• česky
  • english

MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Údaje o poskytovateli
Identifikační kódMSM
Název českyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Domovská stránka na www českáhttp://www.msmt.cz/
Podpora dle CEA
Druh podpory2010201120122013201420152016
Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků1 471 941 tis. Kč2 997 338 tis. Kč4 714 043 tis. Kč4 991 750 tis. Kč5 246 252 tis. Kč5 246 253 tis. Kč5 770 879 tis. Kč
Podpora specifického vysokoškolského výzkumu937 603 tis. Kč941 698 tis. Kč1 055 662 tis. Kč1 165 308 tis. Kč1 165 308 tis. Kč1 165 305 tis. Kč1 165 308 tis. Kč
Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast ČR v mezinárodních programech VaVaI173 000 tis. Kč186 036 tis. Kč226 775 tis. Kč223 553 tis. Kč256 835 tis. Kč458 421 tis. Kč184 032 tis. Kč
Podpora mezinárodní spolupráce - poplatky za účast v mezinárodních organizacích VaVaI150 565 tis. Kč165 783 tis. Kč194 234 tis. Kč8 238 tis. Kč442 139 tis. Kč449 344 tis. Kč199 475 tis. Kč
Zabezpečení veřejných soutěží, hodnocení projektů a výzkumných záměrů4 740 tis. Kč5 890 tis. Kč13 050 tis. Kč12 519 tis. Kč4 398 tis. Kč9 158 tis. Kč12 650 tis. Kč
Věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků500 tis. Kč650 tis. Kč500 tis. Kč650 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč900 tis. Kč
Běžící programy
ProgramLD - COST CZ (2011-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2011LD1 - Veřejná soutěž (MSM/LD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LD2 - Veřejná soutěž (MSM/LD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LD3 - Veřejná soutěž (MSM/LD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LD4 - Veřejná soutěž (MSM/LD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LD5 - Veřejná soutěž (MSM/LD)
ProgramLE - EUPRO II (2011-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2011LE1 - Veřejná soutěž (MSM/LE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LE2 - Veřejná soutěž (MSM/LE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LE3 - Veřejná soutěž (MSM/LE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LE4 - Veřejná soutěž (MSM/LE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LE5 - Veřejná soutěž (MSM/LE)
ProgramLF - EUREKA CZ (2011-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2011LF1 - Veřejná soutěž (MSM/LF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LF2 - Veřejná soutěž (MSM/LF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LF3 - Veřejná soutěž (MSM/LF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LF4 - Veřejná soutěž (MSM/LF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LF5 - Veřejná soutěž (MSM/LF)
ProgramLG - INGO II (2011-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2011LG1 - Veřejná soutěž (MSM/LG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LG2 - Veřejná soutěž (MSM/LG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LG3 - Veřejná soutěž (MSM/LG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LG4 - Veřejná soutěž (MSM/LG)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LG5 - Veřejná soutěž (MSM/LG)
ProgramLH - KONTAKT II (2011-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2011LH1 - Veřejná soutěž (MSM/LH)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LH2 - Veřejná soutěž (MSM/LH)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LH3 - Veřejná soutěž (MSM/LH)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LH4 - Veřejná soutěž (MSM/LH)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LH5 - Veřejná soutěž (MSM/LH)
ProgramLJ - GESHER/MOST (2010-2016)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2010LJ1 - Veřejná soutěž (MSM/LJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2011LJ2 - Veřejná soutěž (MSM/LJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LJ3 - Veřejná soutěž (MSM/LJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LJ4 - Veřejná soutěž (MSM/LJ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LJ5 - Veřejná soutěž (MSM/LJ)
ProgramLK - NÁVRAT (2012-2019)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LK1 - Veřejná soutěž (MSM/LK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LK2 - Veřejná soutěž (MSM/LK)
ProgramLL - ERC CZ (2012-2021)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2012LL1 - Veřejná soutěž (MSM/LL)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LL1 - Veřejná soutěž (MSM/LL)
Veřejná soutěž vyhlášená, avšak ještě nevyhodnocenáSMSM2016LL1 - Veřejná soutěž (MSM/LL)
ProgramLM - Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2019)
ProgramLO - Národní program udržitelnosti I (2013-2020)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LO1 - Veřejná soutěž (MSM/LO)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2014LO2 - Veřejná soutěž (MSM/LO)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LO3 - Veřejná soutěž (MSM/LO)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2015LO4 - Veřejná soutěž (MSM/LO)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2016LO5 - Veřejná soutěž (MSM/LO)
ProgramLQ - Národní program udržitelnosti II (2016-2020)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2016LQ1 - Veřejná soutěž (MSM/LQ)
ProgramLR - Informace - základ výzkumu (2013-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2013LR1 - Veřejná soutěž (MSM/LR)
Program7A - Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti (2007-2017)
Program7B - Program Společenství pro zachování, popis, sběr a využití genetických zdrojů v zemědělství (2007-2017)
Program7C - Výzkumný program Výzkumného fondu pro uhlí a ocel (2008-2019)
Program7D - Eurostars (2008-2019)
Program7E - Podpora projektů sedmého rámcového programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013) podle zákona č. 171/2007 Sb. (2007-2019)
Program7F - Finanční mechanismy EHP/Norsko (2008-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM20147F1 - Veřejná soutěž (MSM/7F)
Program7G - Sedmý rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání (2008-2017)
Program7H - Společné technologické iniciativy (2008-2017)
Program8A - Společná technologická iniciativa ECSEL (2015-2024)
Program8B - Evropský metrologický program pro inovace a výzkum (2015-2024)
Program8C - Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2022)
Program8D - Doplňkový program Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM pro výzkum a odborné přípravu (2014-2018), který doplňuje Horizont 2020 - rámcový program pro výzkum a inovace (2014-2018)
Program8E - Česko-bavorská spolupráce ve VaV (2015-2020)
Program8F - Makroregionální spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích (2015-2020)
Program8G - Česko-izraelská spolupráce ve VaV (2016-2018)
Ukončené programy
ProgramED - Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (2008-2015)
ProgramEE - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007-2015)
ProgramID - TEN34 (1996-1997)
ProgramIF - INFRA 1 (1996-1996)
ProgramIN - INSTRUMENT (1996-1996)
ProgramIS - Fond rozvoje MŠMT (1994-1995)
ProgramLA - INGO (1998-2012)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0032002 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM0132002 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200132002 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200232002 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200300002 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200600LA1 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2007LA2 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2008LA3 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2009LA4 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2010LA5 - Veřejná soutěž (MSM/LA)
ProgramLB - Rozvoj informační infrastruktury výzkumu a vývoje (1998-2000)
ProgramLC - Centra základního výzkumu (2005-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200400LC1 - Veřejná soutěž (MSM/LC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200600LC2 - Veřejná soutěž (MSM/LC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200700LC3 - Veřejná soutěž (MSM/LC)
ProgramLI - Informační zdroje pro výzkum a vývoj (2000-2003)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0031006 - Veřejná soutěž (MSM/LI)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200131001 - Veřejná soutěž (MSM/LI)
ProgramLN - Výzkumná centra (2000-2004)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0031008 - Veřejná soutěž (MSM/LN)
ProgramLP - Zpřístupňování výsledků výzkumu a vývoje (2000-2003)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0031007 - Veřejná soutěž (MSM/LP)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200131002 - Veřejná soutěž (MSM/LP)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200200001 - Veřejná soutěž (MSM/LP)
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývojiLS - Projekty pro státní správu (2000-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0010011 - Veřejná soutěž (MSM/LS)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200131003 - Veřejná soutěž (MSM/LS)
ProgramLZ - Program podpory začínajících pracovníků výzkumu a vývoje (LZ) (2003-2008)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200300001 - Veřejná soutěž (MSM/LZ)
ProgramME - KONTAKT (1996-2012)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0032001 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM0132001 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200132001 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200232001 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200300003 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200600ME1 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2007ME2 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2008ME3 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2009ME4 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2010ME5 - Veřejná soutěž (MSM/ME)
ProgramOC - COST (1993-2012)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0032004 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM0132004 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200132004 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200232004 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200300004 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200600OC1 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2007OC2 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2008OC3 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2009OC4 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2010OC5 - Veřejná soutěž (MSM/OC)
ProgramOE - EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. (1993-2012)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0032005 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM0132005 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200132005 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200232005 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200300005 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200600OE1 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2007OE2 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2008OE3 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2009OE4 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2010OE5 - Veřejná soutěž (MSM/OE)
ProgramOK - EUPRO (1994-2012)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMSM0032003 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM0132003 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200132003 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200232003 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200300006 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM200600OK1 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2007OK2 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2008OK3 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2009OK4 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2010OK5 - Veřejná soutěž (MSM/OK)
ProgramOU - Projekty v rámci VTS s USA (1996-1996)
ProgramPG - Prezentace výsledků výzkumu a vývoje (1996-1999)
ProgramPV - Program rozvoje vzdělávání (1994-1995)
ProgramRS - Resortní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (1995-1999)
ProgramVS - Posílení výzkumu na vysokých školách (1996-2000)
ProgramVV - Popularizace výzkumu a vývoje (1999-1999)
ProgramVZ - INFOZ (Informační zdroje pro výzkum) (2009-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2009VZ001 - Veřejná soutěž (MSM/VZ)
ProgramXA-2000-MSM - Program podpory výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu (2001-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM0110009 - Veřejná soutěž (MSM/XA-2000-MSM)
Program1K - Podpora začínajících pracovníků výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2003001K1 - Veřejná soutěž (MSM/1K)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2004001K2 - Veřejná soutěž (MSM/1K)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2004001K3 - Veřejná soutěž (MSM/1K)
Program1L - Lidské zdroje pro výzkum (Národní program výzkumu) (2006-2009)
Program1M - Výzkumná centra (Národní program výzkumu) (2005-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2005001M1 - Veřejná soutěž (MSM/1M)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2006001M2 - Veřejná soutěž (MSM/1M)
Program1N - Informační infrastruktura výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2004001N1 - Veřejná soutěž (MSM/1N)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2004001N2 - Veřejná soutěž (MSM/1N)
Program1P - Regionální a mezinárodní spolupráce ve výzkumu (Národní program výzkumu) (2004-2009)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2004001P1 - Veřejná soutěž (MSM/1P)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2004001P2 - Veřejná soutěž (MSM/1P)
Program2B - Zdravý a kvalitní život (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2006002B1 - Veřejná soutěž (MSM/2B)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM20082B2 - Veřejná soutěž (MSM/2B)
Program2C - Informační technologie pro znalostní společnost (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2006002C1 - Veřejná soutěž (MSM/2C)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM20082C2 - Veřejná soutěž (MSM/2C)
Program2D - Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2006002D1 - Veřejná soutěž (MSM/2D)
Program2E - Lidské zdroje (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM2006002E1 - Veřejná soutěž (MSM/2E)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMSM20082E2 - Veřejná soutěž (MSM/2E)
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji2F - Mezinárodní spolupráce (2006-2011)
Veřejná zakázka ve výzkumu a vývoji2G - Podpora přípravy a realizace národní politiky včetně technické pomoci (2006-2011)
Ukončené výzkumné záměry
Výzkumný záměrMSM 000000001 - Vysokorychlostní síť národního výzkumu a její nové aplikace (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 000010001 - Zajištění informačních zdrojů a služeb z oblasti techniky a příbuzných věd pro VaV (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 000020001 - Solární energetika přírodních a technologických systémů (2001-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 110000001 - Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100001 - Plasticita mozku-teoretické a klinické aspekty vývoje, zralosti a stárnutí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100002 - Metabolické,hormonální a imunologické změny vedoucí ke vzniku a rozvoji cévních onemocnění: jejich patofyziologie, diagnostika, terapie, epidemiologie, prevence (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100003 - Molekulární mechanismy vývoje a vybraných dědičných a získaných patologických stavů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100004 - Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku.Epidemiologie, prevence, časná diagnostika a léčba. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100005 - Nové technologie a postupy v diagnostice, prevenci a léčbě: Vývoj, testování a klinická aplikace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100006 - Aspekty rozvoje orálního zdraví - patofyziologie, diagnostika, terapie, prevence (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100007 - Cíle medicíny: priorita normality, kvality života a zdraví v celostním výkladu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111100008 - Modelování biomedicínských systémů a jeho využití pro interpretaci experimentálních výsledků základního výzkumu, klinickou praxi a moderní lékařskou výuku. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111200001 - Prevence, diagnostika a terapie iniciálních stadií metabolických, endokrinních a environmentálních poškození organizmu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111200002 - Prevence, diagnostika a terapie iniciálních stadií infekčních a toxických poškození parenchymatozních orgánů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111200003 - Prevence nehodovosti a časná diagnostika a terapie úrazů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111200004 - Invazivní terapie časných stadií kardiálních a cerebrovaskulárních onemocnění v prevenci pozdních orgánových poškození (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111200005 - Vznik, prevence a terapie poruch funkcí nervového systému (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111300001 - Komplexní imunologický program: aplikace poznatků základního výzkumu do klinické praxe. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111300002 - Mechanismy tkáňové adaptace na protrahovanou hypoxii. Možnosti predikce a ovlivnění pathogenních důsledků působení hypoxie. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111300003 - Komplexní longitudinální klinická a genetická péče o prenatální a postnat. vývoj jedinců a rodin s rizikem zdravotnicky a společensky nejzávažnějších chorob (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111300004 - Výzkum funkce a onemocnění mozku. Zaměření na vývoj, stárnutí, epilept., cerebrovaskulární nem., trauma, atrofickou degen. a rozvoj nových diagnost. a léč. met. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111300005 - Optimalizace komplexní péče o děti s nádorovým onemocněním. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111400001 - Studium faktorů poruch látkové přeměny a jejich ovlivnění (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111400002 - Náhrada funkce ledvin metodami očišťování krve a transplantací (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111400003 - Biologická aktivita nádorového onemocnění a aktivita života onkologických nemocných (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111400004 - Nové směry v prevenci a terapii onemocnění orgánů dutiny ústní (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111400005 - Plodnost a zlepšení kvality života infertilních párů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111500001 - Závažná orgánová selhání: experimentální a klinické aspekty, možnosti prevence a terapeutického ovlivnění (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111500002 - Patogeneze, diagnostika a terapie nádorových onemocnění (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111500003 - Hepatologie - fyziologické, patofyziologické a klinické aspekty (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111500004 - Vývoj softwarových prostředků pro práci s medicínskými informacemi, pro zpracování biosignálu, pro podporu rozhodování lékaře a pro zvýšení kvality vzdělávání (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111500005 - Inovace medicínského kurikula (s ohledem na požadavky EU) (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111600001 - Vývoj, příprava a technologie léčiv (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111600002 - Interakce léčiv s biologickými systémy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111600003 - Látky přírodního původu jako zdroj potenciálních léčiv (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 111600004 - Analýza faktorů ovlivňujících terapeutickou hodnotu, potřebu a spotřebu léčiv po jejich zavedení do praxe. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112100001 - Jedinec a společnost v procesech transformace a globalizace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112100002 - Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112100003 - Jazyk - struktura, vývoj, komunikace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112100004 - Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112100005 - Srovnávací politika v multikulturálním světě (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112100006 - Výzkum civilizace starého Egypta: České archeologické vykopávky na královském pohřebišti v Abúsíru. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112200001 - Sbližování českého a evropského práva (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112200002 - Rekodifikace soukromého práva a civilního procesu (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112200003 - Rekodifikace hmotného trestního práva a trestního procesu (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112200004 - Ústavnost, lidská práva a reformy veřejné moci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112300001 - Česká společnost na přelomu druhého a třetího tisíciletí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112600001 - Specifika české katolické teologie v postmoderní době (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112700001 - Kritická reflexe tradic protestantismu (se zvláštním ohledem na oblast biblické vědy a na aktuální dědictví českého utrakvismu) (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112700002 - Reflexe role církve v kulturní a sociální oblasti ve světle protestantských tradic (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 112800001 - Reformní hnutí katolického modernismu a husitská reminiscence v evropském a českém kontextu - jejich náboženské, kulturní a politické působení (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100001 - Struktura, dynamika a funkce molekulárních a supramolekulárních systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100002 - Expertní a predikční systémy vlastností látek a jejich interakcí s prostředím (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100003 - Regulace a signalizace v živých systémech (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100004 - Ekologické a evoluční aspekty rozmanitosti organismů, jejich struktur a interakcí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100005 - Látkové a energetické toky ve svrchních vrstvách Země (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100006 - Evoluce biosféry a její závislost na anorganickém prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100007 - Geografická struktura a vývoj interakcí přírodního prostředí a společnosti (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113100008 - Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200001 - Fyzika biologických systému a syntetických makromolekulárních struktur (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200002 - Kondenzované systémy - nové technologie a materiály (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200003 - Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200004 - Výzkum Země a vesmíru metodami teoretické, počítačové a experimentální fyziky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200005 - Diskrétní struktury matematiky a informatiky a jejich aplikace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200006 - Distribuované, informační a lingvistické systémy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200007 - Kvalitativní a kvantitativní metody moderní matematiky a jejich použití (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 113200008 - Matematické metody ve stochastice (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 114100001 - Rozvoj národní vzdělanosti a profesionalizace učitelů v evropském kontextu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 114100002 - Antropologie dětství a mládí z hlediska výchovy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 114100003 - Vzdělávání pro život v informační společnosti (Vzdělávání v informační společnosti a pro informační společnost v podmínkách ČR) (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 114100004 - Kultivace matematického myšlení a vzdělanosti v evropské kultuře (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 114100005 - Ekologické vzdělávání jako součást všeobecné přípravy učitelů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 114100006 - Multidisciplinární komunikace jako edukační princip humanitních věd a umění. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 115100001 - Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 115100002 - Psychosociální funkce pohybových aktivit jako součást kvality života dospělých (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 115100003 - Biomedicinské charakteristiky pohybu člověka a jeho vliv na organismus (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 116200001 - Česká republika a politická ekonomie evropské integrace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 119000001 - Příprava Univerzity Karlovy na prostředí informační společnosti (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 119000002 - Vývoj vysokoškolské vzdělanosti v českých zemích 14.-20. stol. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 119000003 - Trvale udržitelný rozvoj - cesty ke zvýšení účasti veřejnosti pro podporu nástupu trajektorie udržitelného rozvoje České republiky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 119070001 - Antropologie společenské komunikace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 121100001 - Výzkum právního povědomí a pojetí práva u českých dětí školního věku (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 122200001 - Ekonomická a zemědělská produkční struktura produkce kritických oblastí s ohledem na jejich vývoj (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 122200002 - Vhodné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 122200003 - Interakce chemických složek v ekosystémech povrchových vod. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 122200004 - Aplikace molekulární genetiky v hodnocení variability zvířat a rostlin (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 123100001 - Změny ve struktuře biomembrán, kreré řídí fyziologické pochody v buňce a jejich adaptaci (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 123100002 - Mechanismy přenosu vnějších signálů u rostlin a živočichů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 123100003 - Molekulární mechanismy evoluce a ekologie v biologických systémech (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 123100004 - Struktura a funkční vztahy v ekosystémech voda-rostlina-půda (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 124100001 - Biodiverzita a společenstva vod (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 124100002 - Emoční determinanty učení a vyučování (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 124100003 - Nadnárodní kontexty české národní kultury (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 124100004 - Studium nízkoteplotního plazmatu sondovými a optickými metodami (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 124100005 - Šlechta v novověkých dějinách českých zemí (16. - 19. století) (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 124100006 - Odraz současného vývoje technických disciplín v přípravě učitelů matematiky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 126100001 - Biologické základy sladkovodní akvakultury (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 126100002 - Chovatelské technologie v akvakultuře (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 126100003 - Hodnocení interakcí mezi rizikovými faktory ve vodním prostředí a ekosystémy povrchových vod (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 134300001 - Studium chemicky aktivního plazmatu, plazmochemických technologií, produkovaných vrstev a jejich vlastností (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 134300002 - Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí - regionálně orientovaný výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 134300003 - Koncepce modernizace studia jazyků založená na zpřístupnění využívání nových metod a techniky práce, které nabízí současný vývoj v lingvistice a informatice. (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 134300004 - Aktivní konstrukce poznání žáka v oblasti přírodovědných předmětů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 135100001 - Rozvoj občanské společnosti jako podpůrného fenomenu rozvoje regionu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 135200001 - Výzkum antropogenních zátěží v severočeském regionu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 141100001 - Plasticita řídících systémů centrálního nervového systému a možnosti jejího ovlivnění (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 141100002 - Molekulární patofyziologie multigenních chorob (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 141100003 - Zevní prostředí - karcinogeneze - onkologie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 141100004 - Časná diagnostika kardiovaskulárních chorob (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 142100001 - Centrum archeologickrch výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 142100002 - Codex hymnologicus Bohemiae Katalog nápěvů jednohlasého repertoáru latinské a české duchovní lyriky 14. - 18.stol. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 142300001 - Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 142300002 - Děti, mládež a rodina v transformaci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100001 - Funkcionální diferenciální rovnice a matematicko-statistické modely (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100002 - Fyzikální vlastnosti nových materiálů a vrstevnatých struktur (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100003 - Studium plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100004 - Geologické procesy a jejich environmentální vyústění - styk variscid a alpid (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100005 - Strukturně-funkční vztahy biomolekul a jejich role v metabolismu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100006 - Kvantová teorie pole, teorie strun, kvantová teorie gravitace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100007 - Ekologie pobřežní antarktické vegetační oázy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100008 - Genomy a jejich funkce (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100009 - Matematické struktury algebry a geometrie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100010 - Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143100011 - Struktura a vazebné poměry, vlastnosti a analýza syntetických a přírodních molekulových ansamblů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143300001 - Nesekvenční modely výpočtů - kvantové a souběžné distribuované modely výpočetních procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143300002 - Využití počítačové analýzy obrazu v optické mikroskopii (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143300003 - Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 143300004 - Digitální knihovny (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 144100001 - Učitelé a zdraví (Psychologický přístup) (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 145600001 - Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 151100001 - Molekulární aspekty vzniku, diagnostiky a léčby nádorů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 151100002 - Studium alergií a imunopatologických procesů se zánětlivou složkou (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 151100003 - Experimentální farmakologie přírodních a syntetických látek s cytoprotektivním, antiflogistickým a cytostatickým účinkem. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 151100004 - Rozvoj transplantačního programu na LF UP v Olomouci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 151100005 - Molekulární poruchy metabolismu sacharidů a tuků - jejich klíčová role při vzniku, vývoji a léčbě masových onemocnění srdce a cév (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 151100006 - Prekoncepční a prenatální prevence vrozených vad a dědičných onemocnění s jejich intrauterinním a postnatálním řešením (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 152100017 - Výzkum historie a kultury Moravy jako modelu pro existenci euroregionu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 152100018 - Integrované studium hlasu a řeči (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 152100023 - Výzkum emigrace z českých zemí v novověku (2002-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 152600021 - Jednotná Evropa a křesťanství (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 152600022 - Historický vývoj sakrální architektury olomoucké arcidiecéze (Morava a Slezsko), význam symbolu v umění a liturgii (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100007 - Přístrojové centrum fyzikálního a chemického výzkumu na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100008 - Nová léčiva závažných lidských onemocnění (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100009 - Vlnová a částicová optika (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100010 - Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100011 - Rozvoj strukturální teorie algebraických a geometrických systémů. Teoretická a výpočtová analýza matematických modelů. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100012 - Rozvoj ornitologické laboratoře PřF UP a její mezinárodní vědecké spolupráce (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100013 - Chemie fyziologicky aktivních látek; analýza, syntéza, mechanismy přeměn (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 153100014 - Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 154100019 - Výchova k demokratickému občanství a evropanství (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 154100020 - Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR s aplikacemi v antropagogice, pedagogické psychologii, klinické antropologii a ergonomii (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 155100015 - Pohybová aktivita v životě člověka (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 155100016 - Optimalizace biomechanických modelů vybraných pohybových činností a funkčních poruch pohybového systému člověka (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 161700001 - Etiologie a patogeneze vybraných infekčních nemocí zvířat (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 161700002 - Vliv vnějších a vnitřních faktorů na zdraví a užitkovost/výkonnost zvířat (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 162700004 - Výzkum ekotoxikologické problematiky potravních řetězců agrárních ekosystémů v produkci živočišných potravin s ohledem na životní prostředí populace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 162700005 - Výzkum aktuálních hygienických aspektů produkce potravin a surovin živočišného původu ve vztahu k jejich zdravotní nezávadnosti (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 163700003 - Příprava, hodnocení, preklinické studium a léková formulace nových biologicky aktivních látek - potenciálních léčiv, ovlivňujících aktivní formy kyslíku. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 171100001 - Zdravotní stav a fyzická zdatnost populace SM regionu ve vztahu k způsobu života a podmínkám životního a pracovního prostředí na přelomu 20. a 21. století (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 172500001 - Cizojazyčná řečová komunikace ve sféře podnikání (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 172500002 - Využití psychologie a dalších sociálních věd ke zkvalitnění sociálních služeb v ostravském regionu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 173100001 - Algebraické struktury v teorii čísel (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 173100002 - Geografické a ekologické změny prostředí a struktur průmyslových krajin ( regionů ). (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 173100003 - Procesy na povrchu pevných látek (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 173100004 - Informační a komunikační technologie ve vzdělávání učitelů, speciálně učitelů přírodních věd a technické výchovy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 174500001 - Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a dětí pro učící se společnost 21. století (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 179000001 - Slezsko a severní Morava jako specifický středoevropský region (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 179000002 - Modelování složitých systémů ve fuzzy a v nejistém prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 184400003 - Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu (komparace se sousedním regionem Polska v rámci budoucího euroregionu) (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 184400004 - Východní Čechy v historických proměnách českých zemí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 184500001 - Znalostní management pro informační společnost (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 184500002 - Informační technologie a jejich potenciál v interaktivním globálním vzdělávání (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 192400002 - Globální analýza (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 195200007 - Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000001 - Funkční způsobilost a optimalizace stavebních konstrukcí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000003 - Rozvoj algoritmů počítačové mechaniky a jejich aplikace v inženýrství (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000004 - Experimentální výzkum stavebních materiálů a technologií (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000007 - Komplexní inovace technologií v geodézii a kartografii (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000010 - Aplikovaná matematika v technických vědách (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000011 - Technika prostředí budov (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000012 - Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000015 - Výzkum nových metod pro měření fyzikálních veličin a jejich aplikace v přístrojové technice (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000018 - Matematické metody a fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000019 - Využití radionuklidů a ionizujícího záření (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000020 - Jaderná zařízení, jaderná bezpečnost a radiační ochrana (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000021 - Diagnostika materiálů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000022 - Laserové systémy a jejich aplikace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000023 - Rozvoj metod systémové analýzy, algoritmů a statistických metod pro dopravu a spoje (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000024 - Automatické systémy v dopravě, diagnostika dopravních systémů a procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000026 - Proměny urbanismu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000028 - Modelové metody projektování - modelové a zobrazovací techniky v architektuře (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000029 - Rizikové inženýrství a spolehlivost technických systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 210000030 - Vývoj experimentálních metod pro hodnocení funkčních vlastností staveb (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 211100002 - Integrované vodní hospodářství a ochrana před povodněmi v rámci trvale udržitelného rozvoje (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 211100005 - Aspekty životního prostředí ve stavebnictví (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212200008 - Rozvoj metod a prostředků integrovaného strojního inženýství (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212200009 - Zvyšování účinnosti energetických strojů a zařízení a snižování ekologických dopadů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212300013 - Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212300014 - Výzkum v oblasti informačních technologií a komunikací (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212300016 - Tvorba a monitorování životního prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212300017 - Výzkum efektivnosti a kvality spotřeby energie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 212600025 - Modely dopravních procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 214500027 - Výzkum historické a současné architektury (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 216200031 - Náročné numerické výpočty a paralelní programování (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 219070032 - Řízení lidských zdrojů v průmyslových podnicích technicky vzdělanými manažery. (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223100001 - Katalytické procesy v chemii a chemické technologii (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223100002 - Chemie a technologie materiálů pro technické aplikace, ochranu zdraví a životního prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223200003 - Studium chemicko-technologických procesů pro ochranu životního prostředí a zpracování paliv (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223300004 - Zlepšování kvality potravin a zajištení optimální výživy obyvatelstva (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223300005 - Uplatnění progresivních inženýrských procesů v potravinářských technologiích s cílem vyššího zhodnocení surovin a odpadu. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223300006 - Biochemické, mikrobiologické a molekulárně genetické studie vytvářející teoretický základ pro moderní biotechnologie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223400007 - Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 223400008 - Metody a prostředky chemické a fyzikálně-chemické analýzy vlastnosti a chování bioinženýrských a chemicko-inženýrských systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 230000009 - Výzkum a modelování makroskopických systémů a procesů mnoha-škálového charakteru (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 232100006 - Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojírenských výrobků (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 232100007 - Systémově integrované projektováné a řízení výrobních systémů průmyslových podniků (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 232200008 - Výkonové a řídící systémy elektromechanických přeměn energie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 235200001 - Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 235200002 - Nové fyzikální technologie a materiály (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 235200003 - Modelování, identifikace a optimalizace komplexních mechanických a biomechanických systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 235200004 - Rozvoj teorie systémů a jejich aplikace v řízení, inteligentním rozhodování a komunikaci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 235200005 - Informační systémy a technologie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 242100001 - Optimalizace vlastností strojů a pracovních procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 242100002 - Výzkum působení tepelných a mechanických dějů na výsledné vlastnosti dílů při výrobě různými technologickými procesy. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 242100003 - Interakce vibroizolačního objektu s člověkem a okolním prostředím (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 242100004 - Výzkum proudových a teplotních polí v mechanice prostředí a energetice spojený s vývojem optických měřících metod. (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 242200001 - Modelování, řízení a umělá inteligence (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 242200002 - Mikroelektromechanické systémy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 243100001 - Ekonomické problémy transformace hospodářství České republiky s přihlédnutím ke specifikům Euroregionu Nisa. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 244100001 - Nové principy výroby netkaných textilií se speciálními funkčními vlastnostmi (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 244100003 - Zušlechtování textilních útvarů s ohledem na jejich jakost a ekologii (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 244100004 - Speciální materiály pro použití ve zdravotnictví, pro tělesně postižené a pro extrémní klimatické podmínky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 244101113 - Organoleptické vlastnosti trojrozměrných textilních útvarů (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 245100301 - Trojzemí ERN-faktor evropanství v přípravě učitelů na FP TU v Liberci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 245100302 - Diskrétní matematika a její aplikace (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 245100303 - Matematické modelování a optimalizace technologických procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 245100304 - Fyzikální metody pro sledování stavu technických zařízení (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 253100001 - Nové perspektivní chemické materiály a technologické procesy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 253100002 - Vývoj nových analytických metod využitelných při rozvoji nových technologií, materiálového inženýrství a lékařské diagnostiky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 254100001 - Analýza a modelování sídelních celku a regionu a jejich informacního propojení (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 255100001 - Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 255100002 - Interakce dopravních prostředků a dopravní cesty (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 260000013 - Automatizace technologií a výrobních procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 261100006 - Vývoj metod modelování a řízení vodohospodářských a dopravních systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 261100007 - Teorie, spolehlivost a mechanismus porušování staticky a dynamicky namáhaných stavebních konstrukcí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 261100008 - Vývoj a výzkum nových materiálů z odpadnich surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 261100009 - Netradicní metody studia komplexních a neurcitých systému (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262100001 - Výpočtové a fyzikální modelování problému inženýrské termofluidní mechaniky, mechaniky těles a fázových přeměn. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262100002 - Progresivní funkčně gradientní a nanostrukturní materiály (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262100003 - Rozvoj progresivních vysocepřesných strojírenských technologií (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262100004 - Ekologicky a ekonomicky přijatelné moderní energetické technologie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262100005 - Experimentální výzkum aerodynamických charakteristik na létajících laboratořích (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262100024 - Výzkum a vývoj mechatronických soustav (2002-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262200010 - Výzkum zdrojů, akumulace a optimalizace využití elektrické energie v ekologických aplikacích (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262200011 - Výzkum elektronických komunikačních systémů a technologií (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262200012 - Výzkum informačních a řídicích systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 262200022 - Výzkum mikroelektronických systémů a technologií (2002-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 263100019 - Homogenní a heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 263100020 - Metody detekce, identifikace, dekontaminace toxických látek a likvidace starých zátěží (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 264100016 - Česká architektura (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 265100017 - Možné trendy vývoje strojírenských a elektrotechnických podniků se zřetelem na jihomoravský region (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 265100018 - Výzkum strategického řízení v českých firmách (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 265200014 - Nové technologické a ekologické trendy pri zpracování přírodních polymerů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 265200015 - Progresivní polymerní systémy a technologie (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 265300021 - Výzkum zvyšování konkurenční schopnosti českých průmyslových výrobců. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 271200003 - Výzkum vybraných problémů realizace podzemních a likvidace důlních děl ve složitých přírodních podmínkách. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 271200005 - Výstavba v povodňových územích (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 271200018 - Výzkum metod regenerace devastovaných průmyslových ploch (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272300008 - Inovace konstrukcí strojů a zařízení (v oborech fakulty) směrem ke zvyšování výkonnosti, úspor energie a ochrany životního prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272300009 - Zvyšování provozní spolehlivosti mechanických převodů s ozubenými koly a snižování jejich negativních účinků na životní prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272300010 - Výzkum, vývoj a inovace technologií tváření, svařování, povrchových úprav a obrábění. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272300011 - Modelování, simulace a řízení složitých dynamických systémů výrobně-dopravních komplexů (1999-2001, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272300012 - Měření, diagnostika, modelování a řízení mechatronických systémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272400013 - Modelování a implementace distribuovaných procesů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272400014 - Výzkum prostředků pro zvyšování jakosti elektrotechnických produktů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 272400019 - Vývoj algoritmů pro řešení složitých průmyslových problémů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 273500006 - Rozvoj systému zajištění komplexní bezpečnosti v průmyslové a občanské sféře (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 273500007 - Problematika nerostných surovin a hornická činnost z pohledu 21.století (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 273500016 - Environmentální problémy hornické a průmyslové krajiny (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 273600001 - Vlastnosti intenzivně tvářených materiálů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 273600002 - Nové materiály připravované krystalizačními procesy (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 275100015 - Analýza a modelování adaptačních procesů průmyslových regionů v kontextu integrace do EU a vytváření euroregionů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 279000017 - Výzkum a vývoj analytických procesů pro hodnocení materiálu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 281100001 - Automatizace výrobních procesů a technologií (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 281100002 - Minimalizace vlivu průmyslových odpadů na životní prostředí (2002-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311100001 - Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311200001 - Ekonomické, politické a právní problémy integrace České republiky do světové ekonomiky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311300001 - Teoretické, metodologické a empirické aspekty podnikání v mezinárodním prostředí (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311401001 - Modely a metody pro ekonomické rozhodování (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311402001 - Metody exploatace informačních zdrojů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311403001 - Systémová integrace a informační management (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311500001 - Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 311600001 - Multidisciplinární podpora managementu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 411100010 - Zpracování dat a matematického modelování v zemědělství (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 411100011 - Sociální a regionální rozvoj venkovského prostoru v České republice (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 411100012 - Zdrojový přístup k vytváření konkurenční výhody (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 411100013 - Efektivní integrace českého agrárního sektoru v rámci evropských struktur - předpoklad trvale udržitelného rozvoje (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 412100001 - Využití genetické variability u hospodářských zvířat (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 412100002 - Stabilizující a omezující faktory tvorby výnosu a jakosti rostlinné produkce (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 412100003 - Tvorba a komplexní využití teoretických základů chovu, výživy, zdraví a ochrany zvířat pro ekonomickou živočišnou produkci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 412100004 - Kvalita a funkce půdy ve vztahu k udržitelnému vývoji a ochraně půdního pokryvu (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 412100005 - Využití půdních a biologických charakteristik pro precizní hospodaření (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 413100014 - Precizní technické systémy v rostlinné produkci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 413100015 - Ekologické a energetické úsporné systémy v živočišné produkci (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 413100016 - Optimalizace řízení spolehlivosti a enviromentálních aspektů strojů (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 414100006 - Víceúčelové travní hospodářství v limitních sociálně ekonomických a přírodních podmínkách (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 414100007 - Využití vzácných lesních dřevin v polyfunkčním lesním hospodářství a komplexu lesy - dřevo ČR (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 414100008 - Možnosti zvyšování ekologické stability, retence a akumulace vody v krajině (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 414100009 - Obnova funkčních lesních ekosystémů Krušných hor (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 419000018 - Role univerzity ve struktuře zemědělského vzdělávání a v šíření informací pro zemědělskou praxi (1999-2003, MSM)
Výzkumný záměrMSM 419050017 - Podpora trvale udržitelného rozvoje zemědělství ve vybraných zemích třetího světa s ohledem na zájmy české ekonomiky (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 431100007 - Formování struktury zemědělství a potravinářského průmyslu a trendy chování podnikatelských subjektů v procesu integrace ČR do EU (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 432100001 - Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 434100004 - Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 434100005 - Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny. Od koncepce k realizaci. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 435100002 - Studium biodiverzity zahradních rostlin ve vztahu ke kvalitě, rezistenci a optimalizaci posklizňových technologií. (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 435100003 - Obnova památek krajinářské architektury a zahradního umění (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 511100001 - Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních zdrojů ve vztahu k jejich akustické typologii (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 520000001 - Projekt výzkumu a vývoje v oboru restaurování sochařských výtvarných děl z hlediska historických a soudobých poznatků (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 520000002 - Moderní a postmoderní umění po roce 1945 (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 540000001 - Teorie hudební kompozice (1999-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM 997400001 - Rozvoj a perspektivní potřeby terciálního sektoru vzdělávání v ČR (2000-2004, MSM)
Výzkumný záměrMSM0001066901 - Rovoj aplikované vnější aerodynamiky (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM0001066902 - Výzkum experimentálních i numerických metod a prostředků vysokorychlostní aerodynamiky s ohledem na zvyšování účinnosti strojírenských zařízení v oblasti letectví a energetiky (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM0001066903 - Výzkum pevnosti hmotnostně úsporných konstrukcí, zejména leteckých (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM0001066904 - Výzkum chování kompozitních materiálů v primární konstrukci zařízení s rotujícími nosnými plochami (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620802 - Hermeneutika křesťanské, zvláště české protestantské tradice v kulturních dějinách Evropy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620803 - Církve v českých zemích a otázka nacionalismu - historické problémy, jejich překonání a výhled směrem k mnohonárodnostní a multikulturní evropské společnosti (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620804 - Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. Tisícileti - kořeny, východiska, perspektivy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620806 - Molekulární biologie a patologie buňky za normy a u vybraných klinicky závažných patologických procesů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620807 - Metabolické, endokrinní a genetické aspekty prevence, diagnostiky a terapie kardiovaskulárních, cerebrovaskulárních a renovaskulárních onemocnění (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620808 - Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620812 - Chronická onemocnění vznikající na podkladě nepřiměřené reaktivity imunitního systému, jejich patogeneze a možnosti včasné diagnostiky a léčby (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620813 - Molekulární základy dětských nádorových onemocnění a léčebné aplikace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620814 - Prevence, diagnostika a terapie diabetes mellitus, metabolických a endokrinních postižení organismu (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620816 - Název: Patofyziologie neuropsychiatrických onemocnění a její klinické aplikace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620817 - Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620819 - Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620820 - Využití experimentálních a klinických modelů metabolických procesů, výživy a farmakoterapie pro rozvoj poznání, klinickou praxi a ke zlepšení kvality života (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620822 - Výzkum nových lékových struktur (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620823 - Český národní korpus a korpusy dalších jazyků (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620824 - ZÁKLADY MODERNÍHO SVĚTA V ZRCADLE LITERATURY A FILOSOFIE (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620825 - Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620826 - Výzkum civilizace starého Egypta (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620827 - České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620828 - Ekologické procesy v evoluci modelových skupin organismů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620831 - Geografické systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620834 - Fyzika kondenzované fáze: nové materiály a technologie (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620835 - Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620838 - Moderní metody, struktury a systémy informatiky (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620839 - Metody moderní matematiky a jejich aplikace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620841 - Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620843 - ANTROPOLOGIE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ADAPTACE (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620845 - Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti. (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620846 - Ekonomické dopady evropské integrace na ČR (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620849 - Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620855 - Mechanismy transportu látek ve svrchních sférách Země (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620857 - Nové molekulární systémy pro pokročilé aplikace prospěšné pro zdraví a šetrné k životnímu prostředí (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620858 - Signalizace a molekulární mechanismy buněčné odpovědi (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620859 - Výzkum vlastností jader a subjaderných částic a jejich interakcí (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620860 - Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astrofyzikálních systémech (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620862 - Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021620864 - Aktivní životní styl v biosociálním kontextu (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622402 - Časná diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622404 - Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622405 - Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622406 - Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622407 - Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622408 - Reprodukce a integrace společnosti (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622409 - Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622410 - Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622411 - Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622412 - Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622413 - Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622415 - Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622416 - Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622418 - DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622419 - Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622421 - Škola a zdraví pro 21. století (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622426 - Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622427 - Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622430 - Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622434 - Od klasických prognostických markerů ke klinicky aplikovatelným farmakogenomickým a farmakoproteomickým projektům u mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622435 - Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních (2007-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021622443 - Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021627501 - Cílená příprava speciálních sloučenin a materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností a nadmolekulárních struktur (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021627502 - Pokročilé analytické a separační metody a jejich aplikace v diagnostice a technologii živých a neživých materiálů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021627505 - TEORIE DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630501 - Multifunkční heterogenní materiály na bázi syntetických polymerů a biopolymerů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630502 - Ekologicky a energeticky řízené soustavy zpracování odpadů a biomasy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630503 - Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN) (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630508 - Anorganické nanomateriály a nanostruktury: vytváření, analýza, vlastnosti (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630511 - Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv na životnost konstrukcí (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630513 - Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM) (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630516 - Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmímkách trvale udržitelného rozvoje (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630518 - Simulační modelování mechatronických soustav (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630519 - Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce (2007-2012, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630528 - Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM0021630529 - Inteligentní systémy v automatizaci (2007-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM0023775201 - Terciární vzdělávání ve znalostní společnosti (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM1486434701 - Studium a regulace stresových faktorů chmele (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2527112101 - Výzkum kvality plodů a efektivnost pěstování jádrovin (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2532885901 - Optimalizace faktorů trvalé udržitelnosti rostlinné produkce na základě vývoje geneticko-šlechtitelských, diagnostických a rozhodovacích metod. (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2579478701 - Výzkum metod ke zpřesnění predikce životnosti kovových materiálů a jejich ochranných vrstev s ohledem na vliv znečišťujících látek v prostředí (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2579700001 - Výzkum mechanizmů porušování a kvantifikace defektů na životnost částí provozovaných v náročných podmínkách (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2587080701 - Výzkum a ověření nových netradičních postupů výroby kovových materiálů (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2623251101 - VEZPOM - Výzkum ekologického zpracování průmyslových odpadních materiálů (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2629608001 - Geneticko-šlechtitelské a technologické aspekty trvale udržitelného pícninářství (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2631691901 - Kovové materiály se strukturou v submikronové a nanometrické oblasti připravené metodami intenzivní plastické deformace (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2672244501 - Základní výzkum a cílený výzkum v průmyslu a zdravotnictví na zdrojích neutronů (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2672286101 - Mléko - významná součást zdravé a bezpečné výživy (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2678424601 - Studium a využití biotechnologických a molekulárních metod v geneticko-šlechtitelském výzkumu rodu Pisum a Linum (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM2678846201 - Uplatnění evropského modelu multifunkčního zemědělství v LFA oblastech České republiky (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM4456918101 - Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech. (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM4670900201 - Studium dějů souvisejících s tkacím procesem (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM4674788501 - Optimalizace vlastností strojů v interakci s pracovními procesy a člověkem (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4771868401 - Výzkum provozní degradace perspektivních konstrukčních materiálů (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM4781305903 - Relativistická a částicová fyzika a její astrofyzikální aplikace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4781305904 - Topologické a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4781305905 - Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy (2007-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4977751301 - Spojité a diskrétní matematické struktury a vývoj odpovídajících metod jejich zkoumání (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4977751302 - Procesy ve výbojovém plazmatu a nové tenkovrstvé materiály s unikátními vlastnostmi (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4977751303 - Predikce poruch heterogenních materiálů, komponent mechanických a biomechanických systémů. (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4977751310 - Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM4977751314 - Opomíjená archeologie (2005-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM6007665801 - EKOLOGICKÉ, EVOLUČNÍ A EXPERIMENTÁLNĚ BIOLOGICKÉ PŘÍSTUPY KE STUDIU VZNIKU A VÝZNAMU BIODIVERZITY (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6007665803 - Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6007665806 - Trvale udržitelné způsoby zemědělského hospodaření v podhorských a horských oblastech zaměřené na vytváření souladu mezi jejich produkčním a mimoprodukčním uplatněním (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6007665807 - Společnost českých zemí v raném novověku - struktury, individua, vztahy, instituce moci (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6007665808 - Fyzikální biologie -nové přístupy v biologickém výzkumu (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6007665809 - Biologické, enviromentální a chovatelské aspekty v rybářství (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6010980701 - Molekulární a technologické základy produkce kvalitních brambor (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM6019369701 - Výzkum sladařských a pivovarských surovin a technologií (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6045654001 - Strategické studie pro výzkum a vývoj (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046070901 - Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a přírodní zdroje. (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046070904 - Informační a znalostní podpora strategického řízení (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046070905 - Studium zemědělského technologického systému s ohledem na jeho racionalizaci a šetrnou interakci s ekosystémy kulturní krajiny (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046070906 - Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů (2007-2012, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137301 - Katalytické procesy v chemii a chemické technologii (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137302 - Příprava a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s využitím mikro- a nanoskopických metod (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137304 - Moderní způsoby úpravy, zpracování a využití paliv (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137305 - Teoretické základy potravinářských a biochemických technologií (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137306 - Reakčně-transportní chemicko-inženýrské systémy a jejich dynamické chování, modelování a řízení chemických a biotechnologických procesů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137307 - Fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046137308 - Studium chemických a biologických procesů pro ochranu životního prostředí (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046144601 - České umění v období post-socialistické transformace (1980-2005) (2007-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6046144603 - Výzkum historických malířských technik a materiálů pro potřeby restaurování a umělecko-historické hodnocení výtvarných děl (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6138439903 - Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6138439905 - Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6138439909 - Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6138439910 - Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198898701 - Logické a algebraické metody pro zpracování informací zatížených neurčitostí a jejich použití ve fuzzy modelování (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198910007 - Výzkum spolehlivosti energetických soustav v souvislosti s ekologií netradičních zdrojů a oceněním nedodané energie (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198910013 - Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198910015 - Strukturní potenciál a vlastnosti intenzivně tvářených materiálů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198910016 - Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198910019 - Procesy snižování produkce CO2 - DeCOxProcesy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198910027 - Výpočetně náročné počítačové simulace a optimalizace (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959202 - Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959205 - Studium genů a molekulárních mechanismů účastnících se řízení krvetvorby, jejich klinický význam a využití k cílené léčbě (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959211 - Pluralita kultury a demokracie (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959212 - Životní strategie živočichů: proximativní a ultimativní mechanismy (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959213 - Měření a informace v optice (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959214 - Matematické modely a struktury (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959215 - Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959216 - Modulace signálních a regulačních drah normálních a nádorových buněk (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959218 - Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959221 - Pohybová aktivita a inaktivita obyvatel České republiky v kontextu behaviorálních změn (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959223 - Nové možnosti diagnostiky a imunomodulace u infekčních onemocnění a imunopatologických stavů (2007-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6198959225 - Morava a svět: Umění v otevřeném multikulturním prostoru (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6215648902 - Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6215648904 - Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6215648905 - Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu (2007-2012, MSM)
Výzkumný záměrMSM6215712402 - Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6215712403 - Aktivní tvorba zdraví, užitkovosti a výkonnosti hospodářských zvířat (2005-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM6383917201 - Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace (2004-2010, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770001 - Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů a konstrukcí. (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770002 - Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770003 - Rozvoj algoritmů počítačových simulací a jejich aplikace v inženýrství (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770005 - Udržitelná výstavba (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770006 - Management udržitelného rozvoje životního cyklu staveb, stavebních podniků a území. (Návrh na pokračování VZ MSM 210000006). (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770010 - Aplikovaná matematika v technických a fyzikálních vědách (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770011 - Technika životního prostředí (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770012 - Transdisciplinární výzkum v oblasti biomedicínského inženýrství II (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770014 - Výzkum perspektivních informačních a komunikačních technologií (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770015 - Výzkum metod a systémů pro měření fyzikálních veličin a zpracování naměřených dat (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770017 - Rozvoj, spolehlivost a bezpečnost elektroenergetických systémů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770020 - BEZPEČNOST JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770021 - Diagnostika materiálů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770022 - Laserové systémy, záření a moderní optické aplikace (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770029 - Fundamentální experimenty ve fyzice mikrosvěta (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770031 - Komplexní systém metod pro řízený návrh a hodnocení funkčních vlastností stavebních materiálů (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770035 - Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770038 - Rozhodování a řízení pro průmyslovou výrobu III (2007-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770039 - Matematické, počítačové a experimentální metody ve fyzice (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770040 - Využití radionuklidů a ionizujícího záření (2007-2012, MSM)
Výzkumný záměrMSM6840770043 - Rozvoj metod návrhu a provozu dopravních sítí z hlediska jejich optimalizace (2007-2013, MSM)
Výzkumný záměrMSM7088352101 - Multifunkční kompozitní soustavy na bázi přírodních a syntetických polymerů (2005-2011, MSM)
Výzkumný záměrMSM7088352102 - Modelování a řízení zpracovatelských procesů přírodních a syntetických polymerů (2005-2011, MSM)