Tato aplikace je určena pro vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb. Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako provozovatel povinnost podle § 10 nařízení vlády 397/2009 Sb. ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací od 1.1.2010.

23.12.2015 — Jsou zveřejněna data Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014. → www.isvav.cz/h14

6.12.2014 — Přechod na nový databázový server.

Pro vkládání dat do IS VaVaI můžete použít aplikaci Vklap.