700001 - Etiologie a patogeneze vybraných infekčních nemocí zvířat (1999-2004, MSM)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMSM 161700002 - Vliv vnějších a vnitřních faktorů na zdraví a užitkovost/výkonnost zvířat (1999-2004, MSM)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMSM6215712403 - Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat (2005-2010, MSM)
Řešené projekty
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníEE2.3.20.0300 - Rozvoj vědeckého týmu a laboratoře pro infekční onemocnění společná člověku a lidoopům (2012-2015, MSM/EE)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníEE2.3.30.0014 - Molekulární biologie jako nástroj integrace biomedicínských disciplín na VFU Brno (2013-2014, MSM/EE)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP502/12/1285 - Apoptotické a neapoptotické funkce kaspáz při formování tvrdých tkání (2012-2014, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGPP502/12/P163 - Hodnocení míry oxidativního stresu a zdravotního stavu u necílových vodních organismů po expozici vybraným pesticidům (2012-2014, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníLD14048 - Studium diverzity a zoonotického potenciálu klíšťaty přenášených protozoárních patogenů ze skupiny Apicomplexa s využitím metod NGS (2014-2017, MSM/LD)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQI101A094 - Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza (2010-2014, MZE/QI)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQI111A166 - Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví (2011-2014, MZE/QI)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQJ1210120 - Program zdravotní kontroly ekonomicky významných infekcí v chovech prasat (2012-2016, MZE/QJ)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQJ1210237 - Prevence závažných infekčních nemocí kaprovitých ryb (2012-2016, MZE/QJ)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníED1.1.00/02.0068 - CEITEC - central european institute of technology (2011-2015, MSM/ED)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNT14579 - Ireverzibilní elektroporace pankreatu (2013-2015, MZ0/NT)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNT14591 - Plazmatické markry aktivace koagulace u pacientů se zavedenou endokardiální elektrodou (2013-2015, MZ0/NT)
Ukončené projekty
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníIAA601680801 - Modulace subpopulací imunocytů transmiterovými systémy ve vývoji obranných mechanismů (2008-2012, AV0/IA)
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQH81069 - Vývoj nových nástrojů pro surveillance trichinelózy prasat a volně žijících zvířat v České republice (2008-2012, MZE/QH)
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQH92277 - Genetická diverzita a její uchování ve vybraných populacích koní v ČR (2009-2011, MZE/QH)
Koordinující příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQI91A238 - Efektivní postupy při řízení stáda dojnic (2009-2013, MZE/QI)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníED4.1.00/04.0156 - Diagnostické, výukové a výzkumné centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz (2011-2013, MSM/ED)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA206/03/1544 - Kokcidie parazitující u skokanů rodu Rana a jejich potenciální vliv na populace obojživelníků (2003-2005, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA206/09/0927 - Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů (2009-2011, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA304/01/0850 - Ontogenetický vývoj buněk imunitního systému a jejich povrchových struktur (2001-2003, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA304/09/0725 - Signální dráhy podílející se na identitě čelistí (2009-2013, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA523/02/1526 - Genetická resistence k infekčním chorobám: využití genomiky ke studiu mechanismů přirozené imunity u koně (2002-2004, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA523/06/1402 - Geny imunitní odpovědi čeledi Equidae: genetická diversita a komparativní genomika (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA523/09/1972 - Komparativní imunogenomika čeledi Equidae (2009-2012, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA523/99/1152 - Studium některých genů imunitní odpovídavosti koně (1999-2001, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/00/P015 - Biologie a patogenita kokcidií r. Sarcocystis z poikilotermních hostitelů (2000-2002, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/00/1122 - Epizootologický význam tularémie a leptospiróz v různých ekologických podmínkách (2000-2002, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/01/0819 - Inhibice replikace viru Maedi-Visna intracelulární imunizací scFv protilátkami (2001-2003, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/02/0674 - Ovlivnění vývojové kompetence oocytů skotu pomocí dvoustupňové kultivace: testace embryonálního vývoje in vitro a in vivo (2002-2004, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/03/1548 - Kokcidie rode Eimeria u hlodavců - charakterizování nového experimentálního modelu pro studium patogenity, hostitelské specifity a vývojových cyklů kokcidií (2003-2005, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/05/0267 - Mechanizmy související s vývojem imunitního systému a jejich modulace (2005-2007, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/06/0264 - Nálevníci rodu Troglodytella: patogeny nebo endosymbionti? Nový přístup k veterinární péči a pochopení trávení u lidoopů (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/06/1501 - Rekombinantní lipoprotein (BmpB) vnější membrány Brachyspira hyodysenteriae a scFv protilátky jako prostředek průkazu asymptomních infekcí prasat (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/06/1640 - Vliv neutralizačních protilátek na virémii a lokalizace neutralizačních epitopů cirkoviru prasat 2 (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/07/1003 - Mikrosporidie jako "emerging pathogens" savců a člověka: hledání původních hostitelů (2007-2009, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/09/0673 - Role malých ORF v patogenezi cirkovirových onemocnění prasat (2009-2012, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/09/1939 - Imunogenomická analýza letní dermatitidy u Starokladrubských koní (2009-2011, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/98/0111 - Využití PCR v diagnostice, epizootologii a epidemiologii toxoplazmózy (1998-2000, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/99/1226 - Cirkulace influenzových virů v animálních populacích a jejich molekulárně biologické studie (1999-2001, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA525/00/0666 - Escherichia coli O157 a další shigatoxigenní sérotypy: identifikace a analýza rizikových faktorů bezpečné produkce potravin na úrovni farmy (2000-2002, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP305/08/P297 - Posouzení přínosu echokontrastního vyšetření v experimentální praxi u potkana a králíka. (2008-2010, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP523/02/D126 - Identifikace diferenciálně exprimovaných genů při aktivaci makrofága koně (2002-2005, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP523/03/P089 - Identifikace a mapování genů jako základ funkčně genomické analýzy přirozené imunitní odpovědi koně (2003-2005, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP524/03/D104 - Monoxenní kokcidie čeledi Eimeriidae u plazů - studium biologie, patogenity a možností terapie v modelových infekcích (2003-2006, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP524/04/P038 - Selekce scFv protilátek proti rekombinantnímu LsaA proteinu bakterie Lawsonia intracellularis (2004-2006, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP524/06/P051 - Selekce rekombinantních protilátek proti typově specifickým epitopům glykoproteinu G herpesvirů koní 1 a 4 (2006-2008, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP524/08/P564 - Postnatální vývoj dentice u osmáka degu (Octodon degu) a hodnocení vlivu složení diety na vznik malokluze (2008-2010, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníIAA600450904 - Kompenzační mechanismy a alternativní signální dráhy u embryonální apoptózy (2009-2011, AV0/IA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníKAN200520703 - Použití ultrazvuku v nanomedicíně (2007-2011, AV0/KA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníLD12001 - Nové možnosti sérologické detekce viru reprodukčního a respiratorního syndomu prasat (2012-2013, MSM/LD)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníME08108 - Prevalence, genotypizace a studium patogeneze porcinních anellovirů (2008-2012, MSM/ME)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQF3218 - Výzkum intenzifikačních prvků ke zvýšení produkce selat na prasnici (2003-2007, MZE/1G)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQH71057 - Monitoring výskytu koi herpesvirózy (KHV) v chovech kapra obecného v ČR a testování vnímavosti vybraných linií kapra ke KHV. (2007-2011, MZE/QH)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQH71284 - Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat (2007-2011, MZE/QH)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníQH92265 - Optimalizace systému chovu a veterinární péče o kriticky ohroženou populaci starokladrubského koně (2009-2011, MZE/QH)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení2B06130 - Využití nově syntetizovaných biomateriálů v kombinaci s kmenovými buňkami v léčbě chorob, které postihují lidské tkáně derivované z mesodermu: chrupavku, kost, vazy a menisky. (2006-2011, MSM/2B)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA102/00/0243 - Ortogonalizace elektrokardiogramu velkých zvířat (2000-2001, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA102/04/0887 - Metody a technické prostředky pro analýzu náhlé kardiovaskulární smrti koní (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA206/08/0640 - Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (2008-2012, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/00/1275 - Mikrobiální deacetylasy N-acetylhexosaminů u zvířecích pathogenů a jejich využití v přípravě oligosacharidů jako potenciálních imunomodulátorů (2000-2002, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/01/0866 - Charakterizace "wasting disease" a imunodeficience vyvolané u kachen ptačím leukosním virem (2001-2003, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/05/0992 - Žaludeční kryptosporidie savců: variabilita a hostitelská specifita (2005-2007, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA524/99/0844 - Úloha sekretů vejcovodu v počátečních stadiích oplození (1999-2001, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGD524/03/H133 - Biologie, fylogeneze a ekologie parazitů na organismální a molekulární úrovni (2003-2007, GA0/GD)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníND6849 - Miniinvazívní osteosyntéza a autogenní chondrocytární transplantace v léčbě poranění růstové ploténky - komplexní experimentální studie (2001-2002, MZ0/ND)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNK7366 - Probiotika a střevní bakteriální translokace při jaterní cirhóze. (2003-2005, MZ0/NK)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNL6514 - Jednoduché nefroprotektivní postupy v profylaxi nefrotoxicity konvenčního amfotericinu B u onkologických pacientů (2001-2003, MZ0/NL)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNR8483 - Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky - experimentální studie (2005-2006, MZ0/NR)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNR9296 - Využití kmenových buněk k léčbě poraněné růstové ploténky na modelu miniaturních prasat - experimentální studie. (2007-2008, MZ0/NR)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníNS10239 - Radiofrekvenční ablace pankreatu (2009-2011, MZ0/NS)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníQH71156 - Charakteristika vnitřního prostřední masných plemen skotu. (2007-2009, MZE/QH)
Účastník - organizační jednotkaFR-TI1/200 - *Vývoj preparátu s obsahem anti-sense oligonukleotidů v nanopartikulích pro lokální léčbu herpesvirových infekcí způsobených viry HSV-1 a HSV-2 (2009-2013, MPO/FR)
Účastník - organizační jednotkaNR9284 - Terlipresin v léčbě septického šoku rezistentního na katecholaminy (2007-2010, MZ0/NS)