• česky
  • english

Univerzita Karlova v Praze / Právnická fakulta

Údaje o organizaci
NázevUniverzita Karlova v Praze / Právnická fakulta
Kód organizační jednotky11220
Název organizační jednotkyPrávnická fakulta
Nadřízená instituceUniverzita Karlova v Praze
Výzkumná organizace uznaná pro poskytnutí účelové podpory v letech
2008 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2009 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Výzkumná organizace dle zákona 130/2002 Sb., §2, odst. 2, písm. d) v letech
2010 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2011 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2012 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2013 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2014 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2015 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
2016 s poskytovatelemMSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
Výše podpory ze státního rozpočtu na VaVaI / tis. Kč
PoskytovatelDruh podpory200720082009201020112012201320142015201620172018
AV ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR832967722906586
GA ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR2 1542 0581 2833 3163 0932 4781 7231 5881 3293 0023 2202 331
MKProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR2 5122 2922 3422 342
MŠMTProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR2323
MŠMTDofinancování mezinárodních projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací505010014256
MŠMTVýzkumné záměry5 6605 7526 4483 8021 911
MVProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR430450530490
MZVProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR437
TA ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR8633159
(celkem)(celkem)9 0769 2279 0068 1585 0695 1264 0654 0163 8043 3033 2762 331
Ukončené výzkumné záměry
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMSM0021620804 - Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. Tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy (2005-2011, MSM)
Účastník - organizační jednotkaMSM 112200001 - Sbližování českého a evropského práva (1999-2001, MSM)
Účastník - organizační jednotkaMSM 112200002 - Rekodifikace soukromého práva a civilního procesu (1999-2001, MSM)
Účastník - organizační jednotkaMSM 112200003 - Rekodifikace hmotného trestního práva a trestního procesu (1999-2001, MSM)
Účastník - organizační jednotkaMSM 112200004 - Ústavnost, lidská práva a reformy veřejné moci (1999-2004, MSM)
Řešené projekty
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP408/12/1316 - České zdravotnické právo v evropském kontextu: strukturální analýza a perspektivy (2012-2016, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP410/11/1944 - Zápisy ze schůzí československé exilové vlády v Londýně 1943-1945 (2011-2017, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA13-33780S - Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních vztazích (2013-2017, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA15-23606S - Vybrané otázky vyplývající z transpozice a provádění směrnice 2004/38/ES (2015-2017, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA16-22016S - Právní jednání a odpovědnost právnických osob (2016-2018, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníTB050MZV012 - Ochrana investorů a úprava urovnání sporů mezi investory a státem (ISDS) v rámci Transatlantického obchodního a investičního partnerství (TTIP) (2016-2016, TA0/TB)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení7AMB15AT008 - Uznávání tradičních a nových menšin ve světle vnitrostátních a mezinárodních závazků (2015-2016, MSM/7A)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení7AMB16AT013 - Zneužití v právu (2016-2017, MSM/7A)
Ukončené projekty
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníDF12P01OVV013 - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj (2012-2015, MK0/DF)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP408/10/1599 - Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě (2010-2012, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP408/10/1632 - Prevence v soukromém právu: Preventivní odpovědnost v právu deliktním (2010-2010, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP408/10/1938 - Občané třetích států a jejich problémy v systémech českého sociálním pojištění a pobytového práva (2010-2012, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGAP408/12/1255 - Klíčové pojmy ústavní teorie v čase paradigmatických změn (2012-2014, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA404/09/0813 - Práva městská Království českého (2009-2011, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/05/0822 - Aktuální otázky tvorby práva v relaci k členství České republiky v Evropské unii (2005-2007, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/06/0039 - Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918-1939) a jejich místo ve střední Evropě (2006-2008, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/08/1260 - Bibliografie římského trestního práva (2008-2010, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/08/1287 - Právní úprava kulturních konfliktů a jejich řešení v evropském migračním prostoru (2008-2010, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/09/1092 - Právní formy perzekuce v letech 1939-1960 - srovnávací aspekty (2009-2011, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/96/0696 - Mezinárodní ekonomické právo: jeho subjekty, prameny, odpovědnost a sankce (1996-1998, GA0/GA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGPP408/11/P366 - Parlamentní forma vlády v ČR a možnosti její racionalizace (2011-2015, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGPP408/12/P617 - Jaderná renesance a nové atomové právo v České republice (2012-2014, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP407/04/P240 - Prosazování ekologicko-právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity a jeho perspektivy (2004-2006, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníGP407/09/P028 - Analýza principu delegace a subsidiarity ve vztahu pracovního práva k právu občanskému (2009-2011, GA0/GP)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníIAA701020902 - Vynucování evropského práva ve dvanácti nových členských státech: Řízení o předběžné otázce a řízení o porušení smlouvy 2004-2010 (2009-2012, AV0/IA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníIAA712470701 - Mezinárodní humanitární právo (2007-2009, AV0/IA)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníKJB701020601 - Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti (2006-2008, AV0/KJ)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníKJB701020701 - Spory vzniklé z pracovněprávních vztahů s mezinárodním prvkem (2007-2009, AV0/KJ)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníMEB100911 - Právní aspekty energetických trhů ve sjednocené Evropě z pohledu starých a nových členských států (2009-2010, MSM/ME)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníRB 5/1/98 - Ústavněprávní souvislosti vstupu ER do EU (1998-1999, MZV/RB)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníRB 5/2/98 - Ústavněprávní souvislosti vstupu ER do EU (1998-1999, MZV/RB)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníRB 6/1/98 - Systém vnitrostátních opatoení k implementaci závazků v rámci kontrolních mechanizmů v oblasti lidských práv (1998-1999, MZV/RB)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníRB10060/97 - Posouzení smyslu neutrality v Evropě - poíklad Rakouska (1997-1998, MZV/RB)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníRM 05/01/10 - Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátní projednávání (2010-2010, MZV/RM)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníRM 06/01/10 - Vybrané problémy sjednávání mezinárodních smluv a jejich vnitrostátních projednávání (2010-2010, MZV/RM)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešeníTB030MZV004 - Poválečné úpravy "pracovních povinností" v ČSR (2014-2015, TA0/TB)
Příjemce / Organizační jednotka garantující řešení7AMB12SK010 - Národnostní menšiny v Československu po roce 1945 (právní a historické souvislosti) (2012-2013, MSM/7A)
Příjemce / Další organizační jednotkaVD20072010B13 - Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky (2007-2010, MV0/VD)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA402/07/1300 - Modelování parametrů CSR jako faktor konkurenceschopnosti firem (2007-2007, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA407/09/0760 - Mezinárodněprávní ochrana investic a její dopad v České republice (2009-2011, GA0/GA)
Další účastník projektu / Organizační jednotka garantující řešeníGA409/05/2380 - Československá zahraniční politika v letech 2. světové války 1939-1945 (2005-2007, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA402/04/0292 - Etický a sociální audit - nástroj zkvalitnění řízení (2004-2005, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA404/00/1721 - Vladislavské zřízení a počátky ústavního zřízení v českých zemích, 1500-1619 (2000-2001, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/00/1692 - Vývoj práva v Československu v letech 1945 - 1989 (2000-2002, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/00/1705 - Trestněprávní problematika ochrany životního prostředí (2000-2001, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/01/1183 - Ústavní řešení mimořádných situací a bezpečnosti v období evropské integrace (2001-2003, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/01/1421 - Ochrana životního prostředí v mezinárodním právu (2001-2002, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/03/0486 - Srovnávací výzkum systémů veřejné správy ve vybraných evropských státech a problémů demokratické transformace a modernizace veřejné správy (2003-2004, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/03/0527 - Vývoj české ústavnosti v letech 1627-1918 (2003-2005, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/08/1053 - Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní) (2008-2012, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGA407/97/1246 - Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy (1997-1999, GA0/GA)
Účastník - organizační jednotkaGP407/03/P046 - Právní a faktické postavení národnostních menšin v českých zemích v letech 1948-1970 (2003-2005, GA0/GP)
Účastník - organizační jednotkaLI002007 - Informační systém pro výzkum Evropské unie - databáze KnowEurope (2000-2003, MSM/LI)
Účastník - organizační jednotkaLI01033 - Databáze Celex - základní informační zdroj o právu EU (2001-2003, MSM/LI)
Účastník - organizační jednotkaRB04060/96 - NATO jako pilíř evropské a světové politiky (1996-1996, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB08 - Česká republika a OSN (1994-1994, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB08210/96 - Organizovaný zločin (1996-1996, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB16/1/99 - Statut mezinárodního trestního soudu a vnitrostátní zabezpečení závazků vyplývajících z ratifikace Statutu pro Českou republiku (1999-2000, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB19/01/99 - Migrace jako bezpečnostní faktor současnosti (1999-2000, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB2/12/03 - Opatření v souvislosti s implementací Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení do vnitrostátního práva (2003-2004, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB25/1/99 - Vyrovnávání se s nacistickou minulostí Německa jako komponenta vnitřní i zahraniční politiky v SRN a Rakousku (1999-2000, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB36/17/00 - Analýza dvoustranných dohod o ochraně investic uzavřených Českou republikou zejména z hlediska případného řešení sporů (2000-2001, MZV/RB)
Účastník - organizační jednotkaRB7/31/02 - Náhradová jednání Československa s USA, Velkou Británií, Francií, Nizozemím, Belgií, Švýcarskem a Rakouskem v letech 1945-1982 a jejich vztah k majetkoprávním otázkám poválečného období (2002-2003, MZV/RB)