Hodnocení výsledků výzkumných organizací: Ukončení smluvního provozu ke dni 31.8.2016

Provoz aplikace pro prezentaci údajů hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 byl v souladu se smlouvou ukončen.


IS VaVaI: Ukončení smluvního provozu ke dni 31.5.2016

Vzhledem k ukončení smluvního vztahu bylo nutno zastavit provoz Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) k 31.5.2016, 24:00. Tento stav nastal po více než desetiletí bezproblémového fungování informačního systému. Uživatelům se velmi omlouváme.

tiskové prohlášení (10.6.2016)


IS VaVaI: The contracted operation has ended on May 31, 2016

The Consortium of the Czech Technical University in Prague and InfoScience Praha is forced to shut down the operations of the Czech Research, Development and Innovation Information System (IS VaVaI) by May 31, 2016, end of the day (CEST). This situation occurs after more than ten years of smooth operations of the information system. We apologize to our users.