• česky
  • english

MK0 - Ministerstvo kultury (MK)

Údaje o poskytovateli
Identifikační kódMK0
Název českyMinisterstvo kultury
Domovská stránka na www českáhttp://www.mkcr.cz/
Podpora dle CEA
Druh podpory2010201120122013201420152016
Podpora na rozvoj výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků18 599 tis. Kč40 106 tis. Kč63 730 tis. Kč72 113 tis. Kč71 824 tis. Kč88 248 tis. Kč85 352 tis. Kč
Běžící programy
ProgramDF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (2011-2017)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02011DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02012DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02013DF001 - Veřejná soutěž (MK0/DF)
ProgramDG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) (2016-2022)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK02016DG001 - Veřejná soutěž (MK0/DG)
Ukončené programy
ProgramDA - Vědeckodokumentární zhodnocení vývoje českého hudebního, divadelního a výtvarného umění, české literární historie, teorie a kritiky - profilace autorů, osobností, institucí. Propagace národní kultury v zahraničí (1998-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020001 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020011 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020021 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020031 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020041 - Veřejná soutěž (MK0/DA)
ProgramDB - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600001 - Veřejná soutěž (MK0/DB)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700001 - Veřejná soutěž (MK0/DB)
ProgramDC - Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600002 - Veřejná soutěž (MK0/DC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700002 - Veřejná soutěž (MK0/DC)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200800002 - Veřejná soutěž (MK0/DC)
ProgramDD - Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200800003 - Veřejná soutěž (MK0/DD)
ProgramDE - Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy (2006-2011)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200600004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200700004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK0200800004 - Veřejná soutěž (MK0/DE)
ProgramDM - Dlouhodobý výzkum a vědecké zhodnocení vývoje masmédií a audiovize v informační společnosti (2000-2002)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020005 - Veřejná soutěž (MK0/DM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020015 - Veřejná soutěž (MK0/DM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020025 - Veřejná soutěž (MK0/DM)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020035 - Veřejná soutěž (MK0/DM)
ProgramGK - Ostatní programy MK (1996-1998)
ProgramKK - Aktivita od 1996 do 1996 (1996-1996)
ProgramKZ - Zpřístupnění a ochrana knihovních fondů formou digitalizace s využitím mezinárodní sítě Internet v souvislosti s vytvářením informační společnosti (1997-2004)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020002 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020012 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020022 - Veřejná soutěž (MK0/KZ)
ProgramPK - Výzkum a vědecké zhodnocení kulturních hodnot prostředí, identifikace, ochrana, zpracování a prezentace památkového fondu (1996-2010)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020004 - Veřejná soutěž (MK0/PK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020014 - Veřejná soutěž (MK0/PK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020024 - Veřejná soutěž (MK0/PK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020034 - Veřejná soutěž (MK0/PK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020044 - Veřejná soutěž (MK0/PK)
ProgramRK - Vědecké zpracování sbírkových předmětů muzeí a galerií - pramenné základny přírodních a společenských věd (1996-2005)
Veřejná soutěž již vyhodnocená, ale ve VES nejsou údaje o jejím vyhlášeníSMK020003 - Veřejná soutěž (MK0/RK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020013 - Veřejná soutěž (MK0/RK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020023 - Veřejná soutěž (MK0/RK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020033 - Veřejná soutěž (MK0/RK)
Veřejná soutěž již vyhodnocenáSMK020043 - Veřejná soutěž (MK0/RK)
Ukončené výzkumné záměry
Výzkumný záměrMK0CEZ00F2401 - Podíl Moravy na procesu vzniku ideje české státnosti (2000-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ00F2402 - Dynamika přírodních procesů v oblasti styku hercynské, karpatské a panonské oblasti a jejich dokumentace (2000-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ01F2701 - Nové prameny k raně a vrcholně středověkým dějinám Prahy. Souhrn archeologických výzkumů ve vybraných mikroregionech I. Zpracování a vyhodnocení. (2002-2006, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ01F2702 - Terénní a badatelský průzkum, dokumentace a pasportizace ohrožených skupin památek na území hlavního města Prahy (2002-2006, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ02F1601 - Význam vybraných uměleckých kolektivních aktivit pro utváření osobnosti dítěte ve věku povinné školní docházky (aplikovaný výzkum) (2003-2007, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0101 - Dějiny vědy a techniky (1999-2003, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0201 - Vědecké zpracování přírodovědných sbírek NM - unikátního souboru dokumentujícího vývoj živé a neživé přírody středoevropské oblasti v kontextu civilizačních změn přírodního prostředí (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0202 - Vědecké zpracování společenskovědních sbírek Národního muzea (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0301 - Naplňování strategických cílů Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0401 - Systematická identifikace, dokumentace a prezentace památkových hodnot ohrožených skupin památek ve středních Čechách (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0501 - Vědecké zhodnocení památkového fondu na jižní Moravě (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0601 - Památky jižních Čech-stavebně historický vývoj, dokumentace a evidence, metody a principy jejich údržby a obnovy, programy kulturně výchovného využití a propagace (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0701 - Výzkum a dokumentace území působnosti Památkového ústavu v Olomouci z hlediska potřeb památkové péče (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0801 - Dokumentace a hodnocení kulturního dědictví severní Moravy z hlediska zájmu památkové péče (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F0901 - Terénní a badatelský průzkum, dokumentace a pasportizace památkového fondu východních Čech s přednostním zaměřením na ohrožené památky (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1001 - Výzkum a dokumentace památkového fondu v západočeském regionu (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1101 - Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech (1999-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1301 - Ochrana, záchrana a prezentace archeologického dědictví severozápadních Čech - Počátky a rozvoj metalurgie neželezných kovů v severozápadních Čechách (1999-2001, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1401 - Dokumentace a zpracovani archeologického dědictví středních Čech - hradiště (1999-2001, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1701 - Výzkum jevů hmotného a nehmotného kulturního dědictví v oboru tradiční lidové kultury a folkloru (1999-2003, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1801 - CASLIN - výpůjční proces Aleph (1999-2000, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F1901 - Zavádění a využívání informačních technologií při transformaci knihovny v regionální databázové centrum (1999-2000, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2001 - Digitální knihovna - produkce, ochrana a zpřístupnění digitálních dokumentů (1999-2003, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2002 - Komplexní informační systém jako nástroj optimalizace správy velkých objemů dat (1999-2000, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2003 - Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (1999-2003, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2004 - Rozšiřování možností rozvoje CASLIN - Souborného katalogu ČR (1999-2003, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2005 - Optimalizace technologických postupů konzervace a restaurování knih v Národní knihovně ČR a úrovně preventivní péče o její knihovní sbírky (1999-2000, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2101 - Záchrana, dokumentace a prezentace archeologického kulturního dědictví na Střední Moravě (1999-2001, MK0)
Výzkumný záměrMK0CEZ99F2301 - Antologie poezie šumavských Němců (Böhmerwalddichtung - Lesebuch) (2000-2000, MK0)
Výzkumný záměrMK0F25CEZ0001 - Studium uměleckých předmětů cizí provenience v moravských sbírkách (2000-2004, MK0)
Výzkumný záměrMK00001005790 - Zavádění nových technologií do knihovnických činností (1999-2003, MK0)
Výzkumný záměrMK00002322101 - Vytvoření virtuálního badatelského prostředí pro zpřístupnění a ochranu digitálních dokumentů (2004-2010, MK0)
Výzkumný záměrMK00002322102 - Budování vzájemně kompatibilních informačních systémů pro přístup k heterogenním informačním zdrojům a jejich zastřešení prostřednictvím Jednotné informační brány (2004-2010, MK0)
Výzkumný záměrMK00002322103 - Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00002327201 - Vědecké zhodnocení a rozšiřování přírodovědeckého sbírkového fondu Národního muzea (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00002327202 - Osobnosti české vědy a kultury (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00002328101 - Slezsko, perla v České koruně (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00002329901 - Česká technika na pozadí světového vývoje (2004-2010, MK0)
Výzkumný záměrMK00002344201 - České instituce moderního designu ve 20. století (2004-2010, MK0)
Výzkumný záměrMK00009486201 - Vytváření pramenné báze a studium přírodních procesů probíhajících v širší oblasti styků karpatské, hercynské a panonské oblasti (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00009486202 - Výzkum vývoje lidské společnosti ve vztahu k Moravě a ideje českého národa ve středoevropském kontextu (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00009487102 - Vznik a formování sbírek Moravské galerie v Brně (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK00009492701 - Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na hmotné a nehmotné kulturní dědictví lidstva (2004-2010, MK0)
Výzkumný záměrMK00009494301 - Historické fondy Moravské zemské knihovny v Brně (2004-2010, MK0)
Výzkumný záměrMK04813596801 - Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea (2005-2006, MK0)
Výzkumný záměrMK07503233301 - Vědecký výzkum ke zkvalitňování odborně metodického řízení státní památkové péče (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK07503233302 - Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, výzkum metod presentace kulturních hodnot památkového fondu (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK07503233303 - Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence nemovitého kulturního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny (2005-2011, MK0)
Výzkumný záměrMK07503233304 - Odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence kulturního dědictví 19. a 20. století (2005-2011, MK0)