• česky
  • english

MZE - Ministerstvo zemědělství (MZe)

Údaje o poskytovateli
Identifikační kódMZE
Název českyMinisterstvo zemědělství
Domovská stránka na www českáhttp://www.mze.cz/
Podpora dle CEA
Druh podpory2010201120122013201420152016
Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků1 156 tis. Kč58 101 tis. Kč80 779 tis. Kč283 908 tis. Kč389 952 tis. Kč390 252 tis. Kč391 377 tis. Kč
Zabezpečení veřejných soutěží, hodnocení projektů a výzkumných záměrů2 598 tis. Kč1 788 tis. Kč3 296 tis. Kč332 tis. Kč5 400 tis. Kč1 128 tis. Kč3 000 tis. Kč
Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků200 tis. Kč180 tis. Kč150 tis. Kč300 tis. Kč300 tis. Kč300 tis. Kč300 tis. Kč
Běžící programy
ProgramQJ - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ (2012-2018)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2012MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2013MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2015MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2016MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QJ)
Ukončené programy
ProgramEP - Programy zahájené v r.1996 (1996-1999)
ProgramIE - Granty Interní grantové agentury MZe s počátkem řešení před rokem 1996 (1993-1998)
ProgramQA - Program podnikatelského výzkumu (1996-2002)
ProgramQB - Program nepodnikatelského výzkumu (1996-2002)
ProgramQC - Program I (2000-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMZE2000I - Veřejná soutěž (MZE/QC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2001I - Veřejná soutěž (MZE/QC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2001_1_1 - Veřejná soutěž (MZE/QC)
ProgramQD - Program II (2000-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMZE2000II - Veřejná soutěž (MZE/QD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2001II - Veřejná soutěž (MZE/QD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2001_2_1 - Veřejná soutěž (MZE/QD)
ProgramQE - Program III (2000-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMZE2000III - Veřejná soutěž (MZE/QE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2001III - Veřejná soutěž (MZE/QE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2001_3_1 - Veřejná soutěž (MZE/QE)
ProgramQF - Program výzkumu MZE (2003-2007)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE200400002 - Veřejná soutěž (MZE/QF)
ProgramQG - Výzkumný program Ministerstva zemědělství na léta 2005 - 2009 (2005-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2006MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QG)
ProgramQH - Program výzkumu v agrárním sektoru 2007-2012 (2007-2012)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2007MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2008MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2009MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QH)
ProgramQI - Výzkum v agrárním sektoru (VAK) (2009-2014)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2009MZE02 - Veřejná soutěž (MZE/QI)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2010MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QI)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2011MZE01 - Veřejná soutěž (MZE/QI)
ProgramRE - Ostatní projekty MZe s počátkem řešení před rokem 1996 (1993-1998)
ProgramXA-2002-MZE - Program výzkumu MZe 2003 - 2007 (2003-2007)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE200300001 - Veřejná soutěž (MZE/XA-2002-MZE)
Program1B - Kvalitní a bezpečná výživa (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2004NTP1 - Veřejná soutěž (MZE/1B)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV02 - Veřejná soutěž (MZE/1B)
Program1G - Využití přírodních zdrojů (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2004NTP3 - Veřejná soutěž (MZE/1G)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV03 - Veřejná soutěž (MZE/1G)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV13 - Veřejná soutěž (MZE/1G)
Program1R - Krajina a sídla budoucnosti - 4 (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2004NTP1C - Veřejná soutěž (MZE/1R)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV04 - Veřejná soutěž (MZE/1R)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMZE2005NPV14 - Veřejná soutěž (MZE/1R)
Ukončené výzkumné záměry
Výzkumný záměrMZE-M01-01-01 - Principy vytváření trvale udržitelných a konkurenceschopných systémů hospodaření na půdě (2001-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-01-02 - Studium a využití biodiversity genetických mechanismů a nových metod pro zlepšování biologického potenciálu odrůd a setrvalý rozvoj zemědělství (2001-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-01-03 - Výzkum ekologie, epidemiologie, šíření a metody diagnostiky škodlivých organismů, inovace systémů ochrany rostlin a skladovaných produktů (2001-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-01 - Uchování a využívání genofondů rostlin a biodiverzity v zemědělství (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-02 - Charakterizace genotypů, identifikace významných genů a příprava transgenních materiálů pomocí molekulárních a biochemických technik (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-03 - Ochrana a kvalita půdy, úloha organické hmoty a využití biologického potenciálu půdní mikroflóry (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-04 - Inovace šlechtitelských postupů s využitím molekulárních a buněčných techn k (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-05 - Genetické a fyziologické základy odolnosti polních plodin k biotickým a abiotickým stresům a jejich využití ve šlechtění (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-06 - Metody diagnózy škodlivých karanténních a nekaranténních organismů (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-07 - Systémy ochrany kulturních rostlin proti škodlivým organismům s maximálním využitím biologických metod (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-08 - Výzkum mechanismů a zdrojů rezistence rostlin k chorobám a škůdcům. (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-09 - Postupy posklizňové ochrany zemědělských produktů protiu chgorobám a škůdcům (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-10 - Přeměny a pohyb živin v půdě, jejich příjem a využití rostlinami, systémy výživy rostlin (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-11 - Technologie zpracování a využití hnojivých odpadů a způsoby omezování vlivu znečištěného žiuvotního prostředí na rostlinnou výrobu (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-12 - Nepotravinářská produkce, průmnyslové a energetické rostliny (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-13 - Racionální hospodaření na půdě s využitím principů setrvalého rozvoje rostlinné výroby (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-14 - Vývoj plevelných společenstev - biologie plevelů a jejich regulace (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-15 - Precizní zemědělství (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-16 - Genobanka mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-17 - Uchování a využití dlouhodobých polních pokusů (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M01-99-18 - Ekologicky šetrné a ekonomiky přijatelné obhospodařování travních porostů v ČR před vstupem do EU (1999-2000, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M02-99-01 - Využití a ochrana živočišných genetických zdrojů (program FAO) (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M02-99-02 - Genetika a šlechtění hospodářských zvířat: Kvantitativní, populační a molekulární genetika v uceleném systému šlechtění hospodářských zvířat. (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M02-99-03 - Chovné prostředí pro hospodářská zvířata s ohledem na welfare a životní prostředí (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M02-99-04 - Produkční systémy chovu hospodářských zvířat s ohledem na kvalitu produktů a ochranu životního prostředí (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M03-99-01 - Zdravá zvířata a nekontaminované životní prostředí: prosperující zemědělství, bezpečné potraviny a zdravější lidé (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M04-99-01 - Optimalizace výživy obyvatelstva zvýšením komplexní kvality potravin a uplatnění nových technologii a techniky (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M05-99-01 - Výzkum využití a obnovy technických a technologických systémů pro přírodní, výrobní a ekonomické podmínky českého zemědělství (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M06-99-01 - Pěstování lesa v ekotopech narušených antropogenní činností (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M06-99-02 - Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací včetně využití biotechnologických postupů v lesním hospodářství (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M06-99-03 - Využití biotechnologií v systému prevence a obrany v ochraně lesa před škůdci a chorobami lesních dřevin (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M07-99-01 - Komplexní řešení problémů hospodaření s půdou, vodou a krajinou (1999-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE-M11-00-01 - Vytvoření soustavy modelů pro formování zemědělské politiky (2001-2003, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002070201 - Stabilizace funkcí lesa v biotopech narušených antropogenní činností v měnících se podmínkách prostředí (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002070202 - Šlechtění lesních dřevin a záchrana genových zdrojů cenných a ohrožených populací, včetně využití biotechnologických postupů, metod molekulární biologie a poznatků lesního semenářství v lesním hospodářství (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002070203 - Stabilizace funkcí lesa v antropogeněnarušených a měnících se podmínkách prostředí (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002700601 - Principy vytváření, kalibrace a validace trvale udržitelných a produktivních systémů hospodaření na půdě (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002700602 - Nové poznatky, metody a materiály pro genetické zlepšování biologického potenciálu plodin a využití agro-biodiversity pro setrvalý rozvoj zemědělství (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002700603 - Systémy ochrany rostlin a skladovaných produktů před škodlivými organismy zajišťující zdravotní nezávadnost a kvalitu rostlinných produktů a neohrožující životní prostředí (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002700604 - Udržitelné systémy pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002701401 - Od rostoucího oocytu k produkci embryí in vitro a embryonálním kmenovým buňkám: Vývojové modely a strategie produkce zárodečných, embryonálních a somatických buněk in vitro v kontextu s jejich využitím v programu zachování genetických živočišných zdrojů (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002701402 - Rozvoj oborů welfare technologií, etologie, managementu a ekonomiky chovů hospodářských zvířat s ohledem na environmentální faktory (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002701403 - Rozvoj poznání ve výživě zvířat s cílem zvýšit kvalitu a bezpečnost živočišných produktů (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002701404 - Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002702201 - Bezpečná a zdravá výživa obyvatelstva zajištěná trvale udržitelnou průmyslovou výrobou (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002702202 - Kvalita a bezpečnost potravin v moderní společnosti (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002703101 - Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské technologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství České republiky (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002703102 - Výzkum efektivního využití technologických systémů pro setrvalé hospodaření a využívání přírodních zdrojů ve specifických podmínkách českého zemědělství (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002704901 - Zmírnění nepříznivých přírodních a antropogenních vlivů na půdu a vodu (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002704902 - Integrované systémy ochrany a využití půdy, vody a krajiny v zemědělství a rozvoji venkova (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002716201 - Zdravá zvířata a bezpečné potraviny jako základ pro zdraví lidí (2004-2008, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002716202 - Výzkum chorob zvířat, jejich prevence a ochrana potravního řetězce (2009-2013, MZE)
Výzkumný záměrMZE0002725101 - Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství (2004-2010, MZE)
Výzkumný záměrMZE7507574101 - Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea (2006-2011, MZE)