• česky
  • english

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Údaje o organizaci
NázevÚstav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
IČ subjektu68081766
Název subjektuÚstav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.
Zařazení dle právní formyVVI - Veřejná výzkumná instituce
ZeměCZ - Česká republika
Sídlo organizaceBrno Květná 170 60300
Výzkumná organizace v letech
2008 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
2009 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
2010 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
2011 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
2012 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
2013 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
2014 s poskytovatelemAV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Výše podpory ze státního rozpočtu na VaVaI / tis. Kč
PoskytovatelDruh podpory200720082009201020112012201320142015201620172018
AV ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR8 9458 9895 6412 7681 154597590
AV ČRVýzkumné záměry24 60026 88329 10513 9897 339
AV ČRPodpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5 65612 59718 45921 80920 433
GA ČRProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR5 75811 61210 57313 69220 63227 62625 53624 26219 48914 4959 5994 408
MŠMTProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR3 6934 1894 2424 3822 819530699568
MŠMTDofinancování projektů operačních programů ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích12 96910 97010 9692 146
MZeProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR442667549527519
MŽPProjekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporované z veřejných rozpočtů ČR2 8822 0452 8432 448
(celkem)(celkem)46 32054 38552 95343 46245 06059 65158 90556 19422 33415 0639 5994 408
Ukončené výzkumné záměry
PříjemceAV0Z60930519 - Biodiverzita a ekologie obratlovců: Strategie ochrany a využívání přírodních populací (2005-2011, AV0)
PříjemceAV0Z6093917 - Výzkum rozmanitosti forem organizace a funkcí volně žijících obratlovců a jeho využití pro strategii ochrany a setrvalého využívání přírodních zdrojů (1999-2004, AV0)
Řešené projekty
PříjemceEE2.3.20.0303 - NextGenProject: Technologie nové generace v evoluční genetice (2012-2015, MSM/EE)
PříjemceEE2.3.35.0026 - Věda všemi smysly (2012-2014, MSM/EE)
PříjemceGAP505/10/1871 - Toll-like receptory u pěvců: popis, polymorfismus a evoluční důsledky alelické variability (2010-2014, GA0/GA)
PříjemceGAP505/11/1768 - Nepůvodní hlaváčovité ryby: využití volné niky nebo ohrožení středoevropské ichtyofauny? (2011-2015, GA0/GA)
PříjemceGAP505/12/2569 - Role parazitů v procesu invaze ponto-kaspických hlaváčů v systému uměle propojených evropských řek (2012-2014, GA0/GA)
PříjemceGAP506/10/0983 - Srovnávací fylogeografie jihovýchodní Afriky (region Zambezi) na modelu drobných savců (2010-2014, GA0/GA)
PříjemceGAP506/11/0112 - Evoluce rychlé senescence a její vliv na ostatní složky životní strategie (2011-2015, GA0/GA)
PříjemceGAP506/12/1064 - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu (2012-2015, GA0/GA)
PříjemceGAP506/12/2404 - Hostitelsko-parazitická interakce jako extrémní forma konfliktu rodič-potomek (2012-2016, GA0/GA)
PříjemceGAP506/12/2472 - Post-kopulační pohlavní výběr a biologie spermie: vnitropopulační a mezidruhové procesy u pěvců (2012-2016, GA0/GA)
PříjemceGA13-05872S - Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variability (2013-2017, GA0/GA)
PříjemceGA13-06451S - Linking events through the annual cycle: the importance of carry-over effects for the ecology of migratory birds (2013-2017, GA0/GA)
PříjemceGA14-35009S - Rekombinační schopnost virů k prolomení druhové bariéry a obranných mechanismů hostitele: myší cytomegalovirus v hybridní zóně myší domácích. (2014-2016, GA0/GA)
PříjemceGPP505/11/P646 - Adaptivní koexistence rozdílných životních strategií u ryb rodu Nothobranchius (2011-2015, GA0/GP)
PříjemceLH14045 - Evoluce pohlavních ornamentů a jejich informačního významu: srovnávací studie v populacích s divergentními signálními znaky a preferencemi (2014-2016, MSM/LH)
Další účastník projektuGAP505/11/1617 - Funkční determinanty geografických gradientů v diverzitě ptáků subsaharské Afriky (2011-2015, GA0/GA)
Další účastník projektuGAP505/12/0375 - Evolučně-imunitní a ekologické aspekty parazitace u hybridních a polyploidních kaprovitých ryb (2012-2016, GA0/GA)
Další účastník projektuGAP506/11/1792 - Populační struktura, disperze a explorační chování v zóně sekundárního kontaktu myší domácích (2011-2014, GA0/GA)
Další účastník projektuGA13-12580S - Studium mechanismů umožňujících koexistenci sexuálních a klonální populací na modelu evropských sekavců (2013-2017, GA0/GA)
Další účastník projektuGBP505/12/G112 - ECIP - Evropské centrum ichtyoparazitologie (2012-2018, GA0/GB)
Ukončené projekty
Koordinující příjemceIAA600930608 - Role MHC v sexuální selekci - observační a experimentální studie u tří modelových druhů obratlovců (2006-2008, AV0/IA)
Koordinující příjemceIAA600930611 - (Re)emergentní virové nákazy přenosné komáry (2006-2008, AV0/IA)
Koordinující příjemceIAA6093403 - Evoluční předpoklady hnízdního parasitismu u kachen (2004-2008, AV0/IA)
Koordinující příjemceIAA6093404 - Druhová diversita a ekologie vybraných skupin obratlovců západní Afriky (2004-2008, AV0/IA)
Koordinující příjemceKJB600930613 - Diverzita kultivovatelných mikroorganizmů v klíšťatech, vektorech patogenů obratlovců (2006-2008, AV0/KJ)
Koordinující příjemceKJB600930802 - Hořavka duhová - ohrožený nebo nepůvodní druh středoevropské ichtyofauny? (2008-2010, AV0/KJ)
Koordinující příjemceQH72075 - Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů (2007-2011, MZE/QH)
PříjemceGAP506/10/2170 - Úloha interakcí predátor-kořist v koadaptaci termální biologie (2010-2013, GA0/GA)
PříjemceGA206/00/D046 - Teplotní biologie čolků Triturus cristatus superspecies (Amphibia: Salamandridae) (2000-2003, GA0/GA)
PříjemceGA206/00/P046 - Reakce hostitelského druhu vůči modelu vejce kukačky obecné ve vztahu k variabilitě zbarvení jeho vajec (2000-2002, GA0/GA)
PříjemceGA206/00/1204 - Ekofyziologie borrelií přenosných klíšťaty (2000-2002, GA0/GA)
PříjemceGA206/00/1234 - Studium vybraných skupin hematofágních dipter jako potenciálních nositelů spirochet, včetně patogenních druhů (2000-2002, GA0/GA)
PříjemceGA206/01/0562 - Evoluční genetika a ochrana dvou druhů savců endemických v západních Karpatech: kamzíka horského tatranského a hrabošíka tatranského (2001-2003, GA0/GA)
PříjemceGA206/01/0586 - Výskyt a biologický význam hermafroditizmu u parmy obecné, Barbus barbus (2001-2002, GA0/GA)
PříjemceGA206/01/0695 - Proč jsou druhy separovány? Bariéry toku genů mezi druhy komplexu čolků Triturus cristatus superspecies (2001-2003, GA0/GA)
PříjemceGA206/01/1555 - Výběr úkrytů a přeletová aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) v oblasti Moravského krasu (2001-2003, GA0/GA)
PříjemceGA206/03/Z022 - Vliv extrémních povodní na rybí společenstva vodních toků (2003-2003, GA0/GA)
PříjemceGA206/03/0726 - Ekologie emergentních mikroorganismů přenosných hematofágními členovci (2003-2005, GA0/GA)
PříjemceGA206/03/0757 - Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v různých biotopech neinvazní genetickou metodou (2003-2005, GA0/GA)
PříjemceGA206/05/2159 - Genetická, populační a reprodukční variabilita invazní ryby, Carassius "gibelio" s alternujícím bisexuálně/asexuálním rozmnožováním ve střední Evropě (2005-2007, GA0/GA)
PříjemceGA206/06/0851 - Mimopárové paternity a síla sexuální selekce u sociálně monogamního pěvce (2006-2008, GA0/GA)
PříjemceGA206/06/0953 - Fenotypová plasticita termálně fyziologických znaků u čolků (2006-2008, GA0/GA)
PříjemceGA206/06/0955 - Genetika (2006-2008, GA0/GA)
PříjemceGA206/08/0640 - Immunogenetické studium hybridní zóny myší domácích (2008-2012, GA0/GA)
PříjemceGA206/09/0589 - Diachronní změny geometrických parametrů průřezů dlouhých kostí u lidských populací pravěku střední Evropy: biomechanická analýza. (2009-2011, GA0/GA)
PříjemceGA206/09/0815 - Demografie, metapopulační dynamika a ekologie ryb rodu Nothobranchius v Mozambiku (2009-2012, GA0/GA)
PříjemceGA206/09/1163 - Personality, reprodukční strategie samců a role samic v pohlavním výběru: studie modelových druhů ryb (2009-2013, GA0/GA)
PříjemceGA206/97/0168 - Evoluce hnízdního parasitismu kukačky obecné (Cuculus Canorus) (1997-1999, GA0/GA)
PříjemceGA206/97/0172 - Potravní ekologie býložravých druhů lovné zvěře v ekosystémech horského lesa (1997-1999, GA0/GA)
PříjemceGA206/98/0115 - Biologie speciace čolků rodu triturus (1998-2000, GA0/GA)
PříjemceGA206/99/D053 - Potravní podmínky velkých býložravců v prostředí lesních ekosystémů (1999-2002, GA0/GA)
PříjemceGA310/03/Z033 - Sérologický přehled středočeské populace po povodni na protilátky k virům přenosným komáry (2003-2003, GA0/GA)
PříjemceGA524/06/0687 - Význam lišky obecné v různých typech ekosystémů střední Evropy (2006-2008, GA0/GA)
PříjemceGA524/09/1569 - Genetická struktura populací jelena siky v České republice (2009-2012, GA0/GA)
PříjemceGCP502/11/J070 - Biogeografie a evoluční historie dvou RNA virů v Africe (2011-2013, GA0/GC)
PříjemceGP206/01/D018 - Srovnání pohybové aktivity lidských populací pozdního eneolitu podle morfologie průřezu diafýz: biomechanické a morfometrické metody (2001-2004, GA0/GP)
PříjemceGP206/02/P068 - Poměr pohlaví u hrabošů - mohou matky manipulovat pohlaví svých potomků? (2002-2004, GA0/GP)
PříjemceGP206/03/P134 - Potravní strategie velkých býložravců na rozhraní lesního prostředí a zemědělsky využívané krajiny (2003-2005, GA0/GP)
PříjemceGP206/06/P152 - Reprodukčně izolační mechanismy u ryb rodu Nothobranchius (Aplocheilidae) (2006-2008, GA0/GP)
PříjemceGP206/06/P302 - Genetická struktura populací tetřívka obecného v České republice (2006-2008, GA0/GP)
PříjemceGP206/09/P608 - Revize druhové struktury rodů Gobio a Romanogobio v euroasijském kontextu (2009-2011, GA0/GP)
PříjemceGP206/09/P624 - Genetická diverzita a fylogeografie rodu Scotophilus (2009-2011, GA0/GP)
PříjemceGP521/08/P529 - Ekologický význam set-aside a kulturních zemědělských plodin pro drobné savce agrocenóz (2008-2010, GA0/GP)
PříjemceGP524/05/P291 - Parazitismus a invazní druhy: vliv parazitárního napadení na biologii Neogobius kessleri v původní a nepůvodní oblasti rozšíření (2005-2006, GA0/GP)
PříjemceGP524/09/P620 - Analýza vybraných imunitních a fyziologických parametrů karasa stříbřitého, druhu s různou ploidií a atypickou reprodukční strategií (2009-2011, GA0/GP)
PříjemceIAA600930506 - Behaviorální a genetické studium prezygotických izolačních bariér v hybridní zóně myši domácí (2005-2008, AV0/IA)
PříjemceIAA600930605 - Evoluce antiparasitických strategií vybraných hostitelů vůči hnízdnímu parasitismu (2006-2010, AV0/IA)
PříjemceIAA600930609 - Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě (2006-2009, AV0/IA)
PříjemceIAA600930903 - Podněty, rozpoznávání a reakce v koevolučních závodech ve zbrojení mezi hnízdními parazity a jejich hostiteli (2009-2013, AV0/IA)
PříjemceIAA601410802 - Biologie rypošovitých z mezických tropických oblastí. (2008-2011, AV0/IA)
PříjemceIAA601690901 - Ektoparaziti na ptácích horských biotopů Kostariky: ekologie, biodiverzita a genetika (2009-2011, AV0/IA)
PříjemceIAA6022001 - Vybrané aspekty molekulární ekologie Lymeské borreliózy (2000-2002, AV0/IA)
PříjemceIAA6045005 - Charakteristiky a genetické rozdílnosti populací a druhů "hrouzka" rodu Gobio a Romanogobio - příspěvek k poznání biodiverzity (2000-2003, AV0/IA)
PříjemceIAA6045703 - Interakce chromozomálních ras u savců: mnohalokusový model (1997-1999, AV0/IA)
PříjemceIAA6045902 - Role hybridních zón ve speciaci: genetické mapování hybridní zóny mezi Mus musculus a M. domesticus (1999-2002, AV0/IA)
PříjemceIAA6087704 - Rybí společenstva parmového pásma - základ diverzity ichtyofauny České republiky (1997-2000, AV0/IA)
PříjemceIAA6087801 - Adaptace vejce k hnízdnímu parasitismu a líhnutí mláděte u specialisty - kukačky obecné (C.canorus) a generalisty - vlhovce kravského (M.ater) (1998-2000, AV0/IA)
PříjemceIAA6087804 - Srovnávací morfometrie a systematika nově importovaných druhů ryb do České republiky (1998-2000, AV0/IA)
PříjemceIAA6093104 - Ekologické parametry populací mřenky mramorované (Barbatula barbatula), jako determinanty jejího metazoárního parazitického společenstva (2001-2003, AV0/IA)
PříjemceIAA6093105 - Typy ichtyocenóz a biotická integrita toků v návaznosti na "zdraví" říčních systémů v České republice (2001-2004, AV0/IA)
PříjemceIAA6093201 - Behaviourální a genetické studium komponent fitnes v hybridní zóně savců (2002-2004, AV0/IA)
PříjemceIAA6093203 - Koevoluce mezi kukačkou obecnou (Cuculus canorus) a jejím hostitelem: adaptace mláděte hnízdního parasita (2002-2004, AV0/IA)
PříjemceIAB6093106 - Prostorová a časová distribuce 0+ juvenilních ryb aluviálního říčního systému (2001-2003, AV0/IA)
PříjemceIBS5045111 - Molekulární a další genetické znaky použitelné při ochraně populací ohrožených, vzácných a mizejících druhů ryb v ČR (2001-2005, AV0/IB)
PříjemceIBS6093003 - Optimalizace hospodaření s populacemi velkých savců v ČR (2000-2004, AV0/IB)
PříjemceIBS6093007 - Biologické zásady obnovy přírodního charakteru, funkcí a biodiverzity říčních ekosystémů v podmínkách dolních toků Dyje a Moravy (2000-2003, AV0/IB)
PříjemceKJB6005301 - Co nastane při změně rozmnožovacího systému u taxonů rodu Reynoutria? (2003-2006, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930501 - Vliv reprodukčních strategií na individuální úspěšnost a populační parametry hořavky duhové: behaviorální a genetická studie (2005-2007, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930508 - Evropské populace rákosníka obecného na tahovém rozhraní: vhledy do migrační strategie analýzou sekvencí DNA, stabilních izotopů a zpětných hlášení (2005-2007, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930610 - Fylogeografie a evoluční historie hrabošíka podzemního Microtus subterraneus (2006-2008, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930611 - Hnízdní parazitismus jako alternativní reprodukční strategie vrubozobých : geneticko-endokrinologický přístup (2006-2009, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930615 - Potravní chování, parazitární infekce a schopnost sebemedikace u introdukované populace šimpanzů v Rubondo Island National Park , Tanzánieie (2006-2008, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930701 - Lokusy kvantitativně dědičných znaků (QTL) agresivity samců myší domácích (2007-2009, AV0/KJ)
PříjemceKJB600930804 - Vliv poklesu početnosti vydry říční (Lutra lutra) na genetickou variabilitu populací v České a Slovenské republice (2008-2011, AV0/KJ)
PříjemceKJB601110803 - Variabilita v přerozdělování zdrojů mezi fázemi hnízdního pokusu u kachen (2008-2010, AV0/KJ)
PříjemceLC06073 - Centrum pro výzkum biodiverzity (2006-2011, MSM/LC)
PříjemceLC522 - ICHTYOPARAZITOLOGIE - centrum základního výzkumu (2005-2011, MSM/LC)
PříjemceMEB021130 - Molekulární epidemiologie emergentních nákaz. (2011-2011, MSM/ME)
PříjemceMEB080890 - Gastrointestinální nálevníci a jejich úloha při trávení lidoopů (2008-2009, MSM/ME)
PříjemceMEB090802 - Ochranářská genetika vybraných obratlovců západního Balkánu (2008-2009, MSM/ME)
PříjemceQF3028 - Vývoj nových technologií odchovu hospodářsky významných říčních druhů ryb a raků ohrožených degradací přírodního prostředí. (2003-2007, MZE/QF)
PříjemceQF3029 - Harmonizace s EU v uplatňování principů farmakovigilance v akvakulturních chovech V ČR (2003-2007, MZE/QF)
PříjemceQH71305 - Vývoj nových metod chovu vybraných perspektivních akvakulturních druhů s využitím netradičních technologií (2007-2011, MZE/QH)
PříjemceSM/6/3/05 - Genetická diverzita ohrožených druhů ryb-nezbytný základ efektivní ochrany biodiverzity (2005-2007, MZP/SM)
PříjemceSPII2D1/9/07 - Biologické a ekologické nároky ryb-určující faktory funkčnosti rybích přechodů (2007-2010, MZP/SP)
PříjemceSP/2D4/55/07 - Biodiverzita ryb v oblasti soutoku Moravy a Dyje - podpora a stabilizace populací vzácných a ohrožených druhů (2007-2009, MZP/SP)
Příjemce1QS500450513 - Populační a genetická struktura pstruha obecného a lipana podhorního jako základ úspěšného rybářského obhospodařování lososových vod (2005-2009, AV0/1Q)
Příjemce2B08003 - Změny biodiversity komárů - vektorů patogenních agens, v souvislosti se změnami klimatu. (2008-2011, MSM/2B)
Další účastník projektuGA206/00/0668 - Genetická a populační variabilita dvou modelových skupin ryb s bisexuálně-unisexuálním rozmnožováním: rod Cobitis a rod Carassius (2000-2002, GA0/GA)
Další účastník projektuGA206/04/2003 - Ekologické interakce v populacích drobných hlodavců (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektuGA206/06/0954 - Vnitrodruhová variabilita populací dvou kryptických druhů netopýrů rodu Pipistrellus ve střední Evropě (2006-2008, GA0/GA)
Další účastník projektuGA206/08/1281 - Složky pohlavního výběru monogamního kura koroptve polní (2008-2012, GA0/GA)
Další účastník projektuGA206/09/0927 - Vliv zvýšeného kontaktu s člověkem na diverzitu a ekologii jednobuněčných parazitů afrických lidoopů (2009-2011, GA0/GA)
Další účastník projektuGA206/99/1519 - Obratlovci rozšířené Biosférické rezervace UNESCO Pálava (1999-2001, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/00/1122 - Epizootologický význam tularémie a leptospiróz v různých ekologických podmínkách (2000-2002, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/01/1314 - Multidisciplinární studium larválních stadií (metacestodů) tasemnic, cizopasníků sladkovodních ryb (2001-2003, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/01/1316 - Populační dynamika hraboše polního a nová praktická metoda prognózy jeho početnosti (2001-2003, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/02/0924 - Diverzita parazitů ranných vývojových stádií ryb v podmínkách fragmentovaných habitatů (2002-2004, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/03/0061 - Srovnávací studium drakunkuloidních hlístic, se zvláštním zřetelem k původcům závažných onemocnění ryb (2003-2005, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/04/1115 - Fluktuační asymetrie rybích parazitů: nový přístup ke stanovení environmentálního stresu vodního ekosystému? (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/04/1128 - MHC třída IIB genů evropských kaprovitých ryb: jejich genetická variabilita a evoluce ve vztahu k životní strategii hostitelů a parazitismu (2004-2006, GA0/GA)
Další účastník projektuGA524/06/0264 - Nálevníci rodu Troglodytella: patogeny nebo endosymbionti? Nový přístup k veterinární péči a pochopení trávení u lidoopů (2006-2008, GA0/GA)
Další účastník projektuGD524/05/H536 - Evolučně ekologická analýza biologických systémů: výzkumné centrum DSP (2005-2008, GA0/GD)
Další účastník projektuKSK6005114 - Biodiversita a funkce ekologických soustav (2001-2004, AV0/KS)
Další účastník projektuQF4192 - Metodika hodnocení škod působených zvěří na polních plodinách (2004-2006, MZE/QF)
Další účastník projektuSP/2D4/16/08 - Zjištění chybějících údajů o biologii a ekologii vydry říční: vytvoření modelu vývoje populace (2008-2010, MZP/SP)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaGA206/97/0162 - Obnova ekologického kontinua řeky Moravy (1997-1999, GA0/GA)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaGA206/97/0684 - Revize sekavců rodu Cobitis v ČR a analýza jejich hybridogenetických diploidně polyploidních komplexů (1997-1999, GA0/GA)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaGA206/97/0850 - Vliv imisního zatížení ekosystémů Krušných hor na populace a společenstva ptáků a drobných savců (1997-1999, GA0/GA)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaGA524/98/0940 - Diverzita parazitů jako indikátor enviromentálního stresu (1998-2000, GA0/GA)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaGV523/97/S056 - Populační diversita kapra obecného v České republice. Detailní genetická a reprodukční charakterizace populací (1997-2000, GA0/GV)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaKSK2005601 - Biodiversita a funkce ekologických soustav (1996-2000, AV0/KS)
Účastník - subjekt nebo fyzická osobaKSK2022601 - Parazitární a symbiotické vztahy mezi živými soustavami různých úrovní (1996-2000, AV0/KS)