Výsledky Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014

Tato aplikace prezentuje Hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2014 realizované podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016).