• česky
  • english

MV0 - Ministerstvo vnitra (MV)

Údaje o poskytovateli
Identifikační kódMV0
Název českyMinisterstvo vnitra
Domovská stránka na www českáhttp://www.mvcr.cz/
Od 1.6.2007 přebírá část agendy za zrušenéMI0 - Ministerstvo informatiky (MI)
Podpora dle CEA
Druh podpory2010201120122013201420152016
Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků30 928 tis. Kč52 893 tis. Kč47 067 tis. Kč43 352 tis. Kč64 364 tis. Kč55 155 tis. Kč60 675 tis. Kč
Běžící programy
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývojiVF - Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 (2010-2016)
ProgramVI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2020 (2015-2020)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02015BV001 - Veřejná soutěž (MV0/VI)
Veřejná soutěž vyhlášená, avšak ještě nevyhodnocenáSMV02017BV002 - Veřejná soutěž (MV0/VI)
Ukončené programy
ProgramRN - Nejzávažnější bezpečnostní rizika (1996-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMV02000RN001 - Veřejná soutěž (MV0/RN)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02001RNLPT - Veřejná soutěž (MV0/RN)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02001RN001 - Veřejná soutěž (MV0/RN)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02002RN001 - Veřejná soutěž (MV0/RN)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV0200420041 - Veřejná soutěž (MV0/RN)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV0200520051 - Veřejná soutěž (MV0/RN)
ProgramUS - Ochrana utajovaných skutečností - resort MV (1999-1999)
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývojiVA - Projekty pro státní správu (2000-2005)
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývojiVD - Program bezpečnostního výzkumu (2006-2010)
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývojiVE - Resortní výzkum a vývoj (2007-2011)
ProgramVG - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015 (2010-2015)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02010BV001 - Veřejná soutěž (MV0/VG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02012BV002 - Veřejná soutěž (MV0/VG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMV02013BV003 - Veřejná soutěž (MV0/VG)
Ukončené výzkumné záměry
Výzkumný záměrMV0K01:0003/1 - Metody a prostředky praktické kriminalistiky (2000-2004, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K02/00001 - Výzkum tuhých produktů hoření polymerních materiálů (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K02/00002 - Výzkum a vývoj zkušebních metod stanovení PTCH materiálů (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K02/00003 - Výzkum nebezpečného působení zplodin hoření materiálů (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0K02:0003/1 - Výzkum charakteristik chování hořlavých látek a materiálů při hoření nebo výbuchu pro potřebu požární bezpečnosti a požárně technických expertíz (2000-2004, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00001 - Teoreticko praktické otázky kriminalistiky (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00002 - Využití kriminologického zkoumání pro trestně právní praxi (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00003 - Sociálně psychologické, pedagogické a sociologické souvislosti zkvalitňování policejního školství (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00004 - Vztah obchodněprávní a trestní odpovědnosti statutárních orgánů obchodních společností (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00005 - Lingvistika na pomoc policejní praxi (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00006 - Využití znalostí psychologie a etiky při zkvalitňování policejní práce (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00007 - Projekt bezpečného bydlení (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0/K04/00008 - Správní trestání cizinců (1999-1999, MV0)
Výzkumný záměrMV0K04:0003/1 - Teoretická identifikace a reflexe společenských potřeb ve vazbě na aktuální problémy policejní praxe. (2000-2003, MV0)
Výzkumný záměrMV0K06:0206/1 - Výzkum a vývoj bezpečnostních hologramů zabezpečovaných v malých sériích pro potřeby státních orgánů %CR (2002-2005, MV0)
Výzkumný záměrMV0K06:0711/2 - Techniky zvyšování úrovně zajištění bezpečnostních hologramů (2007-2011, MV0)
Výzkumný záměrMV0K13:0307/1 - Zdokonalování systému a opatření ochrany obyvatelstva (2003-2005, MV0)
Výzkumný záměrMV04813544501 - Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro rozvoj policejních služeb (2004-2010, MV0)